Zmíněná zpráva agentury, jež propaguje jadernou energii, uvádí, že v solárních panelech se používají těžké kovy včetně olova, chromu a kadmia, které mohou poškodit životní prostředí. Naproti tomu rizika jaderného odpadu jsou dobře známa, a lze je tedy řešit.

"Problém s odpady ze solárních zařízení spočívá v tom, že se s nimi nenakládá obdobně jako například s jaderným odpadem," řekl novinářům Jeff Terry, profesor jaderné fyziky, který se zabývá výzkumem v oblasti energetiky na Illinois Institute of Technology. "Existují dva typy odpadů ze slunečních kolektorů. Jednak je to odpad, který vzniká při jejich výrobě, jednak odpad, který zůstává po skončení životnosti solárního panelu. V obou případech jsou to nebezpečné materiály."

Terry dále uvedl, že odpad ze solárních panelů se brzy stane mnohem větším problém než jaderný odpad, protože energetické sítě potřebují mnohem víc solárních panelů, mají-li generovat stejné množství elektřiny jako jaderný reaktor.

Také další odborníci se obávají budoucnosti, protože vědci a inženýři mají podstatně víc zkušeností s radioaktivním odpadem z jaderných reaktorů než se solárními odpady.

1,4 milionu instalací

V současné době vykazuje USA asi 1,4 milionu instalací solární energie, z nichž mnohé se blíží ke konci své 25leté životnosti.

Jisté je, že všechna energetická zařízení vlastně vytvářejí jako druhotný efekt nebezpečný odpad, a to už při zahájení výstavby, během provozu a nakonec i během případné likvidace.

Jeff Terry uvedl, že se při výrobě solárních panelů používají nebezpečné materiály, jako je například kyselina sírová a toxický plyn. Recyklace těchto materiálů je velmi obtížná a panely mají relativně krátkou provozní životnost.

Solární panely nelze snadno uložit na skládce, protože by mohly místo kontaminovat. A rozmontovat panely tak, aby se hodily k recyklaci, je extrémně náročný a nerentabilní proces.

Solární panely je nesmírně obtížné likvidovat nebo recyklovat. Japonsko se o to již pokouší, protože se jedná o závažný problém. Odhaduje se, že by se množství tzv. solárního odpadu mohlo do roku 2040 zvyšovat o 800 000 tun ročně. Kromě toho většina vlád, které silně podporují solární energii, nevyžaduje od výrobců, aby shromažďovali a likvidovali solární odpady.

"Většina jaderného odpadu není skutečný odpad, protože může být přepracován do reaktorového paliva," řekl Jeff Terry. "USA skutečně prokázaly, že to jde. Nikdy se sice nepodaří získat opět 100 procent uranu nebo plutonia, ale získané množství přesto není zanedbatelné. Navíc se produkty štěpení dají využít například v radiofarmakách."

V současné době vykazuje USA asi 1,4 milionu instalací solární energie, z nichž mnohé se blíží ke konci své 25leté životnosti. I když je pravda, že nejmodernější solární panely mají menší nežádoucí vliv na životní prostředí než starší modely, zdá se, že solární panely jako ekologický zdroj energie paradoxně zvyšují emise oxidu uhličitého (CO2). Toto zjištění vyplývá z výpočtu, kolik energie bylo zapotřebí na jejich výrobu a instalaci.