V dnešní době, kdy následkem covidu spousta majitelů zavírá či omezuje provoz své firmy a kdy v mnoha oborech letí náklady zejména na materiál raketovou rychlostí nahoru, je ochota měnit se a přizpůsobit se základním předpokladem přežití. Stále platí slavná věta zakladatele moderního managementu P. Druckera: „Protože cílem existence podnikové organizace je vytvářet zákazníky, má tato organizace dvě − a pouze tyto dvě − základní funkce: marketing a inovace.“ Inovace jsou běžně chápány zejména jako zdokonalení výrobků, služeb nebo procesů. Málokdo z podnikatelů však přemýšlí nad inovacemi jako nad způsobem, jak zdokonalit samotný management firmy, jeho postupy, metody, chování či komunikaci. A přitom čím efektivnější bude práce samotného podnikatele, respektive managementu firmy, tím výkonnější firma bude.

Jak často se se svými topmanažery pravidelně zavřete na celý den do místnosti a napínáte své mozkové závity, abyste našli nové a efektivnější způsoby, jak něco ve firmě (ať už uvnitř či vně) dělat? A jak často je takový systém uplatňován napříč firmou až do první linie řízení?

V praxi malých a středních firem se setkávám často s tím, že vymezit si pravidelně čas na přemýšlení o firmě a o postupech v ní či o úkolech, jak lépe a rychleji dosáhnout cílů, je téměř nadlidská disciplína. Heslem dne je operativa, nikoliv strategie. A vcelku logicky bez vytrvalé, konzistentní a pravidelné snahy hledat lepší řešení v řízení firmy nakonec také nic kloudného nenajdete. Je to, jako kdybyste chtěli vyvíjet nový výrobek či vylepšit ten stávající a „sedli byste si k tomu“ jednou za měsíc na dvě hodiny. Každý, kdo vyvíjel nové výrobky či inovoval ty stávající, vám řekne, že pouze vytrvalá snaha, de facto každodenní úsilí, přinesla i díky metodě pokus omyl kýžený efekt.

Pokud ve firmě nemáte něco jako pravidelné „strategické workshopy“, vyhraďte si na to se svým týmem alespoň jeden den v kvartálu. A začněte třeba jednoduchou SWOT analýzou. Nebo jednoduchými otázkami: Co je nutné udělat právě teď? Co nám nefunguje dobře? Co a jak můžeme zlepšit? Jak prodávat víc zboží/služeb? Jak povzbudit obchodníky k lepší práci? Jak úspěšně inzerovat? Jak efektivněji školit své lidi? Jak zvýšit motivaci, oddanost, spolupráci a nadšení zaměstnanců? Jak docílit větší výroby (nižších nákladů, vyšších mezd, zisků, dividend)? Cílem není najít něco tak velkého, že si z toho všichni „sednou na zadek“, ale postupnými krůčky zlepšovat vše, co se dá. Neopomenout žádnou myšlenku, žádný nápad. Inovace jsou klíčovým hybným faktorem evoluce všech organizací. Znakem evoluce je postupný vývoj krůček za krůčkem, nikoli nárazové aktivity. A pokud nevíte, jak a kde s tím vším začít, rádi vám v J.I.P. pro firmy pomůžeme.