Turistika, nesoucí označení chytrá, je široký pojem. Zahrnuje jak virtuální prohlídky a návštěvy, tak zábavné i poučné hry. Provázet může nejrůznějšími naučnými stezkami nebo díky mobilní aplikaci zajistit kompletní servis při poznávání města, a to včetně dopravy. Díky tomu tak dnes mohou cestovat i lidé, kterým na to rozpočet či fyzická kondice nestačí.

Podle Pavla Doležala z Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje je tento region skutečným eldorádem chytré turistiky. Pro zahřátí si tu můžete užít lehkou šifrovací hru Salon republiky zahrnující prohlídku města, kterou provozuje brněnská společnost Cryptomania. Hra informuje o tom, kterak o výstavbě města koncem předminulého století referoval místní tisk. „Hradecké C.K. poštovské noviny jsme si pro potřeby hry vymysleli, ale vše ostatní je realita. Barokní opevnění bylo skutečně odstraněno a pod vedením starosty Františka Ulricha se Hradec Králové v následujících třech dekádách proměnil z pevnosti v inspirativní učebnici předválečné i meziválečné urbanistiky,“ lákají organizátoři ke hře. Tedy v onen Salon republiky, jak je Hradec často přezdíván.

Některá chytrá opatření, s nimiž se lidé na svých cestách setkávají, slouží přímo kraji. Za využití tlakových destiček, tepelných senzorů, termálních kamer a indukčních smyček je například prováděn monitoring návštěvnosti Labské stezky. Monitorovací zařízení byla osazena již v dubnu roku 2013 na vybraných lokalitách stezky (Kuks, Smiřice, Věkoše), přičemž v následujících letech začala Královéhradeckému kraji poskytovat detailní informace o využívání cyklostezky cyklisty a pěšími. Turisty může potěšit hra Geofun Hořice, kterou je možné si zahrát ve Smetanových sadech. „Díky ní se na chvíli stanete žákem vyhlášené Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích a vaším učitelem bude sám profesor Mořic Černil, který vás seznámí a provede Hořicemi − městem kamenné krásy,“ zve ke hře Pavel Doležal.

On-line si můžete prohlédnout i městys Častolovice. Využít lze i AR aplikace (augmented reality, tedy rozšířená realita) památek a kulturně vzdělávacích zařízení kraje − například virtuálního průvodce, interaktivní mapy, audioprůvodce či rozšířenou realitu Hospital Kuks, našeho největšího barokního areálu.

„Dvůr Králové nad Labem nabízí on-line naučné stezky pro turisty − Kameník královédvorský, Se Zábojem po stopách Rukopisu či Safari ve městě. Návštěvníky Dvora Králové nad Labem provázejí po městě zajímavé geolokační hry, které vznikly v rámci evropského mikroprojektu I malé je krásné. On-line stezky jsou založeny na mobilní aplikaci Geofun pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS. Jsou tři, měří od 2,3 do tří kilometrů a všechny mají kolem deseti zastávek. Autory dvou stezek jsou studenti Střední školy informatiky a služeb a královédvorského gymnázia,“ přibližuje zajímavosti kraje Pavel Doležal. Absolvovat lze i Cestu kamene Hořice, kde jsou QR kódy osazeny na sochách na venkovním sochařském sympoziu, přičemž uvnitř muzea jsou dva druhy displejů − nedotykové s informacemi o projektu v polštině a dotykové s proklikem na další památky a sochy v území s informacemi v češtině. Nechybí interaktivní prvky pro děti. S dalšími zajímavými projekty kraje se lze seznámit i prostřednictvím webu Chytryregion.cz.

Plzeňská dvanáctka

Plzní po stezkách. Takový název nese velký rodinný zážitkový projekt, který spustila západočeská metropole. Zahrnuje komplexní informace ke dvanácti naučným stezkám města a vybízí k detailnímu poznání okolí včetně unikátních přírodních zajímavostí. Zájemci mohou využít i sadu letáků s mapou, kde každá stezka obsahuje svůj popis včetně délky, náročnosti, nejvhodnějšího období pro návštěvu, nástupního místa, zajímavostí na trase nebo QR kódu. Projekt měla na starosti kancelář plzeňského starosty Martina Baxy. „Nápad na projekt jsme dostali v době lockdownu, kdy lidé utíkali z nepříjemné reality do parků či lesoparků ve svém bezprostředním okolí. Řekli jsme si, proč Plzeňany nenasměrovat i jinam na území města, než kam jsou zvyklí vyrážet na procházky. Věříme, že díky projektu objeví nové cesty přírodou, nová cenná místa. Na některé stezky nebo jejich části se mohou vydat i rodiny s malými dětmi, a to jak pěšky, tak s kočárky nebo na kole. Trasy povětšinou vedou rekreačními oblastmi, součástí jsou i takzvané říční stezky podél plzeňských řek, jež prochází Plzní a z hlediska výškového profilu jsou nenáročné,“ uvedl Baxa.

Projekt zahrnuje naučené stezky Zábělá, Lesopark Homolka, Arboretum Sofronka, o včelách a včelaření v Arboretu Sofronka, Po stopách Františka Malocha, Údolím Úhlavy, Údolím Úslavy, Údolím Radbuzy, Údolím Mže a Berounky, dále Sigmondovu naučnou stezku a Naučnou stezku Kokotské rybníky, která se sice nachází mimo Plzeň, z většiny ale stojí na jejích pozemcích. Mezi unikáty patří kupříkladu technická památka Kolomazná pec na Sigmondově naučné stezce nebo prosklený úl v Arboretu Sofronka, kde na ploše 22 hektarů roste přes šedesát druhů borovic z celého světa, a mnohé další.

Senioři na virtuální vlně cestují do vesmíru i na dno oceánu

Virtuálně mohou díky technologiím cestovat i senioři, kterým pohyb dělá potíže a běžnou turistiku by už nezvládli. Neotřelý projekt realizují Sociální služby Praha 9 ve spolupráci s městskou částí devátého pražského obvodu. Pod záštitou projektu I-Care-Smart Evropského fondu regionálního rozvoje, zaměřeného na tvorbu inovativních přístupů při řešení potřeb seniorů v době robotizace, digitalizace a umělé inteligence, zkoušejí, jaké technologie by mohly pomoci seniorům, jimž poskytují péči v rámci pobytových, ambulantních i terénních služeb. Z celé škály zajímavých pomůcek existují i takové, které lidi přenesou do virtuální reality. Jak uvedly ředitelka Sociálních služeb Praha 9 Michaela Žáčková a koordinátorka zmíněného projektu Veronika Schwarzová, do vln oceánu může seniory přenést aplikace Podmořský svět, díky jiné aplikaci se zase mohou podívat do vesmíru.

Virtuální realita otvírá možnost navštívit místa, kam bychom cestovali jen stěží. Třeba do vesmíru.

„Virtuální výlety pro seniory do podmořského světa nebo do vesmíru jsou projektem Virtual Lab, která ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity vyvíjí terapeutický balíček virtuálních aplikací pro použití v domovech pro seniory jako právě například v domově seniorů Sociálních služeb Praha 9. Virtual Lab zpracovává zpětnou vazbu z konkrétních zařízení sociální péče a to se pak projevuje v dalším rozvoji aplikací − aktivizační pracovnice Sociálních služeb Praha 9 sbírá podněty od klientů a Virtual Lab se je snaží zohlednit v dalším vývoji balíčku. Zařízení sociální péče si také kompletní balíček mohou pronajímat jako hotový produkt,“ uvedla Veronika Schwarzová.

Komplexní servis pražské turistické karty

Na poli atraktivní turistiky má svou vizi i hlavní město, koncepce Smart Prague počítá s postupnými kroky do roku 2030. Cílem je, aby moderní technologie návštěvníkům postupně nabízely zajímavosti po celé metropoli a univerzální turistická karta usnadnila pohyb po městě i vstup do hlavních atrakcí. Turistický ruch má být díky tomu datově řízený, přívětivý a zábavný: aplikace naplánuje program a koupí lístek do muzea i MHD, notifikace o probíhajících akcích přijde do mobilu, heat mapa turistického ruchu nabídne cenné informace pro rozvoj podnikání, jízdní řády se upraví podle vytíženosti dopravy, turisté poznají s aplikací a 3D realitou zajímavá místa i mimo centrum.

V současné době je implementován Prague Visitor Pass, což je víceúčelová karta, která bude mít fyzickou i elektronickou podobu a bude dostupná v několika časových i věkových variantách. V gesci ji má akciová společnost Operátor ICT, odbor kultury a cestovního ruchu pražského magistrátu a akciová společnost Prague City Tourism. Projekt se spustí po pilotním testování v rámci čtyř prodejních a šestadvaceti akceptačních míst.

Turisté budou moci kartu využívat jako vstupenku do turisticky významných objektů, tedy muzeí, galerií či například zoo, jako jízdenku na pražskou MHD a k uplatnění slevy u vybraných obchodníků, například při vyhlídkových okružních jízdách autobusem nebo lodí, průvodcovských a další službách. „Systém Prague Visitor Pass zahrnuje webovou a mobilní aplikaci, a to včetně plnohodnotného e-shopu pro obě tyto platformy. Mobilní aplikace může navíc sloužit jako identifikátor systému, a tedy substituovat plastovou kartu Prague Visitor Pass,“ představuje projekt realizátorský tým.

Turistická karta, která metropoli poslouží i k optimalizaci návštěvnosti jednotlivých památek, má podle realizátorů potenciál odlehčit turisticky přetíženým místům, upozornit na místa méně známá, přesto atraktivní, prodloužit průměrnou dobu pobytu a podobně. „Architektura nového systému je navržena tak, aby dosahovala vyšší míry synergických efektů se stávajícími systémy využívanými v hlavním městě,“ doplňují autoři projektu.