Trend digitalizace je v současnosti silně akcelerovaný aktuální krizí způsobenou epidemií covidu-19. Město Brno, které je v digitalizaci městských služeb v rámci České republiky považováno za lídra, však již před pěti lety spustilo e-shop městských služeb Brno iD. Od začátku investuje do digitalizace s cílem poskytovat uživatelům co nejširší nabídku služeb, které lze on-line řešit odkudkoliv, třeba i z pohodlí domova.

Co například umožňují moduly Brno iD

MHD
Nakupovat a administrovat elektronické předplatní jízdenky všech typů na všechny tarifní zóny IDS JMK.
Hradit on-line pokuty od revizorů Dopravního podniku města Brna.

Rezidentní parkování
On-line založit osobní parkovací účet pro systém rezidentního parkování v Brně.
Přihlašovat se do systému rezidentního parkování v Brně přímo z Brno iD bez nutnosti zadávat další login či heslo.

Zoo
Nakupovat vstupenky a permanentky do Zoo Brno.
On-line adoptovat a sponzorovat zvířata chovaná v Zoo Brno.

Odpady
Administrovat a hradit poplatky za komunální odpad v Brně.
Nahlašovat děti (třetí a další) osvobozené od poplatku.
Přihlašovat, ohlašovat změny a odhlašovat cizince pobývajícího 
v Brně k poplatku.

Tutristická karta BRNOPAS
Nakupovat základní a dětské verze turistické karty BRNOPAS.

Sport
Nakupovat vstupenky na městská koupaliště a vybraná sportoviště. 
Nabíjet kredit na čipových hodinkách umožňujících vstupy a čerpání služeb na městských koupalištích a sportovištích.

Knihovna
Založit a spravovat účet čtenáře v Knihovně Jiřího Mahena.
Prodlužovat čtenářskou registraci.
Sledovat stav kreditu knihovního konta a on-line jej dobíjet.

Dárkové poukazy
Nakupovat dárkové poukazy na předplatní jízdenky v MHD, lodní jízdenky na Brněnskou přehradu, vstupy na městská koupaliště, wellness, vybraná sportoviště a vstupy do Zoo Brno.

Městské hřbitovy
On-line obnovit smlouvu o nájmu hřbitovního místa na hřbitovech v Brně.
Zaplatit pronájem hrobového místa.
Objednat a zaplatit ošetřování hrobového místa.

Městská on-line identita

Aby mohl kdokoliv začít využívat nabídku e-shopu, musí si nejprve zřídit svou vlastní městskou on-line identitu Brno iD. Po založení, tedy po vyplnění e-mailu a hesla, je nový účet v základním režimu Brno iD Basic. Ten stačí pro užívání většiny modulů, mezi něž patří nákupy elektronických jízdenek na městskou hromadnou dopravu, platby odpadů, pořízení turistických karet BRNOPAS, vstupenek do Zoo Brno či na některá koupaliště i dobíjení čipových hodinek ke vstupům do bazénů městských společností.

V případě, že si uživatel svoji identitu ověří buď přes on-line žádost a její zpracování, nebo předložením občanského průkazu na některém z více než 30 kontaktních míst, stane se držitelem účtu Brno iD Full. Od té chvíle může on-line hlasovat v městských anketách, založit či napojit si čtenářský účet Knihovny Jiřího Mahena a také obnovit pronájem míst na brněnských hřbitovech.

Na začátku května roku 2021 bylo na portálu Brno iD registrovaných 183 tisíc uživatelů. Z toho je 115 tisíc v ověřené variantě Brno iD Full a 73 tisíc z nich má Brno uvedeno jako aktuální místo trvalého bydliště.

Ztráta identifikačního nosiče vrásky nepřidělá

Záměrem a velkou výhodou pro uživatele e-shopu brnoid.cz je, že veškeré nabízené služby jsou vázané k Brno iD účtu. U těchto služeb tak lze v případě ztráty identifikačního nosiče vše snadno přenést na jiný.

Rozvoj portálu Brno iD do konce roku 2021

Do poloviny letošního roku bude dokončena kompletní digitalizace předplatních jízdenek. Dále se bude pracovat na vývoji prodejních rozhraní pro oblast kultury, která využijí zkušenosti a prvky ze stávajících prodejních aplikací pro lodní dopravu či zoo.

Další výzvou pak bude realizace redesignu e-shopu. A to nejen ve smyslu nové grafické podoby, ale i vylepšení průchodnosti s cílem nabídnout uživatelům co nejpřívětivější a nejpřehlednější rozhraní.

Související