Společný projekt serveru Aktuálně.cz, Hospodářských novin, ihned.cz a Nadace České spořitelny otevírá debatu o stavu českého školství, pojmenovává hlavní problémy a poukazuje na možná řešení.

Zaměstnavatelé opakovaně volají po větším množství vyučených žáků, zejména v technických oborech a řemeslech. Stěžují si i na kvalitu absolventů. Mají dojem, že ve škole neprojdou tolika hodinami praxe nebo že se učí už nepotřebné dovednosti a oni je musí dlouho zaučovat. Ministerstvo školství a průmyslu spolu s odborníky proto začaly připravovat podklad pro věcný záměr zákona, který má v Česku zavést prvky takzvaného duálního vzdělávání. Dává možnost přenést odborný výcvik přímo do firem. Ve škole by se tak odehrávala pouze teoretická výuka − češtiny, matematiky či společenských věd, případně některých odborných předmětů, kde je potřeba i teorie. Všechno ostatní by na sebe vzaly firmy, včetně nákladů s výukou spojených. Ze škol však zní námitka, že podniky v krizi učně přestanou potřebovat a školy je nebudou mít kam umístit.

Pokračování textu na stránkách projektu Chytré Česko