Prevence a včasná diagnostika kardiovaskulárních a onkologických onemocnění, ale i dalších civilizačních chorob, zachraňuje a výrazně prodlužuje lidské životy.

V průběhu posledních dvou let došlo v důsledku pandemie k omezení běžné lékařské péče a zároveň také k horší dostupnosti většiny preventivních programů. Zanedbání včasné diagnostiky a pozdní zahájení léčby přitom může způsobit výrazné zdravotní komplikace. Nahodilá vyšetření u praktického lékaře, případně ambulantních specialistů, bez toho, aby došlo ke komplexnímu posouzení všech souvislostí, mohou jen těžko poskytnout reálný obraz aktuálního zdravotního stavu. Navíc, řadu preventivních vyšetření, která by riziko propuknutí závažných onemocnění mohla odhalit, nelze v rámci veřejného zdravotního pojištění absolvovat vůbec.

O prevenci, diagnostice a unikátním diagnosticky preventivním programu nazvaném Komplexní screening, který svým klientům nabízí Klinika GHC Praha, hovoří zkušená interní specialistka, MUDr. Veronika Šimková.

Jaké služby v oblasti diagnostiky a prevence nabízíte?

Na naší klinice nabízíme široké spektrum screeningových programů. Největší zájem je o tzv. komplexní screening, což je speciálně sestavený soubor vyšetření, umožňující celkový náhled na zdravotní stav daného klienta.

Čím je tento screeningový program tak unikátní?

Za běžných okolností a při současných objednacích lhůtách by klient k absolvování všech potřebných vyšetření u jednotlivých ambulantních specialistů potřeboval přibližně půl roku. Na konci tohoto martyria by se pak s jednotlivými výsledky dostavil ke svému praktickému lékaři, který by se je v rámci své odbornosti pokusil nějakým způsobem vyhodnotit. Na naší klinice dokážeme zajistit všechna potřebná vyšetření v průběhu jednoho dne. V praxi to znamená, že během osmi hodin absolvujete dvacet specializovaných vyšetření a konzultaci s více než desítkou specialistů. A to vše v diskrétním a přátelském prostředí. Důraz klademe především na individuální přístup ke každému z našich klientů.

Kdy by měl člověk Komplexní screening absolvovat?

Od určitého věku by měl komplexní screening absolvovat jednou za tři až pět let každý, komu záleží na vlastním zdraví. Z dlouhodobého hlediska se jedná o velmi dobrou investici. Většina klientů tohoto preventivního programu k nám přichází ve věku od pětatřiceti let výše. Komplexní screening je vhodné absolvovat také v případě, když potřebujete svoji stávající diagnózu a léčbu konzultovat s jiným, nezávislým odborníkem.

Hovoříte o investici. Jaká je cena takového vyšetření?

Za komplexní screening klient zaplatí 79 tisíc korun. Ačkoliv se to na první pohled může jevit jako poměrně vysoká částka, je nutné si uvědomit, jakým následkům či ztrátám pomáhá takové vyšetření předejít. V mnoha případech odhalí komplexní screening riziko závažného onemocnění dlouho před tím, než se stačí projevit, a je tak možné včas zahájit odpovídající léčbu.

MUDr. Veronika Šimková

Je uznávanou odbornicí v oblasti interní medicíny. V rámci svého působení na Klinice GHC Praha se věnuje cíleným screeningovým vyšetřením, léčbě osteoporózy, poruchám metabolismu kalcia a ergometrii. Je také odborníkem na infuzní a ozonovou terapii.

Které problémy komplexní screening nejčastější odhalí?

Pomocí komplexního screeningu zachytíme především různá kardiovaskulární a onkologická onemocnění. V souvislosti s pandemií onemocnění covid‑19 je také možné odhalit následky, které toto onemocnění na vašem organismu zanechalo. Častou diagnózou je také vyčerpání organismu a syndrom vyhoření, což jsou problémy, které jsme schopni díky včasné diagnostice a následné péči efektivně řešit. V této souvislosti je nutné podotknout, že vyčerpání organismu a syndrom vyhoření nepředstavuje problém jen pro manažery nebo podnikatele, ale i běžnou populaci.

Jak dlouho musí klient na vyšetření čekat?

Objednací doba se obvykle pohybuje v řádu dnů až týdnů, ale většinou se nejedná o více než jeden měsíc. Záleží na aktuální situaci. Výsledky se klientovi prezentují zpravidla do dvou týdnů od vyšetření. Celý proces – od objednání až po obdržení závěrečné zprávy, tak netrvá déle než šest týdnů.

Na první pohled se zdá prakticky nemožné zvládnout tolik vyšetření v průběhu jednoho dne. Jak takový den na vaší klinice probíhá?

Vzhledem k množství vyšetření, které klient absolvuje v průběhu jednoho dne, je plánování komplexního screeningu organizačně náročné a vyžaduje dobrou koordinaci jednotlivých specialistů. Po příjezdu na kliniku je klient ubytován v komfortním pokoji hotelového typu. Zároveň je mu přidělena zdravotní sestra, která jej v průběhu dne bude provázet na všechna předem naplánovaná vyšetření. Poté, co proběhnou laboratorní odběry, které je zapotřebí provádět nalačno, následuje snídaně. Následně proběhne maraton jednotlivých vyšetření, který je přerušen pouze obědem a krátkým odpočinkem. Klient absolvuje mimo jiné i sonografické vyšetření břicha, cév a štítné žlázy, rentgen srdce a plic, echokardiografické vyšetření srdce, spirometrii a zátěžovou ergonomii. Zároveň proběhnou vyšetření dalšími specialisty, jako je např. neurolog, dermatolog, stomatolog, oftalmolog, urolog a v případě, že je klientem žena, tak i gynekolog.

Pokud klient přijíždí z větší dálky, je možné se ubytovat již večer před vyšetřením?

Ano, tato možnost zde je, a je zahrnuta v ceně. V takovém případě má klient pokoj, na kterém stráví noc, k dispozici i celý následující den, a to až do okamžiku odjezdu z kliniky. Své automobily mohou naši klienti zaparkovat přímo v areálu kliniky. V rámci letní akce si může klient pobyt v luxusních prostorách privátní kliniky v centru Prahy prodloužit a využít pro celkový odpočinek, další léčebné a regenerační programy spojené s prohlídkou hlavního města, sám nebo s doprovodem. Klinika se nachází v klidné ulici navazující na Václavské náměstí, s pěší návazností na široké spektrum kulturního vyžití - muzea, galerie, divadla, památky atd.

Co následuje po posledním vyšetření?

Odpolední blok uzavře večeře, aby od nás klient neodjížděl hladový. Jakmile má klient všechna vyšetření za sebou, zbývá už jen dohodnout termín následné schůzky, na které bude seznámen s celkovými výsledky. Vyhodnocení trvá přibližně dva týdny, protože výsledky jednotlivých vyšetření je nutné posoudit ve všech souvislostech. V tomto období proběhne lékařské konsilium, jehož závěry vyhodnotí lékař se specializací na interní medicínu. Na dohodnuté schůzce s lékařem pak klient dostane detailní zprávu, která kromě výsledků jednotlivých vyšetření obsahuje i celkové zhodnocení zdravotního stavu klienta a doporučení týkající se další léčby. Kromě samotné prezentace výsledků komplexního screeningu tento lékař samozřejmě odpoví na případné dotazy klienta.

Co nastane v případě, že vyšetření odhalí nějaký problém?

Pro naše klienty samozřejmě zajišťujeme i následnou péči. Přímo na naší klinice klient nalezne široké spektrum zkušených specialistů z různých oborů zdravotní péče. Samozřejmě, nejsme nemocnice, a tak zde neprovádíme velké nebo komplikované operační zákroky. Běžně zde ale probíhají např. laparoskopické operace břišní a tříselné kýly. Nabízíme odstranění hemoroidů metodou HAL‑RAR, operace žlučníku, operace apendixu, laparoskopické operace gynekologického a urologického charakteru, ale také různé zákroky v oblasti ORL nebo stomatochirurgie. Kromě špičkově vybavených operačních sálů s nejmodernější technikou máme k dispozici i nadstandardní lůžkové oddělení s monitorovanými lůžky, které právě využívají klienti po operacích. Samozřejmě jsme schopni zajistit navazující léčbu nebo operaci v partnerských zdravotnických zařízeních pod dohledem spolupracujících specialistů.

Článek vznikl ve spolupráci s klinikou GHC Praha.

Komplexní screening ● 20 vyšetření ● 1 den ● 1 místo

Jedná se o unikátní preventivně - diagnostický celodenní program, sestavený na základě dlouholetých zkušeností specialistů v jednotlivých oborech a nových poznatků moderní medicíny. Obsahuje široký soubor vyšetření, která slouží k celkové diagnostice organismu a včasnému zachycení zejména kardiovaskulárních, onkologických a civilizačních onemocnění, ve chvíli, než se objeví první příznaky nemoci. V souvislosti s pandemií je pak vhodné prověřit následky po prodělané nemoci, které odhalí jak specializované vyšetření, tak RTG plic a srdce a cíleně zaměřené laboratorní vyšetření na protilátky a markery infekčního zánětu. Více na www.ghc.cz nebo telefonním čísle +420 222 211 206.