Přes pět stovek svěřenských fondů zaregistrovali jejich správci do centrální evidence. Do konce června musely být zaregistrované všechny fondy založené do konce roku 2017, jinak hrozilo, že jejich správa zanikne. Svěřenský fond umožňuje vyčlenit majetek a nechat ho spravovat jmenovanou osobou. Majetek se následně stává anonymním.

V pondělí bylo v registru 524 fondů, což ale nemusí být konečné číslo. "Vyřízení všech ve lhůtě podaných návrhů na zápis fondu do evidence bude mít ještě nějakou setrvačnost, i v řádu týdnů," uvedl Petr Jakubec, předseda Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

Registr vznikl na začátku roku a měl ukončit anonymitu zakladatelů a beneficientů. Tím se mělo zamezit možnému zneužití fondů k praní špinavých peněz nebo ukrývání majetku. Zároveň se ale jeho správcům díky registru usnadnila komunikace s bankami nebo úřady, v registru jsou uvedené údaje, které museli při každém jednání správci fondu složitě dokládat.

524 fondů

bylo ke včerejšímu dni zapsáno v registru svěřenských fondů.

Zakládat svěřenské fondy umožňuje zákon od roku 2014. Pojem byl však veřejnosti dlouhá léta takřka neznámý, dokud ho neproslavil současný premiér Andrej Babiš (ANO). Ten založil svěřenský fond a převedl do něj veškerý majetek, zejména pak holding Agrofert včetně mediálního domu Mafra. Vyvaroval se tak konfliktu se zákonem o střetu zájmů. Ten zakazuje členům vlády vlastnit celostátní média, jejich firmy se nesmějí ucházet o státní zakázky nebo dotace.

Podle asociace je však většina svěřenských fondů zakládána z rodinných důvodů. "Určitě převládá ochrana rodiny či mezigenerační předání majetku," řekl Jakubec. Podle něj to často souvisí s rodinným obchodem, případně s řešením otázky neexistence následníka, který by firmu v další generaci převzal. "Konkrétní statistika je však obtížně zjistitelná, údaje tohoto charakteru nejsou veřejné, nikde se konkrétně neuvádějí," dodal Jakubec.

Jeden z prvních fondů u nás založila poradenská společnost Apogeo. Fond je od počátku určen zejména ke správě finančního a likvidního majetku. "Díky tomu jsme se podíleli na tvorbě koncepčních řešení v rámci zaměstnanecké agendy, ale i procesů u bank a státních institucí," uvedl Michael Dobrovolný, manažer společnosti SMART Office & Companies, která se v rámci APOGEO Group zabývá zakládáním a likvidacemi českých i zahraniční společností a fondů.

Na trhu dnes fungují profesionální správci a poskytovatelé služeb speciálně v oblasti svěřenských fondů. Podle Komory svěřenských poradců a správců je přesto trh kolem fondů na samém začátku. "Místy připomíná spíše laboratoř. Důkazem je i činnost státní správy, notářů nebo právníků, kteří se práci s institutem svěřenského fondu teprve učí," uvedl Pavel Kolář, který se v květnu stal generálním sekretářem komory.