Právo má ve zvyku uzavírat se do definic, vymezovat kategorie, předpisovat procedury. Co nelze zařadit do předem určené škatulky, je v právním vakuu. Proč tomu tak je? Právníci potřebují jistotu a oporu. Neměnnost a stabilita jsou stavební kameny kvalitního právního systému. Stabilita právního systému je vítanou hodnotou i v byznysu. Potřebám byznysu však nesvědčí rigidita práva. Byznys v době digitální se mění rychle. Nové převratné technologie boří stávající obchodní modely. Inovativní produkty si žádají neotřelé způsoby prezentace. Nápady kreativců dosud ale nebylo možné účinně chránit.

To platilo donedávna i v oblasti známkoprávní ochrany. Označení, které nebylo možné graficky vyjádřit, nešlo u nás registrovat. Zvrat přinesla novela zákona o ochranných známkách, která je mezi třemi nominovanými na Zákon roku 2018. Od počátku roku tu máme moderní evropskou právní úpravu, která má značný byznysový potenciál. Pro tvorbu ochranných známek padla řada omezení. Krea­tivci mohou své výrobky označovat unikátním vzorem, charakteristickou barvou, svébytným pohybem či umístěním na výrobku. Ochranné známky mohou být i multimediálního charakteru, jako je zvuk, melodie, video či hologram. Pro získání ochrany k označení je důležitá dostatečná rozlišovací schopnost. Úplnou novinkou jsou certifikační ochranné známky, které lze využít pro informování spotřebitele o tom, že takto označený výrobek splňuje určitý standard.

Podstatné jsou i nové nástroje ochrany registrovaných ochranných známek. Její majitel může zabránit vzniku padělaného zboží. Má možnost zakročit proti umísťování shodných označení na obaly, štítky, etikety či bezpečnostní prvky a také zamezit jejich prodeji. Dále je oprávněn uložit zákaz ostatním podnikatelům užívání starší známky v rámci názvu firmy (obchodní firmy). U elektronických slovníků a encyklopedií může žádat o doplnění chráněných pojmů údajem o ochranné známce.

Seriál HN k Zákonu roku 2018

Trojice nominovaných:
◼ Evropský balíček oběhového hospodářství
◼ Novelizace úpravy ochranných známek
◼ Novela zákona o urychlení výstavby

Podnikatelská obec jistě ocení nové nástroje na ochranu proti zneužití obchodního tajemství. Bez zvláštních smluvních ujednání dosud chyběl funkční procesní nástroj, jak sankcionovat úniky chráněných informací (obchodního tajemství) z podniku. Podniky nyní mohou získat soudní příkaz k zamezení úniku. Vedle toho mohou žádat o několik druhů kompenzace za újmu způsobenou neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním obchodního tajemství.

Hlasujte do 7. dubna na: www.zakonroku.cz.