Francouzský region Auvergne‑Rhône‑Alpes je letošním hlavním partnerem Mezinárodního veletrhu v Brně. Čím je tato průmyslová oblast lídrem ve Francii? A co si vzájemně mohou Francie a Česko nabídnout? Zeptali jsme se viceprezidenta pro mezinárodní vztahy regionu Auvergne‑Rhône‑Alpes Philippa Meuniera.

Existuje nějaký český produkt nebo technologie, bez kterých si Francouzi a tamní podniky neumí představit svůj život?

Aniž by Francouzi znali jejich tvůrce, používají některé české inovace, jako jsou kontaktní čočky, polyamid, cévní protézy nebo vakcíny proti virovým onemocněním.

Region Auvergne‑Rhône‑Alpes disponuje klíčovými průmyslovými a vědeckými kompetencemi v oblasti lékařství a plastů a je připraven navázat spolupráci s českými podniky a laboratořemi.

Existuje něco takového i v opačném směru? Zaznamenali jste neobvykle velký zájem o francouzský produkt či technologii od tuzemských firem?

Určitě mohu zmínit čipovou kartu, popelnici a selektivní třídění, digitální kódy nebo elektromobily. To jsou příklady francouzských inovací, které způsobily revoluci ve světě a které všichni Češi znají a používají.

Které firmy z regionu Auvergne‑Rhône-Alpes se představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu?

Součástí delegace, která se zúčastní strojírenského veletrhu, je 16 společností. Všechny budou mít svou expozici na stránku V33.

Je zastoupeno několik odvětví:

● Průmysl zpracování plastů: ABI Profils, Exxeltech, Manuthiers

● Strojírenský, kovodělný a hutní průmysl, přesné obrábění, šroubování a montáž, mechanické svařování: Chabanne, Itafran, Martin Joseph, Mastermeca

● Průmyslový software: Deveho, Komugi

● Průmyslová logistika: ISITEC

● Průmyslový outsourcing: Entrepairs

● Komplexní elektronické systémy: NSE

● Robotika: Stäubli

● Technické kartáče: Devirieux

● Vývoj městského mobiliáře: Tôlerie Forézienne

● Energetické inženýrství, dekarbonizace: RVI

Náš region je proto obzvláště hrdý na to, že podpořil inovativní podniky, které Evropská komise nedávno ocenila za jejich přínos k evropskému oživení a průmyslové suverenitě. Jako například společnost Diabeloop, která vyvinula samoučící algoritmus pro automatizaci a individualizaci léčby cukrovky pomocí terapeutické umělé inteligence. 

Ve vašem regionu je každoročně podáno přibližně 27 tisíc patentů. Jak lze vysvětlit tento vysoký počet? Na který průmyslový obor se vynálezci nejčastěji zaměřují? Ve kterém regionu jsou patenty nejúspěšnější?

Region Auvergne‑Rhône‑Alpes je předním francouzským regionem v oblasti průmyslu. Nabízí bohatý a podnětný ekosystém, který podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky, velkými skupinami a veřejnými i soukromými výzkumnými středisky. Patří mezi pět nejlepších evropských regionů z hlediska počtu patentů a je ideální oblastí pro rozvoj inovačních projektů v mnoha odvětvích, zejména v oblasti zdraví, plastů a kompozitních materiálů, chemie, elektroniky, nanotechnologií, letectví a automobilového průmyslu, obnovitelných zdrojů energie a nových energetických systémů.

Co je podle vás nejdůležitějším tématem pro sektor strojírenství v nadcházejících letech?

Tváří v tvář výzvám průmyslové a energetické suverenity se region Auvergne‑Rhône‑Alpes angažuje především v rozsáhlém plánu, který má za cíl podpořit opětnou industrializaci hospodářské struktury tohoto regionu.

Na jedné straně jde o udržitelnou transformaci klíčových odvětví našeho hospodářství (energetika, automobilový průmysl, letectví, digitální a kosmický průmysl) pomocí inovace a investic do průmyslu. Na druhé straně jde o to, upevnit pozici Francie nejen jako aktéra, ale i jako lídra v ekonomice zítřka. V regionu se obzvláště zasazujeme o rozvoj zeleného vodíku a dekarbonizaci našeho průmyslu.

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu připravujete fórum o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti. Jak si v tomto ohledu vedou francouzské společnosti?

Náš region zaujímá ve Francii vedoucí postavení v oblasti zelené energie a disponuje rozsáhlou sítí průmyslových a vědeckých subjektů, které pokrývají celý hodnotový řetězec tohoto odvětví.

Vodní a solární energie, metanizace, větrná energie, vodík… všechny energie, které neznečišťují životní prostředí, jsou v regionu zastoupeny. Inovace jsou hlavní součástí postupů v regionu Auvergne‑Rhône‑Alpes, který je prvním regionem Francie pracujícím s „technologickými cihlami“ v oblasti biometanu a bioNGV technologií.

Projekt ZEV – Zero emission valley, česky Údolí bez emisí, – si klade za cíl proměnit vodíkový průmysl na důležité odvětví. V regionu bude rozmístěno 20 vodíkových stanic a tisíc vozidel. Máme také několik investičních fondů, které se specializují na energetickou transformaci. Odvětví také podporují různé skupiny, laboratoře a specializované vysoké školy. Auvergne‑Rhône‑Alpes, region s rozmanitými přírodními oblastmi (hory, krajina, jezera), je vhodným místem pro podnikatele s ekologickým cítěním.

Firmy regionu Auvergne‑Rhône‑Alpes najdete na stánku V33.

Článek vznikl ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou.
Text nevyjadřuje názor redakce.