Sinumerik One je digitálně nativní CNC řídicí systém od společnosti Siemens, který představuje další krok vpřed na cestě k digitální transformaci v obráběcím průmyslu. Ve spolupráci se softwarem vytvoří v rámci jednoho inženýrského systému řídicí jednotku stroje a jeho digitální dvojče, a přispívá tak k ucelené integraci hardwaru a softwaru.

Sinumerik One je mnohem víc než jen výkonná hardwarová inovace. Se svým digitálním dvojčetem je klíčovým prvkem pro digitální transformaci a pomáhá simulovat a testovat pracovní procesy zcela ve virtuálním prostředí,“ vysvětluje Tomáš Duba, ředitel obchodní jednotky Siemens Motion Control.

Maximální produktivita a inovace

Sinumerik One nastavuje standardy v rychlosti a kvalitě obrábění. „Díky špičkovému výkonu PLC a CNC systém maximalizuje produktivitu obráběcích strojů. Integrovaný PLC Simatic S7‑1500F poskytuje až desetkrát rychlejší cykly PLC než jeho předchůdce,“ popisuje Tomáš Duba. Sinumerik One dělá obráběcí stroje produktivnější a tím rychlejší, flexibilnější a efektivnější.

Rychlost se stává rozhodujícím faktorem v průběhu celého životního cyklu stroje, a to včetně konstrukčního procesu. „Sinumerik One je možné plně integrovat do TIA portálu a optimalizovat tak inženýrské procesy založené na konzistentních, komplexních pracovních postupech. To samozřejmě šetří čas a peníze,“ doplňuje Duba.

Nový způsob myšlení

Data z portálu TIA poskytují základ pro digitální dvojče automatizačního systému Create MyVirtual Machine. Díky digitálnímu dvojčeti je možné zkonstruovat stroj ještě dříve, než je vyroben reálný prototyp. „V praxi to znamená, že úkoly lze přenést z reálného světa do virtuálního prostředí, což výrazně zkracuje dobu uvedení stroje na trh,“ vysvětluje Tomáš Duba.

„Zásadně to mění způsob, jakým vyvíjíme nové stroje a dál s nimi pracujeme,“ dodává.

Sinumerik One umožňuje konzistentní strategii „digital first“. To znamená, že klíčové výrobní procesy (například programování, příprava zakázky nebo optimalizace procesů) jsou vždy nejprve simulovány pomocí digitálního dvojčete − tedy na detailním virtuálním zobrazení ovládacích prvků a obrábění. Výsledkem je rychlejší komunikace se zákazníky o cenách a termínech, přesnější plánování a příprava zakázek a zvýšená produktivita, a to i při klesajících výších šarží a při rostoucím rozsahu vyráběných variant.

Run MyVirtual Machine, digitální dvojče obráběcího procesu, optimalizuje využití kapacity obráběcího stroje, čímž minimalizuje neproduktivní časy, které přesouvá do fáze přípravy práce. „Tento způsob práce za využití digitálního dvojčete umožňuje vytvářet nové obchodní modely pro obráběcí stroje, například takové, které jsou založené na čase používání nebo počtu vyrobených produktů,“ vysvětluje Duba.

Sinumerik One pro studenty

V Česku je Sinumerik One využíván v unikátní aplikaci – jako řídicí systém výukového stroje pro CNC obrábění SLV EDU 5x od české firmy SolidMachine. „Jsem nesmírně rád, že právě v Česku využíváme Sinumerik One na výukovém stroji, kde měl i premiéru. Touto cestou dokážeme filozofii nativního digitálního dvojčete představit studentům, kteří ji budou dále rozvíjet a využívat,“ přibližuje vedoucí obchodní jednotky Motion Control Tomáš Duba. Výukový stroj SLV EDU 5x je pětiosá frézka, která je díky kompaktním rozměrům, hmotnosti a rychlosti obrábění ideálním výukovým strojem; studenti dokončí obrobek od návrhu přes programování až po obrobení za jednu vyučovací hodinu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Veletržní listy.