O tom, jak fungují franšízové pobočky OK POINT a jakou podporu mají od franšízora, tedy poradenské firmy Broker Consulting, jsme si povídali s jejím obchodním ředitelem a manažerem projektu OK POINT Radimem Štantejským.

Jak dlouho už funguje pobočková síť OK POINT?

Letos je to už sedm let od chvíle, kdy jsme otevřeli první franšízovou pobočku OK POINT v pražské Klimentské ulici. Chtěli jsme tak vyjít vstříc klientům, kteří při řešení svých finančních či realitních záležitostí museli obvykle samostatně navštívit banku, pojišťovnu či realitní kancelář. Pobočky OK POINT spojují pod jednou střechou finanční plánování, nízkonákladové bankovnictví a realitní zprostředkování, takže klienti mohou vše vyřídit na jednom místě.

V čem je pro majitele OK POINTu výhodný franšízový model podnikání?

Jsem přesvědčený, že franšízing je nejlepší cestou k nastartování vlastního byznysu pro každého, kdo na jedné straně touží svobodně podnikat, ale zároveň chce mít za zády silného partnera, tedy franšízora. Společnost Broker Consulting jakožto franšízor ukazuje franšízantům díky osvědčenému a detailně propracovanému obchodnímu modelu cestu, po které mohou jít tak, aby dosáhli očekávaných výnosů. Chceme, aby se plně věnovali své obchodní činnosti a práci s klienty, a my jim k tomu dáme veškerou podporu. Vedle franšízantů oceňují náš koncept i klienti, kteří tak získávají službu s výraznou přidanou hodnotou.

Jakou podporu od vás tedy franšízanti dostávají?

Dobře víme, že model „hodit do vody“ je pro spolupráci a budování důvěry naprosto nevhodný. Proto našim franšízantům poskytujeme silné zázemí centrály Broker Consulting, která jim nabízí služby odborníků z různých oddělení od právního, realitního, analytického až po oddělení komunikace a marketingu. Vedle toho u nás funguje samostatný tým péče o franšízanty, který jim například pomáhá při stavbě pobočky nebo v zaškolování jejich nových zaměstnanců. Současně vedeme franšízanty k rychlému naplnění jejich klíčového podnikatelského záměru a vnímáme spoluodpovědnost za jejich úspěch.

Jak dlouho franšízantovi v průměru trvá vybudování nové pobočky?

To je velmi individuální. Do výstavby vstupuje řada proměnných, zejména technický stav prostoru, míra ochoty vlastníka objektu ke spolupráci, nutnost stavebního povolení a komunikace s dotčenými státními orgány. Jak už jsem ale zmínil, franšízant má z centrály k dispozici zkušený technický tým, který se o vše postará a připraví mu pobočku na míru. Její realizace se pohybuje v rozmezí 4 až 6 měsíců.

Musí mít zájemce o franšízu OK POINT znalosti z oboru?

Nemusí. Díky našemu propracovanému vzdělávacímu systému nepotřebuje ani předchozí zkušenosti na poli financí a realit. Každý franšízant, jeho zaměstnanec či spolupracovník nejprve prochází sérií seminářů vícestupňového vzdělávání. Jednotlivé stupně jsou zaměřené na prohlubování odborných znalostí a obchodních dovedností a přípravu na získání povinných certifikačních zkoušek. Pořádáme pravidelné konference a porady, na kterých franšízanti mezi sebou sdílejí praktické zkušenosti, zároveň s nimi na pravidelné bázi diskutujeme. Vedle toho jsou franšízantům v rámci aktivní podpory prodeje k dispozici i naši lektoři, a to přímo na jejich pobočkách.

Plánujete letos rozšířit počet poboček a nějaké novinky?

Od začátku roku jsme už otevřeli tři nové pobočky OK POINT, a to v Praze, Brně a Prostějově. V budování dalších poboček samozřejmě dál pokračujeme. Registrujeme zvýšený zájem kandidátů z různých oborů, kteří chtějí v rámci franšízového projektu spojit své jméno s naší společností. Vedle počtu poboček plánujeme výrazně rozšiřovat i škálu služeb pro naše klienty. Například jsme zahájili spolupráci s logistickou firmou Zásilkovna, kdy si klienti na vybraných pobočkách OK POINT mohou nejen vyřídit finanční a realitní záležitosti, ale nově také zaslat nebo si vyzvednout svoji zásilku přes službu Zásilkovna.

Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Broker Consulting.