Žebříčky nefiremních a firemních nadací a nadačních fondů sestavuje Fórum dárců. Údaje jsou shromážděny pouze od těch subjektů, které nejpozději do 30. září 2021 zveřejnily svoje výroční zprávy a účetní uzávěrky na webu Justice.cz nebo je zaslaly Fóru dárců.

Top 25 nefiremních nadací a fondů

Top 25 firemních nadací a fondů

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší nadace a fondy.

Top 25 nefiremních nadací a fondů

Top 25 firemních nadací a fondů