Lichtenštejnské sbírky

16. 2. − 10. 6. 2019, Albertina, Vídeň

Vynikající výběr ze sbírek šlechtického rodu Lichtenštejnů, který zahrnuje díla od rané italské renesance až po historismus 19. století, představí vídeňská Albertina. Více než 100 maleb a soch dokumentuje vývoj sběratelství jednoho z nejvýznamnějších evropských šlechtických rodů. Zároveň s touto výstavou bude možné zhlédnout i expozici Rudolf von Alt a jeho doba věnovanou vynikajícímu akvarelistovi 19. století a vídeňskému akvarelu jako fenoménu obecně. Právě ten býval často jádrem mnoha šlechtických sbírek.

MEDAmbasadorka umění

24. 6. − září 2019, Museum Kampa

Sté narozeniny sběratelky a mecenášky Medy Mládkové jsou příležitostí k širšímu připomenutí působení manželů Mládkových na poli výtvarného umění, ať již jde o činnost mecenášskou, sběratelskou, výstavní, nebo o jejich roli ve vytváření možností vzájemného setkávání umělců ze Západu a zpoza železné opony, které se odehrávalo povětšinou v jejich washingtonském domě. Společně se zahájením výstavy bude na letní scéně muzea uvedena také premiéra divadelního představení Meda o životě letošní oslavenkyně. Na repertoáru bude až do 8. září. Hlavní role v něm připadla Tatianě Vilhelmové.

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

19. 4. − 30. 7. 2019, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna

Výstava, kterou pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, představí rané dílo světoznámého malíře českého původu Josefa Šímy, jehož umělecká tvorba započala právě v moravské metropoli. Výstava bude mapovat Šímovu cestu od jeho uměleckých prvopočátků do setkání se členy francouzské skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra), jejíž hlavní výtvarnou hybnou silou mezi lety 1929 a 1931 umělec byl. Výstava přinese vůbec poprvé u nás umělecká díla ostatních výtvarných osobností skupiny a také související dokumenty. Exponáty budou pocházet především z francouzských muzeí a galerií, ale také ze soukromých sbírek. Kurátory výstavy jsou Anna Pravdová a Petr Ingerle.

Mark Rothko

12. 3. − 30. 6. 2019, Kunsthistorisches Museum, Vídeň

Mark Rothko patří k nejvýznamnějším světovým představitelům poválečného umění. Tohoto Američana s lotyšskými kořeny proslavily zejména nekonvenční malované abstrakce složené z rozsáhlých barevných ploch jednoho odstínu. První výstava tohoto umělce v Rakousku představí více než 40 jeho děl. Od počátku se na její realizaci podílejí Rothkovy děti Kate a Christopher a zapůjčily na ni mnoho důležitých děl z rodinné sbírky. Především z National Gallery of Art ve Washingtonu pocházejí umělcovy rané figurativní realizace, které budou na výstavě rovněž prezentovány.

Francouzský impresionismus

29. 6. − 20. 10. 2019, Národní galerie v Praze, palác Kinských

Výstava představí soubor francouzského umění z dánského státního muzea Ordrupgaard, který patří k nejkvalitnějším sbírkám tohoto druhu v severní Evropě. Na počátku 20. století ji nashromáždil sběratel Wilhelm Hansen. Díla Clauda Moneta, Edgarda Degase, Pierra Augusta Renoira, Alfreda Sisleyho nebo Camilla Pissarra, ale také romantická malba (Eugène Delacroix), malby realistů (Gustave Courbet, Jean-Baptiste Camille Corot, Charles-François Daubigny) či postimpresionistů (Paul Signac, Paul Cézanne, Paul Gauguin) z dánské kolekce doplní práce z Národní galerie v Praze a také českých privátních sbírek.

Zvuky, kódy, obrazy

22. 5. − 13. 10. 2019, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu

Zajímavé průřezové téma zobrazování zvuku ve vizuálním umění si pro svou výstavní prezentaci zvolila kurátorka Jitka Hlaváčková. Výstava zmapuje zvukové experimenty v umění 20. a 21. století od malby a grafických partitur přes zvukové instalace a akustické objekty až po multimediální projekce. Představí také různé druhy přístupů, které vedly ke vzniku vystavených prací. Zastoupeni na výstavě budou František Kupka, členové skupiny Bauhaus, John Cage, Joe Jones, představitelé hnutí Fluxus a řada dalších.

Václav Cigler

únor−září 2019, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, Muzeum umění Olomouc, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Dalším letošním jubilantem je sklářský výtvarník a architekt Václav Cigler, který oslaví své devadesátiny. Od 21. března do 23. června vystavuje Muzeum umění Olomouc Ciglerovy kresby, dojde ale i na prostorové instalace v Olomouci a Kroměříži, které Cigler vytvořil se svým spolupracovníkem, architektem Michalem Motyčkou. Průřez dílem bude pod názvem Václav Cigler, Michal Motyčka: Prostor člověka od 21. června do 15. září prezentovat Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Bude zaměřen na krajinné projekty z 60. let, architektonické kompozice a společné instalace obou tvůrců z let 2003 až 2019, to vše v prostoru, který oba autoři dohromady přetvořili v roce 2005. Do 5. května je v Galerii moderního umění v Roudnici k vidění také jejich monumentální instalace Světelné pole.

Karafiáty a samet

30. 4. − 29. 9. 2019, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna

Kurátorky Sandra Baborovská a Adelaide Gingaová z Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado v Lisabonu představí výběr československých a portugalských umělců, kteří ve svých dílech různými způsoby reflektovali totalitní režimy. I přes značnou geografickou a z části i kulturní vzdálenost obou zemí zde dochází ke vzácným shodám. Z domácích umělců zde budou k vidění například práce Adrieny Šimotové, Evy Kmentové, Jiřího Koláře, Jiřího Kovandy nebo Petra Štembery, které budou komparovány s díly jejich portugalských vrstevníků. Objeví se i díla současných umělců obou národností. Výstavu doplní dokumenty České televize, Rádio e Televisão de Portugal, Knihovny Václava Havla a dalších archivů, včetně soukromých.

Jdi na venkov!

1. 3. − 12. 5. 2019, Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy

Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galerií v Praze u příležitosti 39. ročníku každoročně konaného plzeňského sympozia k problematice 19. století. Tentokrát nese podtitul Zrození lidu v české kultuře 19. století. Autoři výstavy Pavla Machalíková, Tomáš Winter a Milan Pech kriticky sledují vztah lidové kultury k výtvarnému umění od počátku 19. století až do poloviny 20. století a odkrývají, jak bylo v průběhu této dějinné etapy lidové umění využíváno a často i zneužíváno k různým účelům a interpretacím, ať už byly politické, ideologické, nebo čistě výtvarné. Bude možné spatřit například díla Josefa a Quida Mánesových, Jaroslava Čermáka, Antoše Frolky, Jaroslava Augusty, Joži Uprky, Josefa Čapka, Zdenka Rykra nebo Emila Filly, ale také několika současných umělců a umělkyň (Anny Hulačové, Jana Vytisky nebo Lenky Klodové).

Běla Kolářová, Josef Jíra

28. 6. − 29. 9. 2019, Oblastní galerie Liberec

Oblastní galerie Liberec chystá na konec června souběžné výstavy dvou výrazných osobností českého poválečného umění. Expozice připravovaná Marií Klimešovou představí Bělu Kolářovou trochu jinak než jak ji vnímáme dnes, kdy je zavedenou a velmi žádanou umělkyní. Že je Kolářové tvorba zcela nadčasová, výstava dokáže pomocí jejích raných a méně známých prací: fotografických cyklů, k jejichž tvorbě přistupovala s velkou invencí a originalitou, asambláží nebo kreseb líčidly.

Naopak retrospektiva velmi plodného malíře a ilustrátora Josefa Jíry bude v jednotlivých tematických okruzích, jako například krajinomalba, figurální malba nebo psychologicky motivovaný portrét, prezentovat jeho celoživotní tvorbu. Pořadatelé si od této monografické výstavy slibují nové relevantní uměleckohistorické zhodnocení tohoto autora.

Vladimír Boudník

10. 4. − 10. 8. 2019, Moravská galerie v Brně, Pražákův palác

Velkou výstavu jednoho z největších samorostů českého poválečného umění, Vladimíra Boudníka, chystá Moravská galerie v Brně. Kurátoři Ondřej Chrobák a Petr Ingerle se zaměřují především na Boudníkovu roli v oblasti performance, happeningu a uměleckého experimentu obecně, která měla velký vliv na brněnskou uměleckou scénu té doby. Připomenou také umělcovu výstavu z roku 1967 v Domě umění města Brna, jejímž autorem tehdy byl umělec, kurátor a teoretik Jiří Valoch. Výstavu Moravská galerie chápe také jako možné rozšíření stálé expozice věnované právě Jiřímu Valochovi.

Alois Kohout

24. 3. − 26. 5. 2019, Alšova jihočeská galerie

Poprvé v historii bude v českém prostředí v celistvosti představeno dílo světoběžníka s neobyčejně dobrodružným životem, Aloise Kohouta (1891−1981), v cizině známého pod francouzskou variantou svého příjmení Lecoque. Modernistický malíř, který se usadil na Montmartru a ve Francii prožil velkou část svého života, byl ovlivněn postimpresionistickými krajináři takzvané École de Paris, tedy části okruhu malířů působících na počátku 20. století v Paříži, jejichž nejvýraznějším představitelem byl Maurice Utrillo. Stejně jako v jeho dílech převládají i v těch Kohoutových nejrozličnější pohledy na Paříž, řeku Seinu a její nábřeží, městské bulváry i řadu intimních zákoutí.

Patrik Hábl, Re:konstrukce

4. 2. − 5. 4. 2019, Villa Pellé, Praha 6

Pouze do 5. dubna trvá v Pelléově vile v Praze 6 pozoruhodná výstava výrazného představitele současného umění střední generace Patrika Hábla, který se věnuje monumentální malbě s vyloučením štětce. Různými způsoby nanáší, vrství a obtiskává barvy, a vytváří tak povětšinou vlastně obří monotypy, ale nejen to, zkoumá možnosti malby vzhledem k prostoru, vzhledem k divákovi, kterého nechává vstoupit přímo do svých malovaných prostředí tvořících i celé místnosti. Výstava je zatím umělcovou nejrozsáhlejší prezentací v hlavním městě a prostupuje nejen celým interiérem budovy, ale zasahuje i do jejího blízkého okolí. "Symbolicky tak spojuje exteriér a interiér, mikrosvět s makrosvětem a staví je na stejnou úroveň," dodává kurátor výstavy Radek Wohlmuth.