Brno se snaží připravovat město pro příští generace. S chytrými službami, vyšší kvalitou života a jasnou vizí, k níž také patří, aby lidé trávili stále méně času zbytečnou administrativou. Už v roce 2017 proto spustilo e-shop městských služeb Brno iD, který zjednodušuje přístup k městským službám a má aktuálně 145 tisíc aktivních uživatelů.

Po jednoduché registraci lze začít využívat nabídku služeb e-shopu, který umožňuje všechny standardní elektronické formy placení. Portál aktuálně nabízí k využití 10 standardních modulů: městská hromadná doprava, odpady, turistická karta BRNOPAS, knihovna, zoo, sport, dárkové poukazy, rezidentní parkování, městské hřbitovy a hlasovací modul participativního rozpočtu Dáme na vás. V případě potřeby je pak využíván anketní modul, ve kterém mají Brňané dát zpětnou vazbu vedení města pomocí hlasování.

Basic a Full

Brno iD může využít každý, není tu podmínka trvalého bydliště ve městě. Nabízené služby může uživatel začít využívat okamžitě po registraci, pro kterou stačí zadat svůj e-mail a zvolit si heslo. Po založení je účet v základním režimu Brno iD Basic, který stačí pro užívání většiny modulů, mezi které patří nákupy přenosných elektronických jízdenek na městskou hromadnou dopravu, platby odpadů, pořízení turistických karet BRNOPAS, výletů do zoo a dobíjení čipových hodinek ke vstupům do bazénů městských společností.

V případě, že si uživatel ověří svoji identitu buď přes on-line žádost a její zpracování, nebo předložením občanského průkazu na některém z více než 30 kontaktních míst (prodejní místa Dopravního podniku města Brna nebo v síti městských knihoven), stane se držitelem účtu Brno iD Full.

Od té chvíle může hlasovat v městských anketách (třeba o projektech participativního rozpočtu města Dáme na vás), založit či napojit si čtenářský účet Knihovny Jiřího Mahena, včetně evidence kreditu, dluhů či platnosti registrace čtenáře, a také obnovit pronájem míst na brněnských hřbitovech on-line.

Portál Brno iD umí založit osobní parkovací stránku uživatele nebo ji propojit se stávající parkovanivbrne.cz.

Nově lze pomocí účtu Brno iD Full, který vlastní už 86 tisíc uživatelů, řešit vše kolem rezidentního parkování ve městě.

Portál Brno iD umí založit osobní parkovací stránku uživatele nebo ji propojit s tou stávající z webu parkovanivbrne.cz a nechat uživatele kdykoliv do tohoto účtu přejít. Lze tedy vidět detailní přehled stávajících oprávnění včetně možnosti zařízení nových povolení, například k vjezdu a parkování pro stěhovací služby v historickém centru města, využití volných parkovacích hodin pro návštěvy a podobně.

Účet Brno iD Basic nabízí například nákup jízdenek na městskou hromadnou dopravu nebo výlety do zoo.
Účet Brno iD Basic nabízí například nákup jízdenek na městskou hromadnou dopravu nebo výlety do zoo.
Foto: Magistrát města Brna

Výhodné bonusy

V systému Brno iD se mohou registrovat i turisté a koupit si kartu BRNOPAS s výhodnějšími vstupenkami do pěti hlavních turistických lákadel v Brně a platností 24 hodin, případně dva nebo tři dny. V ceně turistické karty je i jízdenka na městskou hromadnou dopravu.

Jednodenní vyjde na 290 Kč a součástí jsou vstupy do zahrad brněnských vil, na věž Staré radnice, do brněnského podzemí, katedrály sv. Petra a Pavla a do brněnské zoo. V třídenní variantě karty ­BRNOPAS je i zpáteční jízdenka na plavbu lodí po Brněnské přehradě.

Další rozvoj e-shopu Brno iD přinese nové digitální služby, zejména možnost elektronické dostupnosti produktů Zoo Brno, centralizované rezervace a nákupu vstupného na akce městských divadel a filharmonie nebo třeba na hvězdárnu. Mezi další plány patří různá upozornění, například na bloková čištění, objízdné trasy či úhrada všech typů místních poplatků.

Všechny aktivity směřují k postupné integraci široké škály městských služeb včetně příspěvkových organizací a akciových společností města pod jedno zastřešení přes portál Brno iD.

Více informací najdete na brnoid.cz.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Chytré město.