Zlatníky-Hodkovice, Vestec, či Dolní Břežany? Každá z těchto obcí je jiná, nabízí jiné možnosti a podmínky k životu. Jedno mají však společné, těší se z možností, které jim přináší blízkost vědeckých a výzkumných center, velmi dobře spolupracují a zároveň má každá z nich možnost jít svou vlastní cestou. Takovou, jakou upřednostňují lidé, kteří tu žijí. Díky tomu má ten, kdo by se chtěl do regionu přistěhovat, i možnost volby podle svých preferencí.

Historie obcí sdružených v projektu STAR sahá do 17. století, a archeologické nálezy vypovídají dokonce o sídlech mnohem starších. Prostor pro život tu tedy lidé nacházejí odpradávna, minimálně od dob, kdy na našem území žili Keltové. V minulém století se za dob vlády jedné strany do obcí příliš neinvestovalo a obrat nastal až v devadesátých letech. Tehdy však přišel i boom přistěhovaleckých vln, především v podobě obyvatel Prahy, kteří hledali lepší místo pro život.

Jak už bylo napsáno v předešlých článcích, region STAR je v podstatě tvořen třemi obcemi, na jejichž území vyrostla výzkumná a vývojová centra a jejichž starostové se ujali role hybatelů rozvoje potenciálu tohoto území. Férové partnerství však dovoluje i to, aby se každá z obcí rozvíjela po svém a respektovala přání svých obyvatel. Dolní Břežany sice zažívají viditelně větší rozkvět než třeba Zlatníky-Hodkovice, pokud si však promluvíte s jejich občany, mají zdejší obyvatelé své preference a o velký stavební boom tu ani nestojí.

Zlatníky-Hodkovice

Na první pohled by se mohlo zdát, že tuto obec rozkvět, který do regionu STAR přinášejí vědecké ústavy a navazující firmy, ani příliš nezasáhl. Jedná se o poklidnou obec se třinácti sty obyvateli, kteří nemají zájem na tom, aby se obec zásadně rozšiřovala. Vyjádřili se tak v rámci průzkumů, který starosta nechal zrealizovat v roce 2010 i celkem nedávno. Dávají přednost zeleni a klidu.

"Já tady mám zlatých 1300 obyvatel, kteří jsou připraveni si nechat vysvětlit, proč se ty věci dějí. Nejsou to žádní 'prudiči', kteří sedí doma, koukají z okna a grilují vedení obce. Jsou velice vnímaví a vědí, že směřujeme k určitému cíli, který přinese výhody i jim. Zásadní problémy jsme tu neměli. A pokud se nějaké vyskytly, vždy jsme měli prostor zareagovat a napravit je."

Zdejší obyvatelé si cení toho, že se vzájemně znají a vycházejí spolu. Tomu ostatně odpovídají i akce, které se tu pořádají a které slouží spíše k utužování dobrých sousedských vztahů než k přilákání turistů. Zemědělský podnik Agro Jesenice, který má sídlo v Hodkovicích, jim pro tyto účely bezplatně propůjčuje kulturní sál. Pořádají se tu především akce zaměřené na děti a v místním kostele se konají i koncerty.

V létě je velmi oblíbenou akcí Posezení pod lípou, letos se uskutečnila už po dvanácté. Místní se na ni scházejí už od 10 hodin a baví se spolu dlouho do noci. Zpestřením bývá sraz historických automobilů, traktorů a motorek, těch letos přijelo na tři desítky. Pro pobavení dětí dorazil velbloud. Celý den vždy provází hudba a pohoda, večer se tancuje.

Na zbavení se tlaku a stresu v závěru roku se obyvatelé scházejí při příležitosti rozdávání betlémského světla. Připraví svařák, sejdou se, povídají a kromě malého plaménku si domů odnášejí i dobrou sváteční náladu.

Oproti Dolním Břežanům v této obci nevyrostly žádné velkolepé stavby, které by se ucházely o ocenění v prestižních architektonických soutěžích, ty by se sem ani nehodily. Přesto se však podařilo úroveň žití zdejších obyvatel posunout o pořádný kousek kupředu. Vylepšila se doprava, především spojení s Prahou. Na podporu autobusových linek vydává obec každoročně 1,2 milionu, což není na obec se 1300 obyvateli vůbec málo. Podařilo se vybudovat infrastrukturu zahrnující plyn, vodu i kanalizaci.

Rozšířili a zrekonstruovali zde školku a postavili školu, které nabízí kvalitní zázemí dětem nejen z obou spojených obcí, ale i z těch okolních. Kapacitně sice nezvládne pojmout děti druhého stupně, ty pak díky domluvě a vstřícnosti modřanského zastupitelstva mohou společně pokračovat ve vzdělávání v blízké lokalitě K Dolům, aniž by byly rozstrkány do jiných tříd.

Poklidný život v malé obci s sebou samozřejmě nese i své nevýhody, ale podle tvrzení zdejšího starosty lidé chápou, že tu nemohou být služby jako na Václavském náměstí. Jako bolest vnímá spíše především restaurace, ale i v tomto se tu blýská na lepší časy. Jeden z větších objektů ve Zlatníkách zakoupil výrobce obědů pro školy a školky, který je ochotný provozovat hostinec i přesto, že v malých obcích bývají takové provozy ztrátové. V části Hodkovice obec před třemi měsíci postavila novou hasičskou zbrojnici. Starou prodala místnímu občanovi, který objekt rekonstruuje a chce zde rovněž provozovat hospůdku. Posun k lepšímu by tedy měl nastat i tady.

Zatím v obci fungují alespoň kluby, kde se scházejí lidé se společnými zájmy, například klub rybářů. Sportovní klub našel své zázemí u hřiště, kde obec plánuje přístavbu a rekonstrukci. Chce, aby zde získali prostor i mladší obyvatelé. Stavební povolení už bylo vydáno, takže práce brzy započnou.

"Děláme drobné krůčky. Aktuálně bohužel zatím opakovaně neúspěšně žádáme o dotaci na úpravu a rozšíření sportovního areálu, protože v InnoCrystalu přibyla řada podnikatelů i nemálo cizinců a ti by si rádi protáhli záda. Máme jasnou představu, jak bude sportovní areál vypadat," říká starosta.

Rozšířili a zrekonstruovali čistírnu odpadních vod, posílili infrastrukturu. Někteří občané pronajímají své nemovitosti lidem z nedalekých firem a ústavů. Zájemců o bydlení v poklidných Zlatníkách a Hodkovicích přibývá.

Vestec

Tomu, kdo Vestcem pouze projíždí po silnici 2/603, respektive po ulici Vídeňská, by se mohlo zdát, že tu vlivem této rušné dopravní tepny nebude lehké žití. Podle slov starosty se ji však zdejší obyvatelé naučili brát spíše pozitivně. Nerozděluje totiž obec jako takovou, ale odděluje ji spíše od komerční zóny, ve vnitřní části tak panuje klid a zastupitelé se tu zaměřili na zlepšování kvality života. Komerční zóna navíc přinesla mnoho pracovních příležitostí pro místní obyvatele a tím zajistila i vyvážení autobusové dopravy. Lidé méně cestují za prací, a mohou tak své automobily nechat doma, autobusy ráno směrem na Prahu nejsou tak přetížené a v opačném směru naopak nevyužité. Přivážejí totiž lidi za prací z metropole. Doprava je tak vyváženější a hlavně efektivnější.

"Je to něco za něco. Obec je rozdělena jakousi severojižní magistrálou, kterou tvoří ulice Vídeňská a díky tomu je komerce oddělená od obytné zástavby. Nevýhodou je, že nemůžeme sdílet restauraci v Biocevu. Současně je však výhodou, že není zatížena obytná část obce dopravně, hlukem z komerční zóny, zkrátka ničím, co se tam děje. Naše komerční zóna je mnohem větší a pestřejší než v Dolních Břežanech a poskytuje i více pracovních míst. Je tedy pro nás výhodnější, že je oddělená," tvrdí Tibor Švec, starosta Vestce.

Pochvaluje si, nakolik se v obci zlepšil společenský život. Vestec byl v letech 2000−2005 pod tlakem výstavby. Z původních zhruba 400 obyvatel na začátku 90. let narostl na cca 2000 obyvatel v roce 2005. Více než 80 procent tak tvořili přistěhovalci a to přineslo i jistou nevoli původních obyvatel. Vedení obce se však podařilo postupnými kroky situaci urovnat a dnes si obyvatelé pochvalují Vestec jako komunitní místo. Lidé se na ulicích zdraví, potkávají se nejen na kulturních akcích, ale i na akcích typu obnovy historické cesty, společného sázení stromů apod.

"Dnes už neslyšíte pojem starousedlík a přistěhovalík nebo náplava, tyto pojmy už vymizely. Jako starosta jsem nejvíce pyšný na to, že se zdejší sociální situaci podařilo stabilizovat a lidé si začali vzájemně rozumět. Možná někdo očekává, že uvedu velké projekty, proinvestované miliony, ale já jsem skutečně nejvíce hrdý na to, že život u nás v obci je kvalitní, plnohodnotný a cítíme se tu dobře," tvrdí starosta.

"V obci je aktivních několik spolků. Spolek důchodců pořádá nejrůznější výlety, návštěvy divadel a výstav nebo pro ně obec zařídila exkurzi do nitra slapské přehrady. Máme tu i rodinné centrum Baráček, které také s obcí úzce spolupracuje. Jsou tu maminky s dětmi, které si organizují cvičení, dopolední hlídání, povídání, zpívání, čtení pohádek. Oba spolky spolupracují, takže například jedna paní ze spolku seniorů čte jednou měsíčně v Baráčku dětem pohádky," uvádí příklady aktivit místních občanů zastupitelka Kateřina Vokunová.

Obec na činnost spolků přispívá. V oblasti sportu je velice aktivní sportovní klub Viktoria Vestec, který sdružuje minimálně 200 dětí. Hlavní aktivitou je fotbal, ale fungují zde i oddíly zaměřené na stolní tenis, volejbal, mažoretky a další. Na zdejším sportovišti pořádají i svou olympiádu.

"Naše sportoviště má velké fotbalové hřiště, pak je tady hala, která v podstatě zastřešuje kurt sloužící pro nohejbal a volejbal, ale menší děti na něm trénují i fotbal. Za rybníkem máme ještě jedno fotbalové tréninkové hřiště, v současnosti pracujeme na jeho rozšíření, protože máme tolik dětí, že se tam nevejdou."

Mezi nejoblíbenější společenské akce patří masopust, pálení čarodějnic a rozdávání betlémského světla.

Dolní Břežany

V Dolních Břežanech to žije. Funguje tu mnoho spolků zaměřených jak na sportovní, tak na kulturní a vzdělávací aktivity. Obec se může pochlubit poměrně velkým zázemím pro volnočasové aktivity, přičemž většinu z něj se jí podařilo vybudovat v průběhu posledních 15 let. Například v areálu kompletně zrekonstruované základní školy postavila velkou sportovní halu. Vedle ní mají školáci, ale i místní občané k dispozici také venkovní volnočasové hřiště.

Rekonstrukcí prošel i sportovní areál SK Olympie, který disponuje jak krásným fotbalovým hřištěm, tak také hřištěm multifunkčním. To bude v brzké době nově zastřešeno a vznikne tam nafukovací hala. Pro potřeby sportovního vyžití a vlastně i podporu turistiky obec vybudovala rozsáhlou síť cyklostezek a investuje také do překrásných parků a dětských hřišť.

Pro potřeby kulturních a společenských akcí v obci zrekonstruovali dvě historické budovy: jednu v prostoru za radnicí, kde nyní sídlí Základní umělecká škola Harmony, druhou v centrální části obce. Tam našlo zázemí Kulturní a informační centrum a zároveň tam vznikla knihovna a konventní zahrada.

V obci funguje celá řada spolků, přičemž třeba již zmíněný SK Olympie má za sebou už 90letou historii. Pod jeho hlavičkou se tu hraje fotbal, stolní tenis a nechybí ani podpora turistiky. Volejbalisty od útlého věku po dorostence vychovává TJ Orion.

Na malé děti se zaměřuje Centrum Břežánek, které v objektu Kulturního a informačního centra získalo dvě patra. Zajišťuje hlídání dětí mladších dvou let a zároveň organizuje mnoho kroužků a volnočasových aktivit pro malé děti a jejich rodiče. Součástí těchto aktivit je ovšem také Spolek Vigvam, který připravuje programy pro starší děti, dospělé i seniory. "Pak tady máme Dolnobřežanskou bělici. V rámci dolnobřežanských parků máme několik krásných rybníků. Máme velké štěstí, že tu je pan Šimák, skvělý člověk, který se stará o děti a učí je nalézt vztah k přírodě. Společně chytají ryby a pak je zase pouští zpátky do vody a tak se učí dovednostem a vztahům, které se jinde tak moc nerozvíjí."

ZUŠ Harmony nabízí volnočasové vzdělávání v hudebních oborech, výtvarných i dramaticko-pohybovém. Tato škola v Břežanech funguje dlouhodobě a zájem o toto vzdělávání je velký.

Obec činnost těchto spolků dlouhodobě podporuje částkou přibližně 2,2 milionu korun. Zároveň má obec vytvořený rámec pro rozdělování příspěvků na akce. I díky tomu se zde pravidelně koná například Jízda slunovratu, kterou obec pořádá ve spolupráci s britskou ambasádou. "Při této akci máme náměstí v Dolních Břežanech krásně vyzdobené historickými vozy, které pak jedou na trase Zbraslav − Břežanské údolí − Dolní Břežany a závodí v jízdě pravidelnosti. To je krásná každoroční akce," říká Lucie Vospělová, místní zastupitelka a vedoucí oddělení komunikace, kultury a volného času.

Další břežanskou velkou akcí jsou Svatováclavské slavnosti konané v zámeckém areálu na nádvoří. V této akci se daří propojovat nejenom místní spolky, ale i vědecké a komerční subjekty, které tu působí. V rámci slavností se tak na nádvoří prezentují i zdejší laserová centra a zároveň pořádají den otevřených dveří doprovázený přednáškami seznamujícími návštěvníky s jejich aktivitami.

"Navázali jsme také spolupráci s nově zrekonstruovaným dolnobřežanským zámkem Chateau Clara Futura a letošní slavnosti jsme uchopili tak, že program nebyl jenom v ulici 5. května, ale využili jsme zámeckou zahradu a na nádvoří postavili další pódium pro alternativní scénu. Snažíme se rozšiřovat program tak, aby byl opravdu pro každého," doplňuje ke Svatováclavským slavnostem, které jsou v podstatě i food festivalem, Lucie Vospělová.

V amfiteátru v rámci jednoho ze zdejších krásných parků se v létě organizuje divadlo. Ve zrekonstruované zámecké kapli, případně v atriu laserového centra ELI Beamlines už druhým rokem ve spolupráci se spolkem Via Musica and Beatum pořádají koncertní cyklus Setkávání s klasickou hudbou v Dolních Břežanech. V multifunkčním sále kulturního centra každý čtvrtek realizují Břežanský biograf, ve kterém promítají filmy, první sobota v měsíci pak náleží promítání pro děti. V sále však probíhají i různé přednášky, ať už vzdělávací, nebo cestovatelské.

Dále pořádají klasické akce, jakými jsou pálení čarodějnic, rozsvěcování vánočního stromečku, halloween atd. Tyto akce zaštiťuje obec.

Krom toho se zde podporují také akce místních spolků. Pro tento účel před čtyřmi roky vznikl program na podporu aktivit, který je vyhlašován vždy na rok. V jeho rámci je vyhrazeno 250 tisíc korun z rozpočtu soustředěných do dvou výzev na jednotlivá pololetí. Zájemci o pořádání akcí se pak v rámci těchto výzev mohou o podporu ucházet. Hodnotitelská komise následně doporučí radě obce ty nejlepší. Díky tomuto projektu se zde úspěšně daří oživovat rozmanité komunitní akce.

Článek byl publikován v magazínu Region STAR.