Hodnota lidského života se odvíjí od míry zdraví, výkonnosti a našich sil. Ve chvíli, kdy se objeví jakékoliv "zaváhání", tváříme se, že neexistuje. Sociální systém v mnoha ohledech není funkční. Péče o blízké rodiny vyčerpává jak psychicky, tak i finančně. A tak se znovu a znovu objevují návrhy na eutanazii, která by mohla alespoň některé problémy vyřešit. Podle ředitelky pražského domácího hospicu Cesta domů Ruth Šormové ale nedostatek dostupné péče nemůže společnost řešit tímto způsobem. "Zavedení eutanazie bezpochyby posouvá normy toho, co je ještě pro společnost přijatelné," říká.

HN: Nedávno se objevil návrh uzákonit eutanazii. Naposledy takové snažení ztroskotalo v Poslanecké sněmovně v roce 2016, předtím pak v roce 2008. Měl by stát eutanazii povolit?

Reagovali jsme na to nejen jako Cesta domů, ale i Fórum mobilních hospiců, Česká společnost paliativní medicíny a další odborné zastřešující organizace. Shoda byla jasná: návrh na uzákonění eutanazie není přijatelný a nápad, že by ji snad měli provádět pracovníci hospiců, je v přímém rozporu s tím, jak rozumíme poslání pa­liativy. Téměř všichni, kdo se pacientům s nevyléčitelnou nemocí v závěru života věnují, se shodnou, že nedostatek dostupné a kvalitní paliativní péče takto nelze řešit. Ač mohu osobně chápat, že někteří lidé by eutanazii uvítali, nemohu přijmout to, že by se z ní stala legální možnost. Vede mě k tomu obava ze zneužití i to, že v některých evropských zemích, kde je eutanazie součástí právního řádu, zkušenosti ukazují, že je nadužívána.

Zavedení eutanazie bezpochyby posouvá normy toho, co je ještě pro společnost přijatelné. Každý lidský příběh je jedinečný a odpovědnost za rozhodnutí o jeho ukončení není možné přenést na člověka, který je ze své podstaty omylný. Eutanazie logicky přináší nekonečnou řadu etických dilemat, jejichž řešení je závislé na subjektivním zvažování. Rizik je hodně, to samo o sobě z mého pohledu stačí jako argument pro to, říct eutanazii ne.

V českých podmínkách navíc zatím není paliativní péče dost pevně legislativně ani prakticky ukotvena, to je další důvod, proč téma eutanazie není na pořadu dne.

HN: Proč se toto téma neustále vrací, a to i v zemích, kde dobrá paliativní péče je?

Zbývá vám ještě 80 % článku
Předplatné za 30 Kč
  • První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
Máte již předplatné?
Přihlásit se