Spojené státy ponechají v platnosti 15procentní clo na dovoz evropských letadel Airbus i 25procentní clo na dovoz dalšího evropského zboží. Americká vláda se tak rozhodla navzdory snaze Evropské unie spor o subvence vyřešit. Spor o podporu výroby letecké techniky, kterou unie Airbusu poskytuje, se táhne už 16 let. Zatímco Airbus rozhodnutí zklamalo, Brusel ocenil, že se spor alespoň nestupňuje. Americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer uvedl, že EU nepodnikla dostatečné kroky k tomu, aby naplnila rozhodnutí Světové obchodní organizace. Právě ta už dříve rozhodla, že Airbus dostává podporu v rozporu s pravidly světového obchodu, a proto jsou USA oprávněny zavést vlastní cla na vybrané zboží z EU. Lighthizer dodal, že jeho úřad bude požadovat zahájení nového procesu, který by přinesl dlouhodobé řešení sporu.