S rozvojem digitalizace naší společnosti je veřejná správa efektivnější prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. Umožňují šetřit čas a náklady občanů díky elektronické komunikaci mezi nimi a orgány veřejné správy. Poslední srovnávací šetření Evropské komise za minulý rok ale ukazuje, že Česko dál zaostává za evropským průměrem v digitalizaci i v podílu osob, které s veřejnou správou komunikují prostřednictvím internetu.

I v této oblasti ale za poslední roky došlo k výraznému pokroku. Zatímco v roce 2016 podle Eurostatu využilo internet ke komunikaci s veřejnou správou 36 procent obyvatel, v roce 2018 už to bylo 53 procent. Pozvolna roste i podíl obyvatel, kteří si z portálů veřejné správy stahují formuláře a elektronicky je odevzdávají.

Zavádění eGovernmentu je ukotveno v programu Digitální Česko a v dokumentech Rady vlády pro informační společnost. Pro představitele veřejné správy je výzvou k tomu, aby podporovali využívání internetu k vyřizování toho, co je na úřadech potřeba zařídit a projednat. A také k tomu, aby pomohli zajistit dostatečné zabezpečení dat sbíraných veřejnou správou.

S tím souvisí i otevřené publikování sbíraných dat, tedy takzvaných otevřených dat, která mohou najít široké uplatnění a zvýšit transparentnost veřejné správy. Logika otevřených dat je založena na tom, že není předem nutné vědět, kdo a jaký z nich může mít prospěch, ale očekává se, že se může objevit dříve či později.

U otevřených dat je naprosto zásadní dbát na uživatelskou přívětivost a publikování dat ve zpracovatelné podobě. V Česku k tomu vznikl portál Data.gov.cz, který spravuje ministerstvo vnitra. K letošnímu 14. březnu na něm bylo k dispozici 130 755 datových sad od 24 poskytovatelů. Data zde publikují nejčastěji Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad nebo hlavní město Praha. Mezi poskytovatele dat ale patří i obce, jednotlivá ministerstva a další orgány veřejné správy.

Na portálu lze nalézt široké spektrum zajímavých dat − od katastrálních map přes jízdní řády až po rozpočty jednotlivých obcí. Zastoupení jednotlivých poskytovatelů ale závisí na ochotě, nadšení a pracovní kapacitě jednotlivých institucí, které se liší napříč veřejnou správou. Zatímco ministerstvo pro místní rozvoj se do zveřejňování dat zapojilo, záležitosti spadající například pod ministerstvo průmyslu a obchodu nebo ministerstvo zdravotnictví zatím chybí.

Ministerstvo vnitra pak každému, kdo chce data zveřejnit, nabízí prostřednictvím portálu pomoc nejen s výběrem vhodných datových sad, ale také s administrativou a právními aspekty jejich publikování. Rovněž lze prostřednictvím portálu požádat ministerstvo vnitra o organizaci workshopu zaměřeného na obsah databáze i zásady publikování dat. Každý, kdo věří, že má data, která mohou být užitečná i pro někoho dalšího, může tak využít portálu k jejich publikaci.