Systémy pro řízení podnikových zdrojů patří k tradičním stálicím světa informačních technologií. Svůj význam si udržují postupnou adaptací na měnící se podmínky byznysu a integrací nových technologických prvků a konceptů. Nemalou roli sehrávají také v probíhajících či připravovaných iniciativách digitální transformace.

K nejvýznamnějším technologickým trendům podle oborových analytiků v současnosti patří cloud computing, aplikace umělé inteligence, podpora mobilních zařízení, pokročilá analytika, zpracování dat v reálném čase a integrace internetu věcí. Funkčně se jejich záběr rozšiřuje více do světa podnikových financí, digitálního marketingu nebo snadno přizpůsobitelných řešení ERP.

Také redakcí oslovení zástupci dodavatelů se shodují na tom, že systémy ERP procházejí evolučním vývojem, jenž čerpá z mnoha zdrojů. K aktuálně nejviditelnějším trendům řadí Martin Jirmann, výkonný ředitel společnosti Abra Software, schopnost provozovat ERP v cloudu a rostoucí dostupnost rozhraní API. "Podpora internetu věcí bude do budoucna také hrát svou roli, zejména v automatizaci, která bývá jedním z hlavních cílů pořízení nového ERP systému," dodává Jirmann.

IIoT

Kombinace průmyslového internetu věcí a systémů ERP otevírá podnikům zcela nové možnosti.

Inteligentní a mobilní technologie

O nasazení umělé inteligence do systémů ERP se hovoří již několik let. Relevantní funkcionality se objevují nejčastěji v podobě volitelných doplňků či modulů. Nejčastěji se zaměřují na pokročilé analytické funkce a na specifické datové úlohy. Systémy, do nichž výrobce integroval inteligentní technologie, bývají označovány zkratkou iERP.

Větší pozornost se i v segmentu ERP dostává zpracování a využití nestrukturovaných dat. Právě v něm prvky umělé inteligence mohou významně zaasistovat. Podílejí se také na sestavování workflow, redukci chybovosti nebo na zkracování času pro získání informací. Od systémů iERP uživatelé nezřídka očekávají, že jim pomohou v řízení interních procesů, případně v jejich dynamické reorganizaci. Cílem těchto snah je samozřejmě zvyšování produktivity a efektivity podniku.

"Za nejzajímavější technologický trend považuji umělou inteligenci, která může zcela posunout a zjednodušit způsob, jakým teď ERP systémy používáme. Nyní se umělá inteligence uplatňuje v jasně omezených použitích, jakými jsou třeba plánování poptávky nebo prediktivní údržba, ale není daleko doba, kdy bude usnadňovat každodenní používání ERP, doplňuje analytický výtah Milan Tesař, ředitel obchodu ve společnosti InfoConsulting Czech.

Zdánlivě opačný názor k tématu inteligentních technologií zastává Petr Schaffartzik, předseda představenstva skupiny K2: "Reálné prostředí podniků zatím neřeší stále ještě bezobsažné buzzwordy typu umělá inteligence. Jednoznačným trendem tak zůstává automatizace a snaha o větší efektivitu v procesech. Patří sem skutečně bezpapírové řízení firmy, mobilita, otevřenost systémů směrem k výrobním technologiím a obecně k internetu."

Zmíněná mobilita v minulosti představovala nadstandardní prvek, ale dnes jde o očekávanou, samozřejmou součást řešení ERP. Neznamená to ovšem, že by systémy běžně nabízely uživateli kompletní mobilní zkušenost. Dnešní stav má svá omezení, ale nemálo hráčů v segmentu chápe výhody, které mobilita do správy podnikových zdrojů vnáší. Informace lze zadávat a získávat teoreticky kdykoli a odkudkoli. K vedlejším benefitům patří vyšší přesnost a aktuálnost dat, rychlejší rozhodování nebo efektivnější komunikace.

Mobilní podpora podle Petra Šperky, obchodního ředitele společnosti ITeuro, přináší i další efekty: "Patří mezi technologie, které konsolidují informační řešení do podoby end-to-end a zlepšují uživatelský dojem. Podobné funkcionality nabízí také plnohodnotný webový klient zajišťující přístup k datům odkudkoliv nebo integrační platformy inteligentně propojující ERP s jinými částmi informačních řešení."

Akcelerace cloudu

Ani ve světě ERP nepředstavuje cloud computing nijak nové téma. Stále ještě však jde o rozvíjející se trend. Díky cloudovým službám si systémy ERP mohou dovolit i menší podniky. Obvyklé modulární pojetí navíc umožňuje, aby využívaly a platily jen za ty funkcionality, které skutečně potřebují. Řešení ERP jako služba, tj. ve formě SaaS, dnes dominují trhu. Oproti modelu on-premise nabízejí funkční flexibilitu, nákladovou škálovatelnost a kontinuální aktualizace či průběžné inovace.

Cloudový model ale nemá jen své příznivce. Podle studie ERP Trends 2019 společnosti Accenture preferuje jeho veřejnou formu 51 procent vedoucích manažerů podnikových IT útvarů. 35 procent dnes z různých důvodů využívá model on-premise a desetina hybridní kombinaci. Právě poslední uvedená možnost může a bude podle analytiků zvyšovat své zastoupení. Kombinuje silné stránky obou přístupů a minimalizuje ty slabé.

"Ať chceme nebo nechceme, čeká nás rozmach cloudových řešení. S tím, jak výrobní firmy požadují stále větší rozsah prací spojených s implementací a provozem ERP systémů po svém dodavateli, stoupají i náklady na tyto externí služby. ERP systém v cloudu je cestou, jak tento nepříznivý trend zastavit. Samozřejmě že nepůjde o služby, jaké známe z provozování e-mailu či kancelářských aplikací," říká Vladimír Bartoš, senior konzultant společnosti Minerva Česká republika.

Obdobně pozitivní názor na cloudovou vlnu má i Milan Tesař, ředitel obchodu ve společnosti InfoConsulting Czech: "Nejvýznamnějším hybatelem celého odvětví je dle mého názoru jednoznačně cloud. Dodavatelé ERP investují velké prostředky do optimalizace svého produktu pro cloudový provoz, který jim bude zajišťovat trvalý a pravidelný zdroj příjmů, do cloudové infrastruktury, její automatizace, do nových možností konfigurace systému nebo standardizace API rozhraní."

Internet věcí

Kombinace internetu věcí a systémů ERP otevírá podnikům zcela nové možnosti. V podstatě bez jakékoli lidské intervence mohou získat v reálném čase přístup k velmi přesným detailním i souhrnným informacím o nejrůznějších událostech nebo parametrech. Ke slovu se zde samozřejmě dostává problematika velkých dat a jejich analýz. Benefitem se stává zdokonalená zákaznická zkušenost a průběžné nebo rychlé inovace produktů a služeb.

Podle oborových analytiků se rok 2020 stane přelomovým pro nasazení kombinace IoT a ERP do praktického provozu. Miliardy nových senzorů a koncových zařízení internetu věcí si ale vynutí nejen vznik a podporu související infrastruktury, ale také potřebu adekvátně funkčně disponovaných systémů ERP. A mezi ně se většina letitých instancí neřadí.

"Pokud chápeme průmyslový internet věcí IIoT jako rozsáhlé nasazení výrobních technologií standardně schopných komunikace prostřednictvím standardizovaných (internetových) technologií, tak je k realizaci této vize s ohledem na délku životního cyklu výrobních technologií zatím daleko," upřesňuje perspektivy průmyslového nasazení kombinace IoT a ERP Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva Česká republika.

Článek byl publikován v komerční příloze ICT revue.

Související