Poslední události ve světě ukázaly, že jednou ze základních podnikových schopností musí být agilita. Novým požadavkům se musí přizpůsobit také aplikační lídři v oblasti Enterprise Resource Planning, tedy plánování nebo řízení podnikových zdrojů. Tyto informační systémy slouží k podpoře byznysových lídrů, kteří musí provést své organizace velmi nejistým obdobím.

Strategie v oblasti ERP by podle analytiků společnosti Gartner měly opustit své dřívější jednorázové pojetí, jehož klíčovým okamžikem bylo samotné pořízení informačního systému. Obvykle při něm nebyl zohledňován dopad aplikací na podnikové cíle. Stejně tak jednorázový přístup podnikům nijak nepomáhá při výrazných změnách trhu, na něž musí inovativně reagovat. Tím se ERP podílí na degradaci podnikové hodnoty, když firma nedokáže plně realizovat svůj potenciál.

Nemálo úskalí s sebou přináší také přístup, v němž aplikační lídři preferují jednoho dodavatele. Očekávají, že s jeho pomocí vyřeší veškeré integrační problémy a vytvoří jeden „zdroj pravdy“. Ve výsledku ale bývají zahlceni požadavky na přizpůsobení, systém se všestranně prodražuje a jeho schopnost podpory agility klesá.

60 %

organizací bude do roku 2024 zajišťovat svůj každodenní provoz s pomocí předpřipravených balíčků podnikových schopností či funkcí. Aplikační lídři začínají preferovat systémy, u nichž si navolí jejich dílčí funkcionality, posléze je upraví, zruší nebo redefinují.

Existující týmy podpory systémů ERP obvykle disponují schopnostmi, které už neodpovídají a nevyhovují současným požadavkům dalších útvarů organizace. Jejich manažeři se snaží podporu zajistit vlastními silami nebo se spoléhají na cloudové poskytovatele. Tyto přístupy ovšem podle zjištění analytiků společnosti Gartner povětšinou nefungují. „Realita je často taková, že firmy šetří na IT a nemohou si dovolit na své palubě specialistu na IT nebo alespoň koordinátora pro IT,“ doplňuje k roli podpory Petr Klapka, ředitel společnosti Vision Praha, a dodává: „Systém se neposunuje dopředu nikoliv kvůli jeho nedostatečným vlastnostem, ale jednoduše proto, že není nikdo, kdo tyto možnosti umí převést do firemní praxe.“

Další rozvoj strategií ERP

Aplikační lídři by si měli vytvořit užší vztahy s lídry z byznysu. Právě od nich mohou získat informace o aktuálně požadovaných funkcích a schopnostech, stejně jako o jejich plánované podobě. Společným cílem obou stran je co možná nejefektivnější podpora tvorby obchodních výstupů. Organizace by měly budovat výkonné a všestranně připravené týmy podpory a intenzivně se zaměřovat na snižování technického dluhu.

Další doporučení analytiků hovoří o potřebě snížení závislosti na přizpůsobování systémů ERP a na proprietárních technologiích jejich dodavatelů. Byznysové útvary by měly dostávat požadované funkcionality bez ohledu na jejich dostupnost ve stávajícím řešení. V obecné rovině se organizace musí připravit na trend náhrad a integrací různých aplikací.

S předchozím doporučením analytiků zjevně souvisí také klíčová vlastnost moderních systémů ERP, kterou je modularita. Díky její praktické aplikaci mohou organizace ve spolupráci s dodavateli platforem ERP − v ideálním případě − provádět průběžnou dekompozici funkcionalit, optimalizovat jejich skladbu a opětovně žádané moduly či komponenty sestavovat do celku informačního systému.

Koncept modularity zjevně nepředstavuje jen další hype z dílny oborových analytiků společnosti Gartner. I jejich konkurence hovoří o potřebě transformovaného přístupu k ERP, což dokládají slova Edyty Kosowské, analytičky trhu softwaru ve společnosti IDC: „ERP systémy se postupně vyvíjejí směrem k platformám, které umožňují flexibilní reakce organizací na měnící se tržní podmínky. K vysoce žádoucím vlastnostem patří neomezené škálování, rychlé změny procesů nebo přidávání nových funkcí. Mezi prioritní oblasti patří také uživatelské rozhraní a vylepšení uživatelské zkušenosti.“

Trend modularity

Současný byznys čelí trvalému a již letitému požadavku na rychlé inovace a přizpůsobení měnícím se podmínkám trhu. V probíhající digitální éře musí podniky reagovat nejčastěji na technologické úrovni a v jejím rámci nejrychleji na aplikační. Právě její funkce lze relativně rychle přestrukturovávat, doplňovat, měnit nebo rušit.

Modulární ERP definují analytici společnosti Gartner jako adaptivní technologickou strategii, která umožňuje, aby digitální schopnosti provozu a administrativy držely krok se změnami byznysu. Přístup operuje s aplikacemi s libovolně definovaným účelem, jež jsou poskytovány z vysoce konfigurovatelných, interoperabilních a flexibilních softwarových platforem připravených na příchod budoucích technologií. Jednotlivé aplikace mohou poskytovat různí dodavatelé, jsou nezávislé a lze je nahradit nebo ukončit bez dopadu na další programy. Každá reprezentuje konkrétní schopnost či funkci byznysu. V terminologii analytiků jde o komponenty, jejichž možnosti vystihuje název packaged business capabilities.

Modularita ERP se podle analytiků společnosti Gartner promítne do konkurenceschopnosti firem. Organizace, které implementovaly modulární přístup k systémům ERP, budou do dvou let o 80 procent rychlejší v nasazování nových funkcí než jejich méně vyspělí konkurenti. Do roku 2024 bude 60 procent organizací zajišťovat svůj každodenní provoz s pomocí předpřipravených balíčků podnikových schopností či funkcí. Aplikační lídři začínají preferovat systémy, u nichž si navolí jejich dílčí funkcionality, posléze je upraví, zruší nebo zásadně redefinují. Činí tak v zájmu realizace rychlých změn a inovací.

Principy modularity rezonují i mezi dodavateli, což dokládají slova Vladimíra Bartoše, ředitele pro strategii ve společnosti Minerva Česká republika: „ERP systémy musí být technologicky otevřené, aby dokázaly plnit v rámci digitalizace podniku roli páteře informačního systému firmy. Je třeba, aby umožnily napojení jakéhokoli třetího, i velmi specifického a technologicky omezeného systému. Dále musí být pružné, přizpůsobivé. To začíná uživatelským rozhraním a končí schopností rozšiřování o novou funkcionalitu nebo úpravami existující.“ Tvorba vlastních funkcí i celých aplikací se v podnikových informačních systémech stává novým trendem. „No-code nebo low-code programování umožňuje, aby uživatel v ERP sám vygeneroval nové aplikace, které jsou datově definované, takže se přenášejí automaticky i do nových verzí systému,“ dodává Vladimír Bartoš.

Vždy o krok zpět

Modulární ERP, v originále analytici využívají nesnadno přeložitelný termín composable, v podstatě představuje malou digitální transformaci v oblasti plánování podnikových zdrojů. Analytici Gartneru, kteří jej stejně jako obecnější modulární byznys evangelizují, poukazují na to, že v minulosti to často byly právě systémy ERP, jež začaly zaostávat za potřebami byznysu.

Dlouho se například potýkaly se zpracováním dat v reálném čase. Organizace se dostávaly do situací, kdy na informace o svém hospodaření, jež potřebovaly pro relevantní a rychlé rozhodování, čekaly třeba i 40 dnů. Nezřídka jejich provozovatelé zápasili s nepružností nastavení a s náročným přizpůsobením. Uživatelská přívětivost nebo možnosti integrace s dalšími systémy a službami rovněž prošly dlouhým obdobím kritického hodnocení a souběžnou evolucí, která vedla k částečnému nebo celkovému odstranění problémů a stížností uživatelů.

Dodavatelé systémů ERP minulé ani současné výzvy rozhodně neignorují, jak naznačuje i Martin Kršňák, ředitel pro rozvoj obchodu ve společnosti Asseco Solutions: „Dnešní zákazník pro podnikový informační systém je velmi náročný a to je dobře. Systém ERP působil dříve zejména v roli zpracovatele dat a poskytovatele výstupů. Dnes je daleko větším tématem digitalizace vstupů a jejich automatizované zpracování a vytěžování. To nám v důsledku umožňuje implementace plně digitalizovaných procesů. Významně tak vzroste efektivita a rychlost zpracování transakcí a rapidně se sníží chybovost dat.“

Podle analytiků se dodavatelé nejčastěji snaží poskytnout zákazníkům požadované funkcionality a možnosti přizpůsobení v rámci svých proprietárních platforem. Tento přístup, někdy označovaný přívlastkem monolitický, sice část problémů odstranil, ale podle analytiků ve stínu koronavirové krize opět odhalil své slabiny.

Neobstál zejména v oblasti agilního přizpůsobení výrazným změnám, jež si vyžádaly aplikaci odlišných datových modelů, vznesly nároky na okamžitou integraci se službami a nástroji třetích stran a přelomově přenastavily podnikovou logiku. Změny v nastavení provozu si podle výzkumu společnosti Gartner vynutily důsledky pandemie onemocnění covid-19 u 84 procent organizací.

Vliv pandemie na systémy ERP přibližuje Tomáš Smutný, generální ředitel společnosti QI Group: „Koronakrize se stala jasnou příležitostí pro další digitalizaci, a potažmo i ERP systémy, které, jak ukázala praxe, jsou v této době jednoznačnou oporou pro každou společnost. Zvláště to platí v případech, kdy výrobce aktivně reaguje na ak­tuální dění, například účelně vyvinutými funkcionalitami. Z ohlasů našich zákazníků víme, že ERP systémy pomáhají již ze své podstaty, a to díky možnosti vzdáleného přístupu. Situace dovedla firmy k přehodnocení zaběhnutých postupů. Přicházejí na to, že spoustu věcí lze dělat jinak. Například přestalo platit dogma, že efektivní fungování společnosti je možné zajistit pouze s plně obsazenou kanceláří.“ Jeho slova naznačují, že pohledy analytiků a dodavatelů se v jistých ohledech liší. Rozsoudit je může hodnocení zákazníků, uživatelů.

Organizace se historicky nepotýkají jen s monolitickým přístupem k zajištění služeb systémů ERP. Ještě před vypuknutím pandemie se rozšířil také alternativní model, který prosazují zejména netechnologičtí lídři podniků. Spočívá ve vytvoření sítě satelitních aplikací, jež obklopují centrální řešení ERP a dodávají uživatelům funkce, které samo neposkytuje. Efektivita tohoto přístupu plně závisí na kvalitě a rychlosti průběžné integrace těchto programů a služeb. Pokud začne selhávat nebo je poskytována dávkově, může narušit provoz a představovat větší výzvu než monolitický model.

„Moderní ERP dokáže být skvělým základem pro digitalizaci mnoha firemních procesů, které propojuje v jednom softwarovém řešení a významně tak zrychluje toky a sdílení informací,“ říká Milan Tesař, obchodní ředitel společnosti InfoConsulting Czech, a dodává: „Bez sjednocujícího ERP systému hrozí významné nebezpečí, že digitalizační iniciativy podpoří činnost v rámci konkrétního oddělení, ale získané informace budou obtížně využitelné v jiných částech podniku.“

Skromná realita

Pandemie podle analytiků Gartneru transformaci v oblasti ERP prodlouží anebo oddálí. Podniky se maximálně snaží zužitkovat vše, co na tomto poli již učinily. „Covid-19 rozhodně ovlivnil i segment ERP. Na straně jedné je zřetelný tlak na minimalizaci investic, na straně druhé pak tlak na digitální transformaci, na optimalizaci procesů a zvýšení výkonu při nižších jednotkových nákladech,“ říká Jiří Voves, ředitel rozvoje obchodu ve společnosti Onlio.

Organizace přecházejí do cloudových infrastruktur, ale stále neopouštějí dosavadní modely, které na jedné straně spoléhají na vybrané dodavatele aplikací a jejich datových modelů a na druhé na relativně náročné integrace.

ICT revue

Stáhněte si přílohu v PDF

Skutečná transformace v plánování podnikových zdrojů se podle analytiků společnosti Gartner odehraje v horizontu příštích pěti let. Do té doby musí podniky prozkoumat a vyhodnotit postmoderní přístupy k budování a provozu ERP. O pozitivním vlivu pandemických opatření hovoří Martin Kršňák ze společnosti Asseco Solutions: „Managementy mnoha firem si uvědomily, že kvalitní ERP systém jim nejen pomůže překlenout nepříznivou dobu, ale zejména je připraví na budoucnost. Využily toto období pro investice do nových řešení minimalizujících jejich závislost na přítomnosti konkrétních zaměstnanců na pracovišti a zvyšujících míru automatizace podnikových procesů. Témata jako digitalizace, automatizace, vzdálený přístup a s tím spojenou bezpečnost začalo řešit mnoho společností velmi intenzivně. A tímto směrem se posouvá i vývoj ERP systémů.“

Éra moderních systémů Enterprise Resource Planning začala podle analytiků firmy Gartner v roce 1998 a skončila o šestnáct let později. V té době se masově prosadily funkční nadstavby, které nad centrálními agendami propojovaly data a poskytovaly hlubší vhled do dění v podniku a procesní kontinuitu napříč oblastmi. Vloni díky vnějším okolnostem začala éra modulárních systémů ERP.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin ICT revue.