Ačkoliv předchozí návrhy byly prezentovány jako akvizice skupiny Air Bank společností Moneta Money Bank, byly tak dobyvačné, že se v podstatě jednalo o pokus skupiny PPF převzít Monetu za nízkých 80 korun na akcii. Navyšování kapitálu se totiž podle nich mohla účastnit pouze PPF, která by tak získala v Monetě dominantní pozici. PPF sice deklarovala záměr ponechat Monetu obchodovanou, obavy minoritních akcionářů z chování PPF by však řadu z nich mohly vést k využití nabídky převzetí. To by dále zvýšilo podíl PPF a také pravděpodobnost, že záměr ponechat Monetu na burze přehodnotí.

Transakci se však postavil aktivistický akcionář Petrus Advisers a červnová valná hromada ji tak zamítla. Petrus Advisers zároveň v Monetě vybudoval téměř 10procentní pozici, která by bránila případnému vytěsnění. Právě silný hlas mezi akcionáři tak podle mě byl důvodem, proč v listopadu přišel příznivější návrh.

I když cenovka za skupinu Air Bank zůstává stejná, významně se změnily podmínky pro akcionáře Monety. Cena akcie 90 korun, která je minimem, za kolik by PPF měla realizovat případnou povinnou nabídku, oceňuje kapitál Monety v polovině roku 2022 po vyplacení obou plánovaných dividend přibližně na 1,7násobek účetní hodnoty, zatímco dříve činil 1,5násobek.

Akcionářům, kteří by chtěli Monetu opustit, návrh přináší při započtení dividend i práv na úpis hodnotu přesahující 100 korun. Akcionářům se záměrem pokračovat naopak příležitost upsat akcie za stejných podmínek jako PPF – v prvním kole za 82, ve druhém za 90 korun.

PPF dělala Monetě pod rouškou koronaviru návrhy jako svůdce, který vidí slečnu bez garde, aby změnila tón, když se objevil aktivistický akcionář jako budoucí tchyně. Investoři Monety mají v případě schválení na valné hromadě 20. prosince do léta čas na rozmyšlenou a PPF příležitost mezitím při stažení akcií O2 z burzy ukázat, jak se chová k minoritářům, když na ni tchyně nekouká.