Druhým rokem je titulárním partnerem soutěže Živnostník roku Moneta Money Bank. Vzhledem k tomu, že se výrazně orientuje na podporu malého a středního podnikání, je její spojení se soutěží přirozeným krokem. O podnikání v Česku hovořil Marek Dvořák, ředitel segmentu pro živnostníky a malé firmy.

Podnikatelské soutěže letos ukázaly, že řemesla mohou být v moderním pojetí skvěle uplatnitelná i dnes. Proč se zájem o tradiční obory, jako jsou třeba sklář nebo kovář, zvyšuje?

Výrobky těchto oborů se v poslední době stávají nedílnou součástí našeho životního stylu. Ten je na jednu stranu podporován obrovskou popularitou akcí typu jarmarky a trhy a také zavedením označování tradičních výrobků především na regionální úrovni. Významnou roli v tom hraje také stále se zvyšující zájem zahraničního trhu o určité produkty a dovednosti. Za posledních pět let vzrostla poptávka po určitých řemeslných oborech o desítky procent, někdy i násobně.

Porevoluční trend vysokoškolského vzdělání za každou cenu opadá, poptávka po šikovných lidech v tradičních řemeslech zvyšuje jejich atraktivitu a tím i jejich mzdové nároky. Zkušení odborníci snadno dosáhnou na mzdu srovnatelnou s odměnou vrcholového manažera.

Jak Moneta podporuje malé a střední podnikání?

Ještě na začátku letošního roku tyto firmy zaměstnávaly téměř 45 procent všech pracujících lidí v zemi. Přesto jsme nyní svědky toho, jak rychle se v případě ekonomické nestability může tento segment dostat do obtíží. Nejenom pro firmy, ale i pro živnostníky a drobné podnikatele je v obecném smyslu slova tím nejdůležitějším bankovním produktem dostupné úvěrování: díky němu mohou budovat svůj byznys. Anebo − jak je vidět v těchto měsících − jej naopak zachránit.

My v české podnikatele a živnostníky stoprocentně věříme, to je naše velká výhoda. I proto jsme nabídli ve spolupráci se státními či evropskými institucemi, jako jsou ČMZRB, EGAP a EIF, pomoc v podobě záručních úvěrů a právě díky státu a jeho zárukám jsme mohli snížit úrokové míry u těchto úvěrů na úroveň 4,9 procenta.

Co podle vás stojí za podnikavostí našich živnostníků?

Češi patří mezi podnikavé národy, dokazují to rekordní statistiky o počtu živnostníků u nás. Určitou zásluhu na tom má nejenom aureola "otců zakladatelů" českého podnikání, tedy pánů Škody, Kolbena, Klementa nebo Bati, ale paradoxně také tuhý komunismus, který podnikání prakticky neumožňoval. Po revoluci chtěl být téměř každý svým pánem.

Češi jsou navíc velmi kreativní, což se projevilo naposledy letos, kdy vláda na jaře doslova ze dne na den zamkla ekonomiku: podnikatelé a firmy, na které lockdown dopadl, se ve většině případů přizpůsobili nebo alespoň v maximální možné míře snažili přizpůsobit. Jen se podívejte, kolik restaurací bylo schopno prodávat z okének, kolik obchodů během relativně krátké doby otevřelo e-shopy, kolik umělců začalo vysílat přes internet. To je ta ryzí podnikavost, které si je třeba vážit.

Pro živnostníky nebyl tento rok jednoduchý. Co byste jim popřál?

Aby tato "doba temna" trvala co možná nejkratší dobu. Aby neztratili víru v budoucnost a ve své podnikání. Aby věděli, že se mohou spolehnout jak na své klienty, obchodní partnery, tak na stát, který jim, jak pevně věřím, bude i nadále podávat pomocnou ruku.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.

Související