Na jaře roku 2014 spustila Česká golfová federace projekt Se školou na golf jako jednu z možností lepší propagace golfu. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit děti, aby získaly povědomí o tomto sportu.

Projekt se rozrůstal postupně. Aktuálně je do něj zapojeno devět základních škol, kde je součástí výukového programu a děti mají i známku na vysvědčení. A další školy totéž plánují, neboť téměř stovka z nich už nabízí golfové kroužky. Různou formou spolupráce s kluby se může pochlubit za dobu existence projektu 300 základních a mateřských škol po celé republice. O mimořádné veřejné prospěšnosti projektu svědčí, jakým způsobem ocenily jeho význam státní instituce. Záštitu mu na roky 2022 a 2023 udělily jak ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak i ministerstvo zdravotnictví.

Hra na celý život

Co vlastně projekt, určený pro první stupeň základních škol, přináší? Stovky adeptů, kteří dostávají šanci ochutnat novou sportovní disciplínu. Že si všichni golf nevyberou za soutěžní sport? Nevadí, jednou se k němu rádi možná vrátí. Cílem projektu není vychovat vrcholové sportovce, ale děti motivovat k dalšímu pohybu podle motta Golf je hra na celý život.

Projekt Se školou na golf si bere za své stále více osvícených ředitelů a učitelů základních škol, což se příznivě projevuje i na počtu dětí. Školy ke své činnosti navíc dostávají výraznou podporu ze strany České golfové federace a nemusí tak složité zajišťovat základní vybavení. Federace pomáhá s potřebnou výstrojí díky činnosti Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf. A protože děti rády soutěží, projekt pořádá i celostátní soutěže. Navíc díky využívání dětských holí Snag je možné se na ně připravovat i v tělocvičnách. Zeptejte se ve vaší škole, zda o podobné spolupráci neuvažují. Nebo se porozhlédněte v okolí, zda některý z golfových klubů právě školu ke spolupráci nehledá.

Proč je golf dobrý pro děti?

Fair play
V golfu si hráči počítají a zapisují skóre sami. Učí se respektovat pravidla a vyhodnocovat vzniklé situace. Golf = fair play.

Sebevědomí
Dobrý hráč = sebevědomý hráč. Sebevědomí patří mezi klíčové aspekty, jak se stát kvalitním golfistou.

Bav se golfem

Stáhněte si přílohu v PDF

Zdvořilost
Golf nezapomíná na dobré zvyky. Děti učí chovat se zdvořile.

Sportovní duch
Mezi golfové zvyky patří hráčská soudržnost: popřání dobré hry před prvním odpalem a také poděkování za hru po skončení.

Zodpovědnost
Zapisování výsledků, oprava vyseknutých drnů, uhrabání písku či dodržování tempa – to jsou běžné činnosti dobrého golfisty.

Vlastní rozhodování
Strategie hry, volba hole, risk či rána na jistotu. Děti vede k samostatnému vyhodnocování situace.

Respekt
Golf učí respektu. Etiketa nabádá k tomu, aby hráč respektoval ostatní, během hry je nevyrušoval a negativně neovlivňoval jejich výkon.

Vytrvalost
Odehrát 18 jamek dá docela zabrat. Při hře se střídají jak dobré, tak špatné rány. Stejně jako v životě je důležité se nevzdat a bojovat dál.

Vzdělání
Golf nabízí jedinečnou příležitost získat stoprocentní sportovní stipendium v USA nebo jinde po světě.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Bav se golfem.