Přes 102 olejomaleb malíře a ilustrátora Kamila Lhotáka lze spatřit na výstavě, která se ode dneška koná v pražském Obecním domě. Do 22. dubna představuje největší výběr děl jednoho z nejoblíbenějších českých autorů 20. století.

Vystavená díla poskytlo 31 soukromých sběratelů a 17 státních institucí. Návštěvníci uvidí také 19 obrazů, které vystaveny nikdy nebyly. "Mám velikou radost, že nám privátní sbírky v kombinaci se státními institucemi pomohly připravit unikátní výstavu, kde se můžeme kochat ranými Lhotákovými díly i jeho ikonickými plátny," říká kurátor Jakub Sluka.

"Největší radost mám z nově nalezených obrazů. Díky celému týmu, který výstavu přes rok připravoval, se podařilo vypátrat doposud neznámá Lhotákova díla," dodává.

Mezi takové obrazy, často objevené i díky náhodě, patří například velkoformátoví Soupeři z roku 1940, obraz Na palubě 1855 z roku 1941 nebo Vejce ptáka moa z roku 1946.

Retrospektiva je členěna do devíti tematických celků, které představují různé polohy Lhotákovy tvorby. Nechybí známá témata, například autorova láska k létání, horkovzdušným balonům, cyklistice či objevování městských periferií. Představeny jsou též francouzské náměty, portréty přátel, surrealistické práce či obrazy inspirované příběhy Julese Verna.

Výstava Kamila Lhotáka v Obecním domě volně navazuje na přehlídky uspořádané v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v pražském Museu Kampa.

Obecní dům jako místo konání nebyl vybrán náhodou, pro Lhotáka měl zásadní význam − právě zde se roku 1923 uskutečnila výstava francouzského malířství, kterou ve svých jedenácti letech navštívil s matkou. Přehlídka se pro Lhotáka stala důležitým orientačním mezníkem v tehdejším umění.

Tvorba Kamila Lhotáka je charakteristická a pro mnohé snadno rozpoznatelná. V posledních letech se jeho dílo z pohledu sběratelů zařadilo mezi hvězdy klasické moderny. Jeho práce se prodávají za ceny přes milion korun, a to nejen díla ze 40. let, ale také z období 60. až 80. let.

Lhoták se narodil 25. července 1912 v Praze. Studoval práva na Karlově univerzitě a jako malíř byl samouk. Kresbami doprovodil mimo jiné oblíbenou knihu Dědeček automobil od svého přítele Adolfa Branalda, překlad Vynálezu zkázy od Julese Verna či Pohádky o mašinkách.