Projekt Zodpovědné hraní sjednocuje trh v přístupu k rizikovým hráčům. Prevence, osvěta i model včasné detekce rizikových hráčů. O tom všem se můžete dozvědět více nejen v Týdnu zodpovědného hraní.

Očem se ve spojení s hazardními hrami často hovoří, jsou závislosti nebo společenské problémy. Pozapomíná se však na to nejdůležitější, a to na prevenci. Proto tento týden probíhá osvětová kampaň zvaná Týden zodpovědného hraní, jež má zvýšit povědomí o současných možnostech, jak hrát bezpečněji, a o dostupných nástrojích, které hráčům pomohou hrát bezpečně v rámci jejich možností po celý rok. 

Hraj se sebou fér. Hraj zodpovědně

1. Vždy měj na paměti, že sázení a hraní je pouze zábava, nikdy se nejedná o zdroj výdělku.

2. Předem si stanov maximální výši sázek a definuj, kterou část svých financí na sázky používáš.

3. Předem si stanov maximální částku, kterou jsi ochoten prohrát, a tu dodržuj / nikdy nepřekračuj.

4. Hraj pouze za své peníze, na hru si nikdy nepůjčuj.

5. Využívej nástroje provozovatelů na možnost nastavení všech finančních limitů a limitů času stráveného při hře.

6. Hraj pouze v dobrém stavu mysli, bez požití alkoholu či drog nebo jiných omamných látek. A jen pokud nejsi v depresi či nemáš osobní problémy.

7. Sázej a hraj pouze tam, kde se hraje legálně a podle korektních pravidel. S pravidly dané hry se vždy seznam dříve, než začneš hrát.

8. Při hře si vždy dělej pravidelné přestávky.

9. Nikdy nezkoušej zvrátit své prohry.

10. Pravidelně si kontroluj své chování při hře. A svůj volný čas naplň i jinou zábavou.

Týden zodpovědného hraní je jednou z aktivit samoregulačního projektu Zodpovědné hraní, který realizuje Institut pro regulaci hazardních her a k němuž se připojili největší provozovatelé v Česku: Sazka, Tipsport, Fortuna a Chance. „Naším cílem je spojit všechny samoregulační iniciativy provozovatelů a sjednotit odpověděný přístup v rámci celého trhu,“ říká ředitel institutu Jan Řehola.

Regulace hazardních her doznala v uplynulých letech značných změn. Každému hráči je ověřena totožnost a plnoletost předtím, než si vůbec jde zahrát. A to jak v kamenné herně, kasinu, tak na internetu. Centrální registr vyloučených osob pro změnu hlídá, aby si lidé v úpadku nebo osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi nemohli vsadit vůbec. Celá regulace je centralizovaná, o každé sázce je veden záznam, který je následně reportován ministerstvu financí a celní správě.

To rozhodně není ani ve světě standardem. Díky této povinnosti provozovatelé sbírají o hráčích herní data, která umožňují vyvíjet a neustále zdokonalovat software pro včasnou detekci rizikového chování. V rámci projektu Zodpovědné hraní se během tohoto roku data a vyhodnocování rizik sjednotí tak, aby celý trh používal stejný model. A to nejen pro detekci, ale i následnou intervenci.

„Přestože pro naprostou většinu společnosti nepředstavuje hraní hazardních her jakýkoliv problém, je tu stále jedno až tři procenta obecné populace, u které existují nezanedbatelná rizika vedoucí k možnému rozvoji rizikového hraní. A právě na ta tři procenta populace se chceme v této části projektu soustředit,“ říká Jan Řehola.

Na sjednocování jednotlivých kritérií pro identifikaci rizikového chování Institut pro regulaci hazardních her s Národním ústavem duševního zdraví a provozovateli usilovně pracují. „Dokážeme analyzovat velké množství dat o způsobu hry jednotlivých hráčů. Víme tedy, jak a kdy hráč své chování mění. Stejně tak víme, jaké změny chování jsou typické pro hráče, kteří se dostávají do problémů. A to jsme schopni propojit. Díky tomu můžeme hráče včas upozornit na to, jak dostat jejich hraní zpět pod kontrolu,“ vysvětluje ředitel Řehola.

Zodpovědné hraní je komplexní projekt, který začíná identifikací rizikového hraní, pokračuje přes adekvátní komunikaci ze strany provozovatele až k podání pomocné ruky a pomoci od zkušených odborníků. „Vytváříme takový pomyslný most. Propojujeme už existující nástroje a fungující podporu, aby každý dostal pomoc včas a přesně tak, jak potřebuje. Nezapomínáme ani na rodiny a blízké hráčů,“ říká Petra Šebo, která má tento projekt na starosti.

Proto je v rámci Týdne zodpovědného hraní dostupná linka pomoci. Pořádají se odborné semináře a ve spolupracujících centrech pomoci se organizují speciální setkání pro hráče. Ke zhlédnutí jsou i dva webináře, které se problematikou prevence, podpory a samoregulace zabývají. Více informací se také dozvíte na webových stránkách www.zodpovednehrani.cz a na sociálních sítích projektu (Instagram a Facebook). Krátká videa s tipy na seberegulaci běží celý týden i na několika televizních kanálech a v on‑linu.

„Snažíme se dostat informace o zodpovědném hraní a o možnostech seberegulace mezi široké publikum. Hra je zábava, je to koníček jako každý jiný, a tak by ho měli lidé i brát. Nástrojů i rad, jak udržet hraní pod kontrolou, je hodně. Přesto se každému z nás může stát, že se nám naše vášeň zvrtne. A je dobré vědět, kde najdeme záchrannou brzdu. Stejně jako se nebát za ni zatáhnout,“ dodává Petra Šebo.