Sestry klarisky-kapucínky ve Šternberku navštěvuje Oľga Klimeková pravidelně od roku 2013. Psycholožka ze Žiliny si vezme den volna a dvakrát třikrát za rok vyrazí na prodloužený víkend do kláštera severně od Olomouce.

Duchovní pobyty pro veřejnost dnes poskytuje v Česku přinejmenším 15 ženských klášterů, od Doksan po Kroměříž. U mužských řádů jsou to třeba trapisté v Novém Dvoře, Kostelním Vydří a další.

Pro pobyt u sester se Klimeková rozhodla, když řešila, jak dál žít. Později zjistila, že Šternberk je pro ni místem, kde si uspořádá myšlenky a opět nachází samu sebe. "Je to místo, kde nacházím Boha v jeho jednoduchosti a jasnosti, jako čisté bytí," říká. Přepnout z každodenního shonu do tichého sakrálního světa ovšem není snadné.

"Protože pracuji každodenně s lidmi, je pro mě zejména období příjezdu náročné na přeladění se na klášterní ticho. Tehdy začnou dosedat zvuky či myšlenky ze světa, které si přirozeně přináším zvenčí," vysvětluje Oľga Klimeková.

Zastavit se a srovnat si myšlenky

"Myslím si, že v dnešní hektické době je dobré zastavit se, ztišit, srovnat si myšlenky a priority. Právě tím, že člověk navštíví kláštery, kde se účastní buď nějakého předem připraveného duchovního cvičení, nebo se sám modlí, medituje, prochází, mu pomůže nabrat další duchovní, psychické, ale i fyzické síly," je přesvědčena Monika Klimentová, vedoucí tiskového oddělení České biskupské konference.

"Překvapilo mě, jak může být řád sester, které žijí v klauzuře jaksi mimo náš reálný svět, tak v obraze s tím, co prožíváme v každodenní realitě. Asi jsem za svůj život ani nepotkala,normálnějšího člověka' než sestru, jež se o mě starala," přibližuje svoji zkušenost s pobytem ve Šternberku fyzioterapeutka Lenka Hillerová. Do kláštera jezdí každého půl roku na víkend už asi pět let.

Aplikace modlitby na doma

"Délka duchovního pobytu u nás se pohybuje v rozmezí jednoho až tří dní. Někdy bývá i delší, ne ovšem více než týden," říká sestra Ráchel Popková z kláštera klarisek-kapucínek ve Šternberku.

Jejich ubytovací kapacita je malá, přijímají maximálně čtyři osoby současně, aby jim zajistily dostatečný prostor a soukromí. Hosté obývají prostory oddělené od klauzury sester, kam nemají přístup. K dispozici mají klášterní kapli a vlastní zázemí včetně kuchyňky.

"Vedle duchovního doprovodu nabízíme rovněž možnost účasti na liturgické modlitbě, která je páteří našeho běžného dne. Scházíme se k ní šestkrát denně," vysvětluje sestra Ráchel. Většina jejich hostů prý této nabídky využívá a málokdo odjíždí, aniž by si v mobilu odvážel staženou aplikaci modlitby breviáře domů.

Jakožto ženský klášter přijímají ve Šternberku k pobytu výhradně ženy a dívky. Katolické vyznání není podmínkou − nikdo není nucen se modlit nebo účastnit jejich programu. Pokud má člověk zájem, nabízí možnost osobního dialogu či duchovního doprovodu asi hodinu denně.

"Je ovšem jasné, že hledá-li někdo luxusní wellness oddych, měl by se poohlédnout jinde," upřesňuje sestra Ráchel a dodává, že nabídka duchovního pobytu není pro řád nějakým typem podnikání. Úhrada pobytu si ponechává charakter daru podle možností hostů.

Matky na mateřské i podnikatelky

Zklidnění v klášterech hledají různí lidé. Věřící, kteří si taková duchovní zastavení cíleně plánují, lidé hledající, ale i ti, kdo si chtějí odpočinout a vypnout od spojení se světem.

"Restarty u nás využívají hlavně jednotlivci, kteří už mají nějakou duchovní zkušenost, tedy i lidé věřící. Mají zájem o účast na bohoslužbách, ale jinak nechtějí, aby jim ještě někdo něco vykládal," přibližuje svou zkušenost sestra Františka Sebíňová z kláštera sester těšitelek v Rajhradě. Ročně to prý není ani desítka lidí, pro zmíněný účel jsou podle ní vhodnější pobyty v klášterech, které jsou více v přírodě.

Podle sestry Ráchel Popkové vyžadují takové duchovní pobyty určitou zralost. Jejich hosty jsou prý většinou lidé vnímaví k duchovním hodnotám, hledající prostor pro jejich rozvinutí či lidé, kteří aktuálně procházejí náročnou životní situací, jako je třeba ztráta někoho blízkého, krize v manželství či vážné onemocnění.

"Setkávají se u nás studentky a mladí, kteří hledají svou životní cestu, řeholní sestry různých aktivních řádů, maminky na mateřské dovolené, ženy z vyšších podnikatelských či manažerských kruhů, showbyznysu i umělecky založené osoby," říká šternberská sestra.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.