Martin Lucký,

pre/post sales specialist, Epson: Vzhledem k stále rostoucímu objemu tisku se o budoucnost klasických tiskových systémů neobávám. Lze ale předpokládat jejich modifikaci, tak aby byly lépe přístupné a použitelné z prostředí cloudů a mobilních zařízení.

Jaroslav Šouc,

produktový specialista, HP: Klasická tiskárna z kanceláří v dohledné době nezmizí. Vývoj se aktuálně zaměřuje na zlepšování hardwaru a vytváření i integraci aplikací. Prostor pro inovace vidím také v oblasti efektivního managementu tiskového vybavení a tisku z mobilních zařízení, včetně možností implementace těchto technologií v cloudu.

Václav Dvorský,

marketingový manažer, Kyocera Document Solutions Czech: V horizontu několika let budou mít klasické tiskové systémy v moderních kancelářích stále svoji významnou roli. Praxe ukazuje, že množství zpracovávaných firemních informací a agend stále roste, stejně jako počet vytvářených dokumentů. Ani zavedení systému elektronického oběhu dokumentů (DMS) přitom neznamená, že se ve firmě přestanou dokumenty tisknout.

Jana Bořilová,

produktová manažerka, OKI: Plně bezpapírová kancelář není v nejbližší době příliš reálná. Papír lze z úřadů a firem zcela odstranit jen za cenu mimořádných komplikací, ale modernizací příslušných procesů lze dosáhnout efektivity, úspor i posunu směrem k digitální kanceláři. V kanceláři i za několik let najdeme jednoúčelové i multifunkční tiskárny se skenery, více propojené s dalšími částmi podnikové infrastruktury.