V diskusi o mimořádném zdanění zisků se často zmiňuje, že jde o zisk neočekávaný, mimořádný, který není spojen s vyšší aktivitou, a tudíž do jisté míry nezasloužený. Zveřejňované výsledky zisků bank rostoucí meziročně dvoucifernými tempy takovou interpretaci usnadňují. Meziroční srovnání s pandemickými roky je však jako u řady sektorů stále zatíženo nízkou srovnávací základnou. I bankovní sektor byl pandemií ovlivněn, v roce 2020 mu zisky poklesly meziročně o polovinu a v roce 2021 zůstaly stále necelou čtvrtinu pod úrovní roku 2019.

Ziskovost sektoru pro debatu o mimořádnosti zisků by tak bylo vhodnější porovnávat s předpandemickými roky. V tomto srovnání byly zisky sektoru v první polovině roku 2022 o pětinu vyšší než v první polovině roku 2019. Co je však v tomto pohledu nutno dodat, je i skutečnost, že celková aktiva sektoru jsou také o více než 20 procent vyšší, úvěry poskytnuté domácnostem jsou pak vyšší o čtvrtinu. Sektor tak výrazně narostl, i proto vytváří vyšší nominální zisky. Z pohledu podílu zisků na aktiva však pokračuje mírně klesající trend posledních let.

Častým argumentem vyšších zisků bank je také růst základní sazby ČNB, kterou banky dostatečně rychle nepřenáší na vklady. Vyšší úrokové sazby bankám vyhovují, to bezesporu ano. Ale stejně tak byly banky vystaveny nulovým úrokům ČNB v letech 2012 až 2017. Vzhledem k prostředí nízkých úrokových sazeb v minulých letech pak banky poskytovaly například pětileté hypotéky za nízkou sazbu dvě procenta. Z mnoha dříve poskytnutých úvěrů tak dostávají i nadále relativně nízký úrok, výrazně pod úrovní sazby ČNB. I z toho důvodu přenos vyšších sazeb na vkladové účty nějakou dobu trvá.

Výčet argumentů je bezesporu širší a tento text nemá ambice zachytit veškerá pro a proti daného návrhu, pouze zmínit několik faktů, které v souvislosti s touto daní pro bankovní sektor nebyly ve veřejném prostoru příliš akcentovány.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.