Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

po roce vám ve spolupráci s mediálním domem Economia opět přinášíme čerstvá data a informace o stavu českých nadací a fondů, o trendech v dárcovství a novinkách v dobročinných projektech. A k tomu slavíme významné výročí − 30 let svobody, 30 let od znovuzrození novodobé české občanské společnosti. Mohli bychom se ohlížet zpátky a bilancovat − pokud mám ale mluvit za sebe, zajímají mě hlavně výhledy do budoucnosti, možnosti a příležitosti, které nyní veřejně prospěšný sektor má.

Doba není jednoduchá. Ve světě sledujeme příklon k individualizaci, společností rezonuje populismus a nabídka snadných řešení čehokoliv, jsme zahlceni nejrůznějšími informacemi, vnímáme krizi v oblasti kritického myšlení, existují fake news a trollí farmy. Hodnoty jako pravda a láska jsou označovány za slabost, a to dokonce od čelných zástupců státu. Neziskovky a veřejně prospěšné aktivity jsou opatřeny nálepkou parazitů a musí dennodenně, navíc ke své společensky důležité práci, obhajovat samotnou svojí existenci.

Naštěstí je zde řada lidí, již podstatu věci chápou. Uvědomují si, že lhostejnost nikam nevede, že zajímat se o svoje okolí mají jak jednotlivci, tak firmy. Díky tomu u nás úspěšně funguje mnoho projektů s pozitivním dopadem na společnost, ať už ini­ciovaných soukromými subjekty, podniky, tak třeba také významnými osobnostmi, novodobými mecenáši. K tomu se přidává technologický pokrok, který umožňuje čím dál větší rychlost a snadnost dárcovství, ale také lepší přístup k informacím a podporu transparence. To vše jsou příležitosti, na kterých se dá stavět a pracovat na dalším rozvoji fungující občanské společnosti.

Altruismus a snaha podpořit potřebné jsou v nás. Věřím, že většina lidí chápe, že svět začíná za hranicemi našich domácností, a jsem si jistá, že součástí lidské podstaty je myslet na ostatní a pomáhat.

Děkuji všem, kteří nejste lhostejní.

Článek byl publikován ve speciální příloze Nejlepší nadace a fondy.