Etcetera Auctions nabídne ve své 14. aukci řadu pozoruhodných děl. „dvě dobové práce Věry Janouškové, monumentální malbu Stano Filka z první poloviny 80. let nebo expresivní malířská díla Milana Knížáka a Jiřího Davida,“ říká spolumajitelka společnosti Pavla Kosař.

Jedním z vašich loňských lákadel bylo otevření nového výstavního prostoru. Jak se podařilo a jak celkově hodnotíte vaši loňskou sezonu?

Loňská výstavní sezona byla kvůli covidovým restrikcím velmi omezená. Byli jsme nuceni výstavy rušit a přesouvat. V podstatě jsme v naší brněnské galerii uspořádali pouze jednu malířskou výstavu Martina Mainera a Samuela Pauča. Díky tomuto nucenému útlumu jsme se ale mohli plně soustředit na přesun do Prahy a na budování nové galerie. Otevřeli jsme výstavou Margity Titlové Ylovsky Touha, obsahující výběr jejích děl z 90. let. Po ní následovala předaukční výstava a aukce Etcetera 13, na níž padlo hned několik aukčních rekordů. Za zmínku stojí zejména plastika Nohy Evy Kmentové, jež se na aukčním trhu stala nejdražším prodaným dílem autorky, a úspěchy našich dlouho sledovaných autorů, jako jsou Vladimír Merta, Marian Palla a David Možný. Výrazně se nám zvýšily i mimoaukční prodeje, a to jak co do množství, tak i v celkových výnosech.

Nedávno jste ukončili výstavu současné monumentální tvorby Jiřího Staňka. Které další výstavy připravujete?

Jako další připravujeme výstavu a katalog soukromé sbírky Janez, jež má základ v konstruktivních tendencích 60. a 70. let s přesahem do konceptuálního umění. Tuto výstavu kurátorují Martina Mrázová a Miroslav Jiřele.

Zaměřujete se na české současné a poválečné období. O které autory z těchto kategorií je nyní největší zájem?

Momentálně je u nás největší zájem o díla autorů generace 80. a 90. let. Na tato období se dlouhodobě zaměřujeme a je zcela zřejmé, že za posledních pět šest let je zájem o díla těchto autorů mnohonásobně větší. Větší pozornost je věnována i svého času opomíjeným autorům a dílům mimo klasická média. Roste tak zájem rovněž o konceptuální umění, instalace, performance či videa. Z autorů je to například Tomáš Ruller, Margita Titlová Ylovsky, Václav Stratil, Marian Palla, Vladimír Merta. Z autorů mladší generace pak David Možný, Josef Bolf a Petr Dub.

Jsou patrné v dílech současných autorů nějaké trendy?

U nejmladší, nastupující generace umělců a umělkyň jisté trendy číst můžeme. Jde o speciální jazyk digitální estetiky, částečný přesun do internetového prostředí a výraznější akcent na feministickou a levicovou rétoriku. V tvorbě některých autorů můžeme vysledovat i výraznější angažovanost. Já osobně ale žádné velké trendy u autorů, se kterými spolupracujeme, nepociťuji. Zaměřujeme se hlavně na umělce a umělkyně, kteří jsou svojí tvorbou autentičtí a nenechávají se trendy strhnout. Většinou platí, že kvalita uměleckého díla spočívá i ve své jedinečnosti, vlastních zkušenostech a nekonečném hledání nových způsobů vyjádření.

30. dubna pořádáte vaši už 14. aukci. Na co se mohou zájemci o umění těšit?

Aukce Etcetera 14 proběhne v Praze v prostorách Etcetera Art v Hradební ulici a na internetovém portálu Livebid.cz. V současném a poválečném umění tentokrát představíme jedinečnou nabídku děl českého sochařství či konceptuálního umění 80. let. Jmenovat lze autory jako Věra Janoušková, Dalibor Chatrný, Olga Karlíková, Milan Maur, Marian Palla. V nabídce bude i současná česká a slovenská malba. Z konkrétních autorů Josef Bolf, Jiří Černický, Peter Cvik, Petr Lysáček. Mezi mimořádné položky jsme zařadili dvě dobové originální práce Věry Janouškové a monumentální malbu Stano Filka z první poloviny 80. let nebo expresivní malířská díla Milana Knížáka a Jiřího Davida z přelomu 80. a 90. let.