Prioritou The Sekyra Founda­tion je na jedné straně podpora akademických institucí a projektů, na druhé pak kultivace občanské společnosti, jež je primárním zdrojem naší morální i politické identity.

Těžištěm je identifikace a rozvoj myšlenek, které společnost spojují, přispívají k sociální kohezi, zmírňují polarizující nerovnost a udržují rovnováhu mezi naší vnitřní a vnější svobodou. Takovou ideou je pojem morální reciprocity, z níž vyrůstají principy jako spravedlnost, rovnost, svoboda i altruismus.

Identifikace a aktuální interpretace těchto idejí a principů v různých myšlenkových a filozofických tradicích je jedním z poslání nadace. Věnujeme se takovým osobnostem jako Jan Patočka, John Rawls či Ludwig Wittgenstein. Společně s naším partnerským Centrem pro filozofii, etiku a náboženství na Univerzitě Karlově podporujeme diskuse zaměřené na Patočkův formativní význam pro české myšlení a veřejný prostor, jakož i na překlady a anglická vydání jeho díla. V příštím roce uspořádáme dvě velké konference o klíčových postavách filozofie 20. století. V lednu harvardskou, věnovanou Johnu Rawlsovi, a v srpnu oxfordskou o díle Ludwiga Wittgensteina.

V druhé oblasti je to především důraz na relevanci zmíněných principů občanské společnosti. S tím souvisí i podpora liberální demokracie a mezináboženského dialogu, jenž je jádrem našeho partnerství s Českou křesťanskou akademií. Dlouhodobě spolupracujeme s New York Times při pořádání Aténského demokratického fóra, které se primárně zaměřuje na význam a obranu nezávislosti médií pro svobodnou společnost. Pod názvem Global Civic Forum a ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou rovněž připravujeme vlastní iniciativu zaměřenou na hledání a formování budoucích lídrů občanské společnosti.