Probíhající digitální transformace výroby a světové ekonomiky je největším trendem současnosti. Přijímání nových technologií napříč odvětvími, od automobilového průmyslu přes potravinářství až po farmacii, se zrychluje. Rok 2020 přinese bonus těm, kteří jsou schopni rychle reagovat na změny, jež přináší digitální transformace, včetně schopnosti rychle zavádět nové technologie.

Strojové učení

Strojové učení je aplikace umělé inteligence, ve které systémy mohou analyzovat velké objemy dat a provádět předpovědi na základě korelace a příčin, aniž by byly explicitně naprogramovány. To zlepšuje využití zařízení a snižuje nákladné narušení dodavatelského řetězce. Spoléhá se méně na lidský vstup a umožňuje vyšší kvalitu výstupu.

IoT

Technologie internetu věcí jsou v popředí dopadu na výrobní svět, zejména na odvětví potravinářství. IoT je prověřováno v oblastech inteligentního označování a sledování tam, kde lze použít RFID tagy ke sledování pohybu potravin, míst, teplot a chemických vlastností. Dodavatelské řetězce pro čerstvé potraviny se ve snaze zachovat životnost produktů zkracují a zrychlují. Přichází řada inovací, včetně inteligentního balení s biosenzory ukazujícími čerstvost. Cílem je snížit plýtvání a poskytnout použitelná data.

Agilní a cloudová technologie

Agilní praktiky jsou přijímány všemi druhy organizací a škálovány na podniky všech velikostí. Podniky a týmy se soustřeďují na poskytování svých stávajících produktů v lepší kvalitě a zároveň přidávají potřebné funkce, aby byly konkurenceschopné.

Propojený dodavatelský řetězec

Digitální spojení s dodavateli zlepšuje komunikaci, spolupráci a rozhodování. V důsledku transformace strategií spolupráce s dodavateli se mohou výrobci rychleji spojit s dodavateli, sdílet data o dodávkách z jednoho zdroje a zvýšit výkonnost globálního dodavatelského řetězce.

Digitální dvojčata

Digitální dvojče je počítačovou simulací fyzického výrobku. Představuje historické, současné a prediktivní pohledy na své protějšky v reálném světě. Je vysoce závislé na toku dat, často podporované IoT a využívá pokročilé vizualizace. Koncept digitálních dvojčat je důležitým transformátorem Průmyslu 4.0.

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.