V posledním roce mnozí nezkušení investoři dosáhli dvouciferného zhodnocení na burze. Jak už to tak bývá, přisuzují to svým geniálním schopnostem a myslí si, že podobných výsledků dosáhnou bez větších problémů i v dalších letech. Přestože nováčkům nerad beru iluze, dnes v jejich zájmu udělám výjimku a shrnu několik statistických faktů.

Když se na americkou burzu podíváme v období posledních 90 let, zjistíme, že součet všech výnosů tamních akcií se rovná součtu výnosů čtyř procent nejúspěšnějších akciových titulů. Jinými slovy, 96 procent akciových titulů někdy vytváří výnosy a jindy zase ztráty. Ve svém průměru se však v podstatě nezhodnocují.

To je dost jiný pohled než ten standardní, který hovoří o průměrném ročním zhodnocení na burze kolem sedmi až devíti procent. Ukazuje nám však jednu důležitou skutečnost. Na burze je velice snadné minout správné tituly. Proto by si zvláště začátečníci neměli myslet, že to zvládnou po zhlédnutí několika naučných videí.

Výběr konkrétních akciových titulů je opravdu složitý. To lze doložit další statistikou. Ta říká, že 69 procent akciových titulů mělo v posledních 90 letech nižší výnosy, než byl průměr trhu, a 58 procent nejhorších akciových titulů mělo dokonce záporné výnosy. Tím chci doložit, že minout správné akciové tituly je o dost snazší než se trefit do těch špatných.

Na závěr mám však i dobrou zprávu. Jedna skvělá trefa může vynahradit několik špatných výstřelů. To je dáno skutečností, že akcie, kterým se opravdu daří, rostou na násobky svých původních hodnot. Investorovi tak mohou vydělat stovky i tisíce procent. Oproti tomu tituly, kterým se opravdu nedaří, mohou ztratit maximálně 100 procent své původní hodnoty.