Rekonstrukce paláce hradu Helfštýn

atelier‑r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík
Rok dokončení: 2020

Udělení první ceny projektu obnovy hradu Helfštýn bylo jednomyslné ze dvou vzájemně se doplňujících důvodů: zaprvé, projekt vyjadřuje autonomní smysl architektury jako umělecké a tvůrčí činnosti, která stavbou dává tvar prostoru. Zadruhé, projekt reprezentuje a pokud možno shrnuje bohatství, životní kvalitu, občanský smysl mnoha kvalitních architektonických prací nominovaných na letošní Českou cenu za architekturu. 

atelier‑r

Na poli architektury působí už téměř 20 let. Tým v čele s architektem Miroslavem Pospíšilem se zabývá převážně moderní architekturou a urbanismem. Cílem práce ateliéru nejsou hotové projekty, ale stavby podle těchto projektů dokončené. Snahou celého týmu je nalézat ta nejlepší řešení a ta pak společně s ostatními partnery uvádět do života.

Realizace ateliéru obdržely několik ocenění:

  • v roce 2013 čestné uznání soutěže Grand Prix architektů za dostavbu Slovanského gymnázia v Olomouci;
  • v nominaci České ceny za architekturu byla novostavba objektu CzechGlobe v Brně, stejně jako areál BALUO Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci nebo budova Národního sportovního centra v Prostějově;
  • v roce 2018 byla ateliéru udělena hlavní cena v kategorii novostavba Grand Prix architektů za novostavbu víceúčelového objektu Vista Optik ve Valašském Meziříčí.

Při zachování a opětovném využití hradu bylo použito několik jednoduchých a trvanlivých materiálů: beton, cortenová ocel, strukturální sklo a pro některé konstrukční prvky i nerezová ocel. Nová konstrukce a nové formy jsou zřetelně odděleny od starobylých zdí, které byly rekonstruovány díky dlouhým a složitým restaurátorským pracím. Dlažba, schodiště, mosty a parapety z cortenových plechů dávají tvar novému organismu, funkčnímu a scénografickému zařízení, které činí ruiny použitelnými a obyvatelnými. Sled vnitřních prostor a výhledů do vnější krajiny otvírá nové vztahy mezi tím, co je staré, a tím, co je nové.

Na projektu rekonstrukce je patrný precizní analytický a kritický přístup, díky němuž si autoři mohli dovolit radikální, ale zároveň citlivý vstup: kromě nutnosti zachování památky (zajištění její bezpečnosti, revizi rozvodů a technologií a sanaci prvků) umožnili autoři vznik originálně formovaných prostorů, které interpretují zároveň charakter historické památky i prvky současné moderní architektury. Prostory hradu jsou otevřené různým způsobům využití a funkcím, vznikají malebná místa a zákoutí, nejedná se o banální rekonstrukci minulosti. Zřícenina se tak stává prostorem k prozkoumávání a objevování, a to prostřednictvím netriviál­ních (a částečně labyrintových a nečekaných) sledů místností, průchodů, vyhlídek, otevřených oken a teras, z nichž lze krajinu a okolní území pozorovat a vnímat.

Česká cena za architekturu

Stáhněte si přílohu v PDF

Projekt obnovy hradu Helfštýn byl oceněn nejen pro své nepřehlédnutelné kvality, ale také pro to, že reprezentuje pestré úkoly architektury a všech s ní souvisejících disciplín, které se zde společně setkávají a představují špičkovou architekturu Česka. Skutečně dobrá architektura je výsledkem kritické cesty. Vzniká vždy na základě seriózního dialogu architekta s klientem a propagátory. Je výsledkem procesu stavebních a technologických inovací. Cestou plnou získávání nových znalostí a dovedností, nikdy nekončícího výzkumu. Hledání nápadů, respektování zvyklostí a úcty k tradicím. Kvalita architektury není nikdy samolibým designem, je formou ve službách života, dnes, v minulosti i v budoucnosti. Každá z těchto kvalit architektury se spojila ve vítězné stavbě – plně se zrcadlí ve zpracovaných kovových prvcích, v kamenech, ve starobylých prostorách a jejich novém životě, který nyní proudí ve zdech hradu Helfštýn.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.