Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošek se opět vymykal jakémukoli průměru nebo zvyklostem. Koronavirová pandemie, proměňující se nálady ve společnosti, tornádo na Moravě – katastrofa nebývalých rozměrů, kterou provázela obrovská vlna solidarity, další ataky koronavirové krize a zásadní změny v dárcovských trendech.

Dárcovství jednotlivců se prudce mění – reaguje na potřeby, ale lidé vyjadřují obavy, že nebudou moci darovat v takovém rozsahu, jako byli dříve zvyklí. Ekonomické prognózy a probíhající energetická krize tyto obavy významně podporují. Státní pomoc a financování veřejně prospěšných aktivit jsou dlouhodobě na svém maximu. Firemní dárcovství prochází možná ještě zásadnější proměnou – vnímáme obrovský příklon od finanční podpory k nákupu služeb. Jako by firmy najednou přestávaly být podporovatelem veřejně prospěšných aktivit v místě svého podnikání, ale spíše objednatelem veřejně prospěšných služeb v lokalitě, kde mají svoje komerční aktivity. Místo podpory sázení stromů, které zajistí podpořená neziskovka, firma radši „nakoupí“ obdobné sázení, do kterého se zapojí její zaměstnanci a které bude mít patřičnou komunikační podporu.

Nejlepší nadace a fondy

Stáhněte si přílohu v PDF

Pokud by tento trend firemního dárcovství dlouhodobě převládl, bylo by to velmi limitující a současně by to zcela přepsalo celé veřejně prospěšné prostředí.

Důležitou naději tady přinášejí firemní i nefiremní nadační organizace. Za uplynulý rok, kdy byla společnost v hluboké krizi, věnovali profesionální dárci zhruba o třetinu více. Necelé tři miliardy, které nadace a fondy darovaly na potřeby společnosti, jsou důkazem, že profesionalita má svoji váhu. Nadační subjekty vědí, kdy, jak a samozřejmě i komu odpovědně darovat.

Náročné situace tříbí charaktery a potvrzuje se, že tříbí i společensky odpovědné dárce. Věřím, že jakkoli bylo uplynulé období náročné a vyhlídky do budoucna nejsou snadné, řada organizací, firem i nadací už má nastavenou širší perspektivu, nejedou v klapkovém vidění světa a jejich zacílení je na vysoké úrovni. Věřím, že přesně o tyto silné subjekty z řad firem, médií i veřejně prospěšných organizací se naše společnost bude moci opřít a že za náročným obdobím nás čeká pozitivní vývoj.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší nadace a fondy.