Celá česká ekonomika i společnost se v těchto dnech pomalu vzpamatovává z možná nejsložitějšího období své novodobé existence, poznamenaného opatřeními zavedenými v důsledku boje proti šíření covidu-19. Věřím, že to nejhorší máme už za sebou a život se s rostoucí proočkovaností brzy vrátí do normálu.

Optimistický je ve svých výhledech i Makroprognostický panel České bankovní asociace, který tvoří přední ekonomové bank. Pro letošní rok odhaduje růst HDP ve výši 3,3 procenta a v příštím roce 4,3 procenta . Díky tomu by se Česká republika mohla na ekonomickou úroveň před vypuknutím pandemie dostat spolu s většinou evropských zemí už v příštím roce.

Firmy, které nebyly postiženy úředně nařízeným uzavřením provozu, prokázaly mimořádnou flexibilitu a také schopnost velkých procesních změn, díky nimž maximálně ochránily své zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovištích byla nezbytná, a tam, kde to bylo jen trochu možné, se přešlo na home office.

Pandemie se ukázala jako mocný akcelerátor technologické změny, digitalizace procesů a rozvoje e-komerce, která se pro mnoho firem v podstatě stala existenční záležitostí. Podniky ve zpracovatelském průmyslu, ale i v obchodě, se dokázaly vyrovnat i s četnými logistickými překážkami, souvisejícími především s poruchami a zdržením dodávek ze zámoří.

Vynucené omezení fyzického kontaktu se zákazníkem neznamenalo přerušení obchodní činnosti, koneckonců v bankovním sektoru máme za sebou rekordní sezonu v hypotečním úvěrování, a byznys s firemní klientelou sice rostl pomalejším tempem, ale o nějakém zamrznutí úvěrů, jehož se po vypuknutí pandemie mnozí obávali, nemůže být ani řeči.

Nejlépe řízené firmy

Stáhněte si přílohu v PDF

Excelentně řízené firmy se silnou rozvahou a finanční výkonností se nadále financují za podmínek, o nichž se v Česku ještě před deseti patnácti lety nikomu ani nezdálo, konkurence na trhu u bonitní klientely srazila přirážky na pár bazických bodů. To nepřekvapí nikoho, ale ráda bych připomněla, že banky své klienty neopouštěly ani v oborech, které utrpěly obrovským propadem tržeb − například v ubytovacích službách podle statistiky ČNB stoupl objem úvěrů meziročně do konce března 2021 o 11,2 procenta. Pomohly i státem garantované provozní úvěry. V těchto dnech se spouští zvláštní program zaručených investičních úvěrů, které by měly pomoci zejména malým a středním podnikům s restartem.

České firmy i banky potvrdily, že jejich silnou stránkou je „resilience“, což nechápu pouze jako odolnost a schopnost vyrovnat se s nepříznivými jevy, ale nakonec, díky kreativitě managementu i zaměstnanců, vyjít z krize silnější.

Dostat se mezi laureáty programu Czech Best Managed Companies je opravdu velká pocta, a proto mi dovolte závěrem všem oceněným co nejupřímněji pogratulovat.

Článek byl publikován v magazínu Nejlépe řízené firmy Česka 2021.