Zajímavou životní cestu napříč vrstvami viktoriánské společnosti zachycuje nedávno v češtině vydaný životopis Čas mého života od anglického spisovatele Jeromeho Klapky Jeromeho. Autorův čas se naplnil před devadesáti lety, 14. června 1927.

Už na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl Jerome Klapka Jerome renomovaný autor, a především velice zdatný cestovatel. Projel Spojené státy i prakticky celou Evropu, viděl, jak se mění, zachytil nástup nových druhů zábavy a rozptýlení − skvělé jsou pasáže o lyžování ve Švýcarsku − a své postřehy předkládá s nezaměnitelným šarmem.

V anglicky psané literatuře patří Jerome Klapka Jerome k několika málo zvláštním "případům", kdy autor dosáhl obrovského věhlasu v českém překladu a těší se mu dodnes, zatímco ve své domovině upadl v zapomnění.

Mezi další takové spisovatele patří například Jeromemu velice blízký James Herriot, v tuzemsku stále populární autor humorných příběhů z veterinární praxe, v americké literatuře pak Betty MacDonaldová, autorka legendární knihy Vejce a já, nebo Robert Ruark, jenž napsal Medojedky, které v češtině vycházely opakovaně a celkem se jich prodalo několik set tisíc výtisků.

Jerome Klapka Jerome − jehož druhé jméno znělo původně Clapp, ale změnil si ho na počest maďarského generála Györgyho Klapky, protagonisty uherské revoluce v letech 1848 a 1849 − byl typickým literátem viktoriánské doby, zvídavým, tvrdě pracujícím a podnikavým. A stejně jako třeba Charles Dickens rád poznával výdobytky západní civilizace, jež se navzdory náboženským krizím a pochybám považovala za absolutní vrchol v lidských dějinách.

Druhá polovina devatenáctého století ale nebyla jen časem technologických novinek, mohutně se také rozvíjel tisk, zejména časopisy, a rostla popularita divadla.

Právě divadlu i časopisům se Jerome Klapka Jerome věnoval s obrovským nasazením: podobně jako Dickens pro divadlo psal a na jevišti aktivně hrál, renomé si vydobyl také jako nakladatel.

Časopis The Idler, který Jerome redigoval, vycházel v letech 1892 až 1911, byl velice úspěšný a na jeho stránkách se pravidelně objevovali přední ilustrátoři a spisovatelé jako H. G. Wells, Rudyard Kipling nebo Mark Twain.

Kniha

Jerome Klapka Jerome
Čas mého života
2017, Nakladatelství Vyšehrad, přeložil Milan Žáček, 256 stran, 298 korun

Do dějin literatury se Jerome zapsal především jako autor jedné knihy: Tři muži ve člunu (o psu nemluvě). Vynesla mu mezinárodní věhlas. Humoristickou knížku napsal Jerome krátce po sňatku, přičemž inspirací mu byla svatební cesta, již se svou chotí strávil plavbou po moři. V knize manželku nahradil svými dlouholetými přáteli a napsal vtipný a čtivý text, který je zčásti cestopis, zčásti lokální historie a zčásti (a to především) komické mistrovské dílko.

Úspěch knihy byl okamžitý a obrovský. Překládala se do mnoha jazyků, záhy vyšla i česky a na jejím překladu se podílel pozdější protektorátní prezident Emil Hácha. Tři muži ve člunu vynesli autorovi proslulost a finanční nezávislost.

Jerome si už v dětství plánoval, že vystuduje a prosadí se v politice a literatuře, to však už v útlém věku zprvu uťala otcova smrt. Musel zanechat střední školy a protloukat se, jak se dalo: pracoval na železnici, ve skladu, bral příležitostné divadelní role, psal pro noviny a časopisy.

Podobně jako Dickens byl Jerome Klapka Jerome "self-made man", strůjcem svého osudu. Jeho cesta ke slávě a majetku byla typicky viktoriánská.