My Češi umíme skvěle reagovat na mimořádné situace. Letošní případ velké živelní pohromy – tornáda na jižní Moravě – ukazuje, jak štědře dokážeme reagovat na okamžitou potřebu lidí v nouzi. S tím, jak společnost bohatne, roste i její ochota přispět z vlastních zdrojů na dobročinnost. Velmi vítám nové on‑line platformy vznikající často z iniciativy nadací. Ty umožňují zejména drobným dárcům co nejjednodušší cestu k dávání. Role nadací a nadačních fondů jako „propojovatelů“ zdrojů dárců a potřeb dobročinných projektů je téměř nezastupitelná.

Impulzem pro dávání většinou bývá mimořádná situace, kdy se vcítíme do lidí, kteří se ocitnou ne svojí vinou v obtížné životní situaci. Takových situací díkybohu není tolik. Jsou však potřeby a potřební, k jejichž řešení nestačí jednorázový impulz podpořený dočasnou pozorností médií. Jistě nejen my v F‑nadaci si klademe otázku, jak zvýšit dlouhodobou pravidelnou podporu dobročinných projektů. Podle posledního průzkumu společnosti InsightLab pro Fórum dárců pravidelně podporuje dobročinnost 13 procent dárců. Pokud lidé dávají pravidelně a předvídatelně, umožňují neziskovým organizacím efektivněji a strategicky řešit problematiku, ve které se angažují.

Nejlepší nadace a fondy

Stáhněte si přílohu v PDF

Nižší finanční gramotnost Čechů budí zájem společnosti o výuku finančního vzdělávání ve školách. Přirozenou součástí tohoto vzdělávání by měla být i jistá společenská odpovědnost mladé generace za výzvy, kterým jako společnost čelíme. V F‑nadaci dlouhodobě podporujeme dostupnou nabídku etických a preventivních programů školám, kde se témata společenské odpovědnosti jednotlivců objevují. Pomáháme tak kultivovat hodnoty mladé generace k rozvoji dlouhodobé štědrosti. Přesto je zde stále značný prostor pro rozvoj společenské odpovědnosti nastupujících generací.

Mnozí z nás pečlivě vybírají, kam investovat své volné prostředky, abychom je co nejlépe zhodnotili. Věřím, že podobný princip by měl fungovat i v investování do dobročinných projektů. Nadace pomáhají dárcům v rozhodování, jaké projekty jsou kvalitní a umožňují jim sledovat, jaký má jejich dar reálný dopad na společnost. Dobře nastavené grantové programy nadací pomáhají formovat zdravé dobročinné projekty realizátorů z řad neziskovek. Pozitivní dopad projektů vede k radosti dárců a motivuje je k pokračování ve štědrosti.

Klíčovou odpovědností nadací je transparentnost fungování. Jde o to, aby jejich provoz byl efektivní a příliš nebo ideálně vůbec neubíral z darů, které skrze jejich struktury procházejí. F‑nadace má nulový poplatek z přijatých darů a financuje činnost z výnosů svého majetku. Uvědomuji si, že to často nejde, přesto bychom neustále měli hledat cesty, jak nadmíru nezatěžovat dary na dobročinnost svou režií.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší nadace a fondy.