Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošní rok, do něhož podstatně zasáhla celosvětová koronavirová pandemie, zahýbal s celou českou společností. Dárcovství a dobrovolnictví se ale ukázaly jako velmi silná stránka Čechů, stejně jako nezastupitelná role nadací, nadačních fondů a veřejně prospěšných organizací. Pandemie však také ukázala, jak křehká je důvěra lidí v neziskové projekty a nejrůznější "sbírky", které doslova zaplavily internet a sociální sítě. Začala totiž vznikat řada ad hoc akcí, které nebyly v souladu s tuzemským právním prostředím a nedodržovaly českou legislativu. Což je věc, která zvýšila riziko poškození dobrého jména českého dárcovství.

V reakci na to se při Fóru dárců zformovala nezávislá iniciativa s názvem Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek. Ta si klade za cíl udržovat kvalitu českého veřejného dárcovství a dodržovat etické principy, které dávají jistotu jak dárcům, tak i obdarovaným. Aliance má v tuto chvíli 18 zakládajících členů z řad českých nadací a nadačních fondů a k iniciativě se přidávají další zájemci, jichž je aktuálně kolem padesáti. Jsou to organizace, kterým záleží na transparentnosti a posilování důvěry dárců. Každý dárce totiž rád podpoří organizaci, kterou dobře zná, ať už tu s celostátní působností s dobrým renomé a reputací, nebo lokální, místní organizaci, o jejíž kvalitní a transparentní práci se může přesvědčit na vlastní oči.

V rámci sbírkových akcí jsou Češi dlouhodobě štědří. A podle průzkumů veřejného mínění daruje alespoň jednou ročně každý druhý Čech nebo Češka. V současné době je však ještě důležitější podporovat dlouhodobé dárcovství, bez něhož může být veřejně prospěšný sektor v ohrožení.

Žebříčky nadací a fondů, které vám v magazínu představujeme, odrážejí realitu před koronavirovou krizí. Už nyní ale víme, že letošní rok výrazně mění dárcovský sektor a nastavuje nová témata. A tím klíčovým je důvěra a dlouhodobá dárcovská podpora.

Děkuji všem dárcům, pro které je samozřejmé pomáhat i v této době. Právě nyní mohou být data o štědrosti Čechů a jejich chuti pomáhat tou nadějí, kterou potřebujeme všichni.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Nejlepší nadace a fondy.