Za návrhem kostela stojí brněnský architekt Marek Jan Štěpán, který se projektem zabývá s přestávkou už od roku 1991. Právě tehdy v rámci svých studií na Vysokém učení technickém v Brně vytvořil experimentální vizi lesenského kostela jako svou diplomovou práci. Jednoduchost a čitelnost stavby umocnil zvoleným materiálem, kterým byl pohledový beton kombinovaný s barevným prosklením. S návrhem následně uspěl také v architektonické soutěži, k realizaci ale nakonec nedošlo. "Jednání se dost táhla a mě začala o dost víc zajímat má budoucí žena Vanda, takže jsem se kolem roku 1994 kostelem v Lesné přestal zabývat," říká s úsměvem.

Částečná proměna

Po 20 letech ale přišla nová nabídka a Marek Jan Štěpán vytvořil druhý návrh, který z prvotní vize částečně vycházel. Místo původní elipsy se ale půdorys kostela změnil v kruh. Přiznaný konstrukční systém se skryl do zdi a částečnou proměnou prošla i samostatně stojící věž s terasou a zvonkohrou.

Ani po letech ovšem kostel neztratil některé z původních rysů, jako například kupolovité zastřešení či prosvětlovací prstenec oken. "Celkově lze shrnout posun obou návrhů od expresivní kompozice k tělesu plynoucímu časem. Původní návrh je břichem velryby, nový vytváří vnitřní vesmír," říká architekt.

Na stavbu dodávala beton společnost TBG Betonmix, člen skupiny Českomoravský beton. Samotná realizace probíhala v letech 2018 až 2019 v celkovém objemu 2000 metrů krychlových. "Pro pohledové betonové konstrukce požadoval architekt světlejší beton. Nakonec jsme pro toto řešení navrhli recepturu z cementu CEM II/B-S 32,5 R s vápencem. Naši technologové byli navíc při realizaci neustále k dispozici a ladili pohledové betony podle aktuální situace," doplňuje obchodní ředitel TBG Betonmix Miroslav Smutný. Technologický dohled zajišťovala brněnská laboratoř Betotech.

Půllitr na fasádě

Zásadní roli v návrhu hraje symbolika. Odráží se v podobě kruhového půdorysu jako symbolu nebe, v duhovém zbarvení skla odkazujícím k symbolice smlouvy mezi Bohem a lidmi i v kresbách na fasádě, které vznikly v důsledku změn projektu. Provedení fasády z břízolitu si totiž vyžádalo dilatační spáry, jejichž návrh dostal na starost výtvarník Petr Kvíčala. Ten pak kostel pomaloval i různými symboly, mezi nimiž jsou například srdce, kotva, ratolest, ale také půllitr piva jako oblíbený atribut nacisty popravené Marie Restituty.

Slavnostního vysvěcení se nový svatostánek dočká 12. září. Po svém otevření by měl sloužit nejen jako duchovní střed sídliště, ale společně s přilehlým Duchovním centrem také jako zázemí pro širokou škálu kulturních akcí.

Článek byl publikován v příloze Stavba.