České firmy čelily proběhlé krizi se ctí, dokázaly ve většině případů udržet své zaměstnance a plánují budoucnost. Bylo by skvělým výsledkem této krize, kdyby si i stát více uvědomil význam firem a podnikatelů obecně pro naši zemi,“ říká v rozhovoru Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.

HN: Hospodářská komora se v průběhu minulých let několikrát zasazovala o to, aby vláda podpořila domácí podnikatele, tedy i ty ve strojírenství. Vidíte na veletrhu v Brně svoje snahy jako úspěšné?

Veletrhy a velké akce tohoto typu byly opatřeními proti covidu zasaženy citelně a patřily ke krizí nejpostiženějším oborům. O to větší radost mám, že se Mezinárodní strojírenský veletrh mohl opět uskutečnit. Předpokládaná relativně vysoká účast firem je pro mě důkazem, jak silné české firmy jsou. Tvrdá práce, kterou jsme v Hospodářské komoře během koronakrize odvedli, přináší výsledky.

HN: Každá krize má své vítěze. Vidíte tady na veletrhu ty, kteří si tak mohou říkat?

Pokud firma „přežívá“, není to určitě stav, který by většinu českých podnikatelů uspokojil. Naše firmy mají vůli posouvat se dál v přidané hodnotě, robotizaci a podobně. Nyní jim samozřejmě vstoupily do cesty další problémy v podobě rekordního zdražování energií, pohonných hmot a komodit. Každého, kdo se této krizi staví čelem a hledá řešení, považuji za vítěze – bez ohledu na velikost firmy nebo obor. Čeští podnikatelé už vědí, že nemohou nikdy vědět, co přinesou další dny. Žijeme ve složité době, kterou ale bez podnikatelů nepřekonáme. I proto jim musí pomáhat jak podnikatelské organizace, tak stát.

HN: Co je podle vás podstatnou ingrediencí úspěchu na stále konkurenčnějších trzích strojírenské produkce?

Obrovským kapitálem dnešní ekonomiky včetně strojírenství je know‑how a hledání inovativních řešení. V tom české firmy dlouhodobě prokazují svoji konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že tuzemský trh je ale poměrně malý, je pro ně složitější s inovacemi prorazit v zahraničí. V tom máme nevýhodu například oproti Německu, se kterým se často srovnáváme. Je proto úkolem vlády, aby českým firmám a jejich nápadům otevírala dveře na zahraničních trzích.

HN: Stát poskytuje pomoc exportujícím firmám prostřednictvím specializovaných agentur v podobě know‑how – například CzechTrade. Jak pomáhá Hospodářská komora firmám uspět na zahraničních trzích?

Hlavně prostřednictvím podnikatelských misí, kterých se bohužel v poslední době vzhledem ke covidu mnoho uskutečnit nemohlo. Nicméně v poslední době jsme s podnikateli odcestovali do Ázerbájdžánu a Arménie a koncem října do Maďarska. Za důležité s hlediska rozvoje exportu a hledání nových obchodních partnerů pokládám cesty s ústavními činiteli. Dlouhodobě kvitujeme, že vrcholní představitelé státu otevírají našim firmám dveře i na méně známé a etablované trhy, na něž by se jinak těžko dostávaly.

HN: Co vám osobně dělá při pohledu do budoucna starosti? A co naopak vyvolává radost, nebo alespoň naději?

Obavy mám zejména ze současného vývoje na trhu s energiemi. Byť věřím, že se současný stav stabilizuje, může přinést značné problémy pro cash flow českých firem, které už výrazně zasáhl poslední půldruhý rok koronakrize. V neposlední řadě jsou to i zdražující vstupy a suroviny. V plné nahotě se ukazuje, že přílišná závislost na jednom regionu v otázce klíčových komponentů (čipy, kovy, součástky apod.) je velmi ošemetná. To vše má za následek rychlou inflaci, kterou horko těžko hasí Česká národní banka. Jak se její kroky projeví, se ukáže samozřejmě se zpožděním.

Naopak naději ve mně vyvolává současný, i když velmi křehký hospodářský růst. Jakkoliv poslední údaje HDP nejsou úplně nejlepší, musíme si uvědomit, že na ně působí výše zmíněné faktory, které není v silách Česka výrazně ovlivnit. Jakmile tyto problémy pominou – a já věřím, že brzy –, dočkáme se výrazně lepších výsledků.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Veletržní listy.

Text nevyjadřuje názor redakce