V celách bývalé věznice ve španělské Segovii se od 13. dubna do 13. května uskuteční výstava děl výtvarníka Jiřího Sozanského. Za represí režimu diktátora Franciska Franka zde byly vězněné ženy, později mužští političtí vězni.

Do tísnivých místností Sozanský umístí symbolické znázornění čtyř osudů poznamenaných brutalitou československé komunistické totality − katolického básníka Jana Zahradníčka, básníka a vůdčí postavy českého undergroundu Ivana Martina Jirouse, historika a literárního teoretika Záviše Kalandry a také právničky i političky Milady Horákové.

"Když jsem byl před dvěma lety v bývalé věznici v Segovii na výstavě fotografií skvělého filmového režiséra Carlose Saury, které pořizoval jako mladík v padesátých a šedesátých letech na různých místech Španělska, okamžitě jsem si na práce Jiřího Sozanského vzpomněl," vysvětluje ředitel Českého centra Madrid Stanislav Škoda. "Napadlo mě, jaké úžasné možnosti by tomuto českému výtvarníkovi mohly zrekonstruované, přesto syrové prostory věznice dát," dodává.

Výstava zahrne šest desítek kreseb, maleb, kombinovaných technik a bronzových plastik. Většinou se bude jednat o nová díla. Expozice nazvaná Dům strach (La casa miedo) se v celách bývalé věznice, která dnes slouží jako kulturní centrum, nyní připravuje.

Hotový už je česko-španělský katalog obsahující mimo jiné profil Sozanského, medailonky Zahradníčka, Jirouse, Kalandry a Horákové, vzpomínky vězňů z Valdic nebo pojednání Sozanského nazvané ­Totalita a kultura. "Vyloučil jsem malé formáty, protože by je prostor nesnesl. Takže jsem do malých prostorů, kterých je tam většina, nacpal velké formáty. Ale ještě nevíme, jak to celé dopadne," říká Sozanský.

Ten se ve svých dílech dlouhodobě zaměřuje na člověka v mezních situacích, ve válce či totalitních režimech.

Na uměleckou scénu Jiří Sozanský vstoupil v polovině 70. let minulého století, první výstavu měl roku 1976 v Terezíně, jenž je pro něj mementem násilí, zvůle a nesvobody. Opakovaně se do něj se svými projekty vrací.

"Sozanského považuji za fenomén v českém výtvarném umění," podotýká Richard Drury, kurátor výstavy a vedoucí kurátor GASK − Galerie Středočeského kraje. "V těžkých tématech Sozanský sleduje a prozkoumává konkrétní historické situace, kde dochází k tragické srážce mezi lidským jedincem vybaveným mravními principy a bestií vybavenou totalitní mocí," dodává Drury.