Michal Major,
plant director ve společnosti Whirlpool EMEA

Všude okolo nás. Aktuálně se všichni ještě učíme, jak správně těmto technologiím porozumět. A jen velmi okrajově začínáme chápat možnosti jejich plného využití. A to je na tom to krásné, můžeme objevovat nové a nepoznané.

ICT revue

Stáhněte si přílohu v PDF

Jan Burian,
ředitel IDC Manufacturing Insights

V tuzemsku dosud není doceněn potenciál digitálního dvojčete jako nástroje pro tvorbu a řízení nových obchodních modelů. V západní Evropě jej využívají pro služby související se zajištěním servisu, údržby, s řízením náhradních dílů či aktualizací softwaru. Další velkou a dosud silně opomíjenou oblastí jsou dodavatelské řetězce, obchod a plánování provozu.

Opomíjena je v Česku také oblast trvalé udržitelnosti. Role digitálního dvojčete v ní spočívá v úsilí vytvořit a rozvíjet trvale udržitelnou výrobní firmu. Namátkou se jedná o aplikace zejména v oblastech sledování uhlíkové stopy v reálném čase, řízení energií nebo sledování výrobků a materiálů v celém cyklu jejich životnosti.

František Podzimek
ředitel oddělení Digitální podnik Siemens Digital Industries

Digitální dvojčata nacházejí postupně uplatnění ve všech průmyslových oborech. V tuzemském prostředí vnímám velký prostor pro další rozšíření digitálního dvojčete na technologické procesy například v chemii, petrochemii či potravinářském průmyslu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.