Existují tři nejvýznamnější mezinárodní akreditace byznys škol. Jsou jimi AACSB, AMBA a EQUIS. Akreditaci AACSB má necelých 800 škol z celkového počtu přibližně 15 tisíc škol světa. AMBA pak doposud získalo asi 245 škol a akreditaci EQUIS asi 170 škol. Necelých 80 škol světa má všechny tři uvedené akreditace současně. Akreditace se liší svým důrazem na kritéria, která musí školy naplnit, aby je získaly. Všechny se ale soustřeďují na garanci vysoké kvality manažerského vzdělávání.

Velkým úspěchem českého vysokého školství je získání akreditace EQUIS Fakultou podnikohospodářskou VŠE. Fakulta ji získala před necelým měsícem, a to po desetiletém snažení. Zařadila se tak mezi procento nejlepších byznys škol světa, jako jsou HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen. V regionu střední a východní Evropy je fakulta podnikohospodářská teprve čtvrtou fakultou, která akreditaci získala. V regionu ji má jen polská Kozminski University, ruská Graduate School of Management (St. Petersburg University) a slovinská Faculty of Economics (University of Ljubljana).

EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Hodnoceny jsou mimo jiné řídicí procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu, kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti, kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, mezinárodní přesah a provázanost s korporátní sférou. Akreditaci tedy získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

Co to z hlediska českého vysokého školství znamená? Česká republika má nyní fakultu, se kterou budou chtít spolupracovat ty vůbec nejlepší školy světa, a to v oblasti pedagogiky, vědecko-výzkumné činnosti, výměny akademických pracovníků i studentů a tak podobně. Výše zmíněné akreditace totiž na mezinárodním trhu vysokých ekonomických škol hrají v dnešní době zásadní roli. Fakulta podnikohospodářská VŠE tak nyní například řeší partnerství s nejlepší čínskou manažersky orientovanou školou Fudan University, School of Management, která před časem spolupráci s VŠE odmítala.

Získání akreditace je ale bezesporu také závazkem. Fakulta se bude muset neustále zlepšovat, aby držela krok s těmi nejlepšími. Zvyšování kvality všech aktivit fakulty bude každoročně prověřováno, a to daleko nad rámec národní akreditace.