Sesterská společnost Sokolovské uhelné Suas Group investuje 300 milionů korun do ekologizace provozu paroplynové elektrárny ve Vřesové. Jde o největší investici společnosti v posledních pěti letech. Motivací je skokový nárůst ceny emisních povolenek a s tím související přechod Sokolovské uhelné k čistější energetice.

Paroplynová elektrárna vyrábí elektřinu tím, že spálí zemní plyn ve spalovací turbíně. Ze spalin následně vytvoří v kotli páru, čímž se vyrobí další energie. Účinnost elektrárny Vřesová je až 54,5 procenta a její výkon je 2 x 200 megawattů. Patří tak k nejmodernějším velkým nízkoemisním zdrojům elektrické energie v Evropě.

Současná investice plánovaná na příští rok má za cíl snížit emise oxidů dusíku přibližně na třetinu. Modernizací se také omezí využívání hnědého uhlí, které se dosud používalo pro výrobu páry vstřikované do spalovacího systému. Tím dojde ročně ke snížení emisí oxidu uhličitého až o 48 tisíc tun.

V rámci modernizace dostanou turbíny od GE nové palivové trysky, nové spalovací komory, nové pláště spalovacích komor a nová průtoková pouzdra. Součástí je také modernizace propojovacího potrubí.

Kromě ekologičtějšího provozu bude systém také jednodušší na údržbu a interval kontrol spalování se zdvojnásobí až na 32 tisíc hodin.

Aktualizace 26.1. 2022: Ve článku bylo původně chybně uvedeno palivo v paroplynové elektrárně, kterým je ve Vřesové již dva roky zemní plyn. Špatně byl také výkon elektrárny. Za chybu se omlouváme.