Novou úpravu Goethovy obtížné, těžko hratelné dramatické básně Faust v režii Jana Friče uvede tento čtvrtek 15. března pražské Národní divadlo. Na jevišti Stavovského divadla se titulní role zhostí Martin Pechlát.

Podle autorů inscenace je Faust synonymem pokušení, jemuž jsou lidé denně vystavováni.

Ať už v malém, všednodenním, nebo na celospolečenské úrovni, kdy může spolčení s ďáblem vést ke zkáze milionů lidí.

Dramaturgyně Marta Ljubková vnímá Fausta jako příběh muže, který se zaprodal ďáblu. Avšak proč to udělal?

"Aby získal lásku, jak o tom vypráví známější první díl, v němž jde především o vzplanutí k Markétě? Anebo, jak praví díl druhý, aby vynalezl peníze, sestoupil až do antiky, oženil se s Helenou Trojskou a zplodil s ní syna, vedl dobyvačné války. A to vše v patách s Mefistofelem, který mu dává ďábelskou moc, ale zároveň mu nedopřeje klid ani spočinutí?" naznačuje Ljubková dvě interpretace příběhu.

Na české první scéně má Faust dlouhou inscenační tradici. S tímto mýtem o překračování hranic člověka se potýkali režiséři František Kolár v roce 1885, na začátku 20. století Jaroslav Kvapil, Vojta Novák nebo Karel Hugo Hilar. Zatím posledního Fausta zde roku 1997 uvedl režisér Otomar Krejča.

"Každý tvůrčí tým ke hře přistupoval jinak, ale vždy se snažil najít, stejně jako my dnes, současné a zároveň nebezpečně věčné otázky. Třeba jak odolat zlu, když vám předloží lákavou nabídku," podotýká dramaturgyně Ljubková.

Martin Pechlát jako Faust bude postaven před tutéž výzvu, před níž kdysi stáli dřívější představitelé této postavy František Němec, Jan Hartl, Rudolf Deyl nebo Bedřich Karen. Současná inscenace se chce mimo jiné ptát, čím je Faust naším současníkem, jakým pokušením by byl vystaven nyní nebo kolik z někdejšího klasicistního opusu lze začátkem 21. století vůbec přenést na jeviště.

Překladatel Radek Malý hru uzpůsobil požadavkům současné inscenace. "Přitom jsem však vycházel z Goethova textu, neaktualizoval jsem, o to se postaral režisér," vysvětluje Malý, který se prý jako čerstvý čtyřicátník v mnoha tématech našel.

"Faustova dilemata jsou sváry moderní doby se vším všudy. Ve mně rezonoval tím, čemu se asi říká krize středního věku, byť je v počátcích. Ten dojem, že člověk už ví, co by chtěl, a zároveň si uvědomuje omezenost svého času. V tomto ohledu se dá rozumět Faustově touze stihnout toho za život tolik," dodává Malý.

Režisérovi Janu Fričovi se na Faustovi zamlouvá psychedelický nebo mystický princip opakování jednoho příběhu dokola v různých podobách, s různými postavami a v různé formě. "To je princip, který nás oslovil a na jehož základě inscenaci děláme," říká.

Kromě Martina Pechláta coby Fausta ve hře účinkují Saša Rašilov jako Mefisto a Veronika Lazorčáková coby Markétka. V dalších rolích se objeví Pavlína Štorková, Johanna Tesařová, Alois Švehlík nebo Eva Salzmannová.

Po čtvrteční premiéře bude Faust na programu Stavovského divadla v pátek 16. i příští čtvrtek 22. března a znovu 3., 12. a 19. dubna.