Simona Kijonková, Zásilkovna

Myslím, že interně se v týmu vnímáme kritičtěji, než nás posoudila odborná porota. Vidíme naše vlastní nedostatky a prostor ke zlepšení a to nás neustále žene kupředu. Uvědomovali jsme si, že obhájit loňské ocenění bude mnohem náročnější, protože procesy a řízení se snaží vylepšit i naše konkurence a zároveň nás porota posuzovala v roce, kdy jsme se v důsledku pandemie museli vypořádat s nepredikovatelně rychlým růstem a velmi nestandardní situací, což citelně ovlivnilo systém řízení a fungování celé skupiny. Účast v programu Czech Best Managed Companies pro nás byla cenná i v tom, že jsme systém řízení mohli diskutovat s někým zvenku. Setkání a diskuse s odborníky ze společnosti Deloitte pro nás byly důležitou zpětnou vazbou. Rosteme ročně o více než 100 procent a v takto vysokém tempu je někdy těžké se zastavit a podívat se na procesy ve firmě více do hloubky a z jiné perspektivy. To se nám díky programu podařilo. Vznikla z toho celá řada nových impulzů, jak naše interní procesy dále zlepšit a zefektivnit.

Petr Kasa, Pilulka

Je nám velkou ctí a zároveň i závazkem, že jsme i v druhém ročníku soutěže získali ocenění Nejlépe řízená firma Česka. Firemní strategie Pilulky je dlouhodobě postavena na podobných základech jako program Best Managed Companies, který je pro nás velmi cennou zpětnou vazbou.

Sotirios Zavalianis, AKESO holding

Titulu si velmi vážím. Získání tohoto ocenění je dalším důležitým milníkem na naší cestě k poskytování zdravotní péče v České republice na té nejvyšší možné úrovni. V čele společnosti stojí lidé, pro něž je práce v AKESO holding součástí celého profesního života, toto ocenění tudíž i pro ně znamená potvrzení, že náš společný sen budujeme správným směrem. Loňský i letošní rok, který se točí kolem pandemie covidu-19, stvrdil ještě více soudržnost a týmovou spolupráci v rámci celého holdingu. Opětovné ocenění tímto titulem je tedy namístě. Dokázali jsme, že i během pandemie, která ochromila celý svět, dokážeme řídit společnost efektivně, řešit neobvyklé situace flexibilně a předvídat další vývoj. Pandemie naše vize a plány nezastavila, spíše posílila. Některé projekty jsme upravili tak, abychom byli v případě obdobné hrozby ještě lépe připraveni. Jsem přesvědčen, že se všem dalším budoucím výzvám dokážeme postavit čelem jako jeden tým, s odpovídajícím pracovním nasazením a chutí dělat věci lépe, než je standard, při zachování všech našich priorit.

Nejlépe řízené firmy

Stáhněte si přílohu v PDF

Jaroslav Řasa, ABRA Software

Na myšlenku zúčastnit se letošního ročníku soutěže nás přivedl student, který v naší firmě pracuje na jednom z projektů. Líbí se mu jak firemní kultura, tak způsob, jak firmu řídíme. Přivedl k nám již dva nové zaměstnance a byl přesvědčený, že do této soutěže patříme.

V první chvíli jsme si říkali, že to zkusíme, abychom viděli, jak si stojíme. V interview nás pak velmi mile překvapilo, že všechny zkoumané oblasti máme ve firmě důkladně propracované v interních dokumentech, řídíme se jimi v běžném životě firmy a rozvíjíme je. Potěšilo nás, že naše životní zkušenost je blízká představě o výborně řízené firmě.

Zamyslím-li se nad tím, co porotu soutěže na naší firmě asi zaujalo nejvíc, pak to nejspíš byla naše strategie a její rozpracování do běžného života firmy, kde všechny kroky směřují k jejímu naplňování. Dále i to, že každý zaměstnanec ji dobře zná a rozumí jí.

Věříme, že díky ocenění Nejlépe řízená firma Česka se k nám přidají další schopní lidé a děkujeme za ocenění práce nás i všech našich kolegů.

Článek byl publikován v magazínu Nejlépe řízené firmy Česka 2021.