Respirátory, dezinfekce, ale i hodnotné věci jako notebooky, vozy Škoda Octavia nebo dlouhodobé kurzy, kde se pedagogové učí lépe učit matematiku nebo chemii. Mladoboleslavská Škoda Auto a její nadační fond v roce 2020 investují do prospěšných aktivit 225 milionů korun. I v pandemii, kdy mnoho firem škrtá výdaje na CSR, Škoda pomáhá naplno dál a rozjíždí nové CSR projekty.

Mnoho tuzemských firem je nyní v ekonomické tísni a šetří. Jako první škrtají v rozpočtech na společensky prospěšné aktivity, takzvané CSR. I Škodu Auto zasáhla pandemie koronaviru, více než měsíc měla mladoboleslavská automobilka zastavenou výrobu. Její zaměstnanci ale nečekali doma a místo toho rozváželi pomoc. A pomáhají i nyní.

V souvislosti s pandemií firmy často snižují výdaje na společensky prospěšné aktivity. Bude i Škoda Auto snižovat rozpočet na CSR?

Neudělali jsme to a ani se na takové škrtání nechystáme. I my jsme pod ekonomickým tlakem, máme za sebou 39 dní zastavené výroby v březnu a dubnu, propadly nám prodeje. Původně jsme samozřejmě plánovali lepší ekonomický vývoj. Šetříme, ale úspory hledáme jinde než v podpoře komunit a prostředí, ve kterém působíme. Co se týče CSR aktivit, výdaje na ně naopak navyšujeme.

Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů, Škoda Auto

Odpovídá za vnější vztahy, CSR, regionální rozvoj a veřejnou podporu. Dříve působil jako ředitel CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu. Rok je předsedou správní rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO, jenž je zaměřený na regionální rozvoj Mladoboleslavska s alokací 780 mil. Kč.

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a ukončil postgraduální studium na Právnické fakultě Universität Passau v Německu.

Jak moc je zvyšujete a kde se to projevuje?

Naše výdaje na CSR se v minulých letech pohybovaly kolem 60 milionů korun ročně. To je částka, kterou investujeme jako firma stabilně. Jedna z našich největších CSR aktivit je také Nadační fond Škoda Auto, který ročně rozděluje dalších zhruba 80 milionů do mladoboleslavského regionu. V letošním roce jsme ještě přidali na boj proti koronaviru dar stovky zcela nových vozů Škoda Octavia pro sociální a zdravotní služby z celého Česka, jejichž hodnota činila přibližně 85 milionů korun. Takže v letošním roce budeme celkem na úrovni kolem 145 milionů za Škoda Auto a k tomu od našeho nadačního fondu dalších 80 milionů. Příští rok rozpočty na společenskou prospěšnost snižovat nebudeme, naopak se je budeme snažit udržet ve stejné výši.

Jaké nové aktivity jste letos nastartovali?

To hodně souvisí s bojem proti covidu-19. Hned v březnu po vyhlášení nouzového stavu jsme díky platformě HoppyGo našeho dceřiného DigiLabu nabídli mobilitu pro zdravotníky, sociální služby, neziskovky či municipality. Na dva měsíce jsme jim zdarma zapůjčili zhruba 150 elektrických skútrů a více než dvě stě automobilů Škoda.

Viděli jsme, jaký to má obrovský pozitivní dopad, protože v době vysokého nasazení mají sociální a zdravotní služby s mobilitou skutečně velké problémy. Nakonec jsme vybrali několik nejvíce potřebných organizací a těm jsme sto vozů Škoda Octavia darovali. Tohle byla novinka a myslím, že to zdravotníkům a sociálním pracovníkům dost pomohlo.

Také jsme se snažili maximálně využít naše 3D tiskárny a společně s ČVUT jsme v červnu stáli u zrodu opakovatelně použitelných respirátorů. Tiskli jsme také ochranné štíty a naši dobrovolníci šili roušky. I když jsme měli zavřené výrobní závody, pomáhali jsme rozvážet po zemi ochranné pomůcky, hotová jídla i nákupy lidem, kteří to potřebovali.

Děláte to i teď ve druhé vlně?

Zejména pracovníky v první linii, jako jsou zdravotníci a záchranáři, sociální pracovníci a podobně, chceme v tomto adventním čase podpořit a povzbudit. Takže jim rozvážíme na tři tisíce balíčků se speciálním mixem vitamínů, respirátory, dezinfekcemi, krémy a něčím sladkým na dodání energie.

Stejně tak dětem ze sociálně slabších rodin přispíváme na notebooky, které potřebují pro distanční výuku. Jedním z témat, jimž se chceme věnovat i příští rok, je také vzdělávání učitelů základních škol. Máme na to akreditovaný kurz od ministerstva školství a již jsme v něm proškolili více než 250 účastníků. Zaměřujeme se hlavně na učitele předmětů, jako jsou přírodověda, matematika, chemie nebo fyzika. Ukazujeme jim, jak se tyhle předměty dají učit moderněji. Motivujeme je k tomu, aby přinášeli inovace a pracovali s dětmi i badatelským způsobem. Na více než 30 základních školách už pilotujeme pedagogický rozvoj těchto učitelů. Každý rok se s pedagogy setkáváme, probíráme s nimi silné a slabé stránky škol a každoročně právě těmto institucím přispíváme na technické vybavení. Čím dál více se zaměřujeme i na nastavení lepší spolupráce a sdílení vybavení mezi školami.

Chystáte pro rok 2021 v CSR aktivitách něco zcela nového?

Příští rok všechny aktivity ohledně vzdělávání sloučíme pod platformu Škoda Edu, jejíž součástí bude mobilní laboratoř, která ukáže ve školách po celém Česku, jaké jsou moderní výukové technologie, jak se dá pracovat s roboty, jak se programují a celkově jak se dají technické předměty učit na reálných příkladech, moderně a zábavně. Těším se, že díky mobilní laboratoři tuhle inspiraci ukážeme nejen školám v našem regionu, ale dojedeme i k těm vzdálenějším.

Do roku 2050 se chcete stát uhlíkově neutrální společností a do roku 2025 plánujete snížit emise skleníkových plynů v celém životním cyklu automobilů o 30 procent v porovnání s rokem 2015. Jak toho chcete docílit?

Plán snižovat náš dopad na životní prostředí máme už deset let a tuto strategii jsme nazvali Green Future. Jedna z jejích částí se jmenuje Green Product, což zahrnuje bezemisní nebo nízkoemisní automobily. Další částí je Green Retail, tedy udržitelný způsob obchodu − máme jen v Česku přes 180 a pracujeme s našimi ambasadory, aby ekologicky hospodařili a například doplnili svá dealerství veřejnými dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Třetí téma je Green Factory, tedy zelená továrna. Tam se snažíme snížit celkový dopad výroby na životní prostředí. Pečlivě sledujeme spotřebu energie, emise CO2, spotřebovanou vodu, množství odpadu nebo takzvané emise VOC, tedy těkavé organické látky. Dali jsme si za cíl, že do roku 2025 snížíme celkovou zátěž na životní prostředí o 52,5 procenta a jsme na velmi dobré cestě. Příkladem je například to, že jsme již nyní schopni vyrobit vozy, při jejichž výrobě nevznikne ani kilo skládkovaného odpadu.

Takže ten odpad recyklujete?

Materiály se snažíme opakovaně použít, prosazujeme strategii cirkulární ekonomiky. Pokud se již věc stane odpadem, preferujeme materiálové využití nad energetickým.

Jak snižujete emise CO2?

To je pro nás velké téma. Snažíme se v Česku prosazovat cíle směřující k uhlíkové neutralitě. Naší ambicí je, abychom už v druhé polovině této dekády měli CO2 neutrální výrobu v závodech v Česku. Za prvé se snažíme snížit spotřebu energie, která je spojená s CO2. Příkladem může být celkem jednoduché opatření, kterým je výměna halogenového osvětlení v továrně za LED, jež má ale významný dopad na spotřebu energie. Součástí naší zelené budoucnosti je také využití bioplynu nebo spalování biomasy namísto uhlí.

Související