Jak se v tak náročném období daří vaší společnosti?

Osobně je mi smutno z toho, co se děje. Jsou to věci, které ale jako jednotlivci neovlivníme. Musíme je brát tak, jak přicházejí, a hledat ve složité době příležitosti. V OKsystemu máme tu výhodu, že dopady krize se oboru IT prakticky nedotýkají. Samozřejmě že na nás dolehla horší dostupnost IT vybavení a všeobecný růst cen. Ovšem v porovnání s výrobními podniky, pro které tvoří energie značnou část nákladů, je problém v IT řádově menší. Ve skutečnosti nám poslední roky přinesly velké množství nových příležitostí. Překotný vývoj událostí, spojený s pandemií, vytvořil přirozený tlak na rychlejší digitalizaci, a to nejen v soukromém sektoru, ale k mé radosti především ve veřejné správě. Abyste mi špatně nerozuměli, covid je jednoznačně něco, co naší ekonomice zásadně uškodilo, ale pokud mám hledat na celé situaci alespoň nějaká pozitiva, pak je to právě razantní postup digitalizace.

Můžete být konkrétnější?

Jako dlouholetý dodavatel MPSV jsme na jaře 2020 narychlo připravili program Antivirus, jehož prostřednictvím mohli zaměstnavatelé žádat o náhradu mezd pro své zaměstnance. Toto opatření podle mě zamezilo zásadní vlně propouštění. Byl to tak trochu hackathon, na tvorbu řešení jsme měli několik málo dnů, a to samozřejmě s vědomím, že musíme dodržet všechny postupy a pravidla v oblasti bezpečnosti. Zároveň muselo být celé řešení dobře navrženo z uživatelského pohledu tak, aby žadatelé vše zvládli sami a nemuseli volat o pomoc na pobočky úřadu práce. Dodnes považuji za malý zázrak to, co moji kolegové dokázali. Zároveň nás všechny zahřálo u srdce, že toto řešení přijala pozitivně i odborná veřejnost, protože nové systémy bývají často spíš terčem kritiky. Celému projektu jsme dali i charitativní přesah a dodali ho státu bez nároku na odměnu. Stejně tak jako letos na jaře u systému pro výplatu humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.

Podílíte se i na nově vzniklém portálovém řešení MPSV nazvaném JENDA, který slouží k digitalizaci procesu zpracování žádostí o sociální dávky?

Ano, je to tak. Společně s architektonickým týmem ministerstva realizujeme portál JENDA (akronym slov JEdnoduše Na DÁvky), který by se měl stát pro klienty úřadu práce tím, čím je pro občany elektronické bankovnictví. Máme velkou radost, že se myšlenku daří uvést v život. Zpětná vazba je velmi pozitivní, a to jak z řad uživatelů, tak i odborné veřejnosti a samotného ministerstva. Tento portál ale nebude sloužit pouze k podávání žádostí o jednotlivé dávky. Uživatel bude mít zároveň přehled, v jakém stavu se jeho žádosti nachází, které dávky čerpá a podobně. Bude to primární kanál pro komunikaci s úřadem práce, přičemž v budoucnu by měl systém být schopen proaktivně nabízet i další možnosti, jak využít pomoc od státu.

Proč stát takovou službu občanům neposkytuje již dávno, stejně jako již zmiňované banky?

Na rozdíl od soukromých subjektů je státní správa v mnohém limitována legislativou. Například tím, co lze a nelze vypravit elektronicky, jaká data si ten či onen úřad může s jiným úřadem o klientovi vyměnit atd. Legislativa naštěstí prochází množstvím změn, které tyto problémy odbourávají, a to právě s cílem nabídnout klientům možnost samoobslužného režimu. Využití existujících datových zdrojů je jedním z nosných principů portálu JENDA. Občané tak nemusí opakovaně dokládat údaje, které o nich stát již eviduje. Každý bude mít na jednom místě úplný přehled o dávkách, které čerpá nebo čerpat může. Jednou prokázaný nárok na některou dávku automaticky poslouží jako titul pro využití další podpory, která je zaměřena na podobnou cílovou skupinu. Dostupnost elektronických služeb státu se výrazně zvýšila v okamžiku, kdy se podařilo zavést bankovní identitu jako autentizační nástroj pro přístup k těmto službám. Například při spuštění příjmu žádostí o jednorázový příspěvek na dítě byla možnost využití autentizace přes bankovní identitu zásadní. Vůbec poprvé zde ve vztahu ke službám státu využilo bankovní identitu více než 160 tisíc občanů. Lidé si tak mohli vše vyřídit z pohodlí domova, bez nutnosti vytváření nových přístupů a fyzického ověřování, např. prostřednictvím služby CzechPOINT.

Posuňme se od českého eGovernmentu na další aktivity vaší společnosti. Co považujete za úspěch?

Aktivit, které se dají označit za úspěšné, máme více. Ať už je to školicí centrum, jehož fungování bylo covidem významně zasaženo, nebo personální a mzdový systém OKbase, jehož podíl na trhu výrazně roste, a mohu říci, že dokonce výrazně překonává naše nejsmělejší očekávání. Úspěch má i na něj navázaná služba outsourcingu zpracování mezd, která také dosahuje skvělých ekonomických výsledků. Pokud bych však měl vybrat jednoho „vítěze“, pak je to jednoznačně aplikace Checkbot. Jedná se o nástroj, který pomáhá s analýzou provozních parametrů výrobních robotů japonské firmy Yaskawa.

Roboti a IT firma, to zní jako naplňování hesla Průmysl 4.0…

Ano, to je pravda. Automatizace výroby je sice trend, ale zároveň se potvrzuje, že se lidé nemusí o práci bát. Bylo tomu tak u všech průmyslových revolucí. Jde jen o to, že se mění struktura potřebných zaměstnanců. Checkbot monitoruje všechny roboty ve výrobním podniku. Nabíraných dat je velké množství a vztahy mezi nimi jsou složité. My je ale dokážeme naservírovat ve srozumitelné formě a následně graficky interpretovat pro rychlou vizuální kontrolu, přičemž posíláme proaktivní notifikace atd. Jinými slovy, pomáháme výrobním podnikům minimalizovat náklady spojené s neplánovanou odstávkou výroby a šetřit přímé náklady na řešení havarijních stavů. Skvělé je to, že o Checkbot mají zájem výrobní podniky po celém světě – od Evropy přes Ameriku až po Asii. Je také pravděpodobné, že v budoucnu nebude nutné mít tolik dělníků vykonávajících manuální práce, jako je tomu dnes, protože ji zastanou roboti pracující v nepřetržitém provozu. O to více však bude potřeba kvalifikovaný personál na to, aby výrobní linky byly dobře navržené a udržitelně provozovatelné bez nutnosti technických odstávek.

Je něco, co se vám v posledních letech nepodařilo tak, jak jste si přál?

Již mnoho let vyvíjíme unikátní řešení BabelApp, které slouží k šifrované komunikaci. Bohužel jsme se zatím v prodeji nedostali na čísla, která jsme očekávali. Snažíme se to změnit, a to i tak, že jsme se s tímto řešením vydali daleko za hranice ČR, konkrétně do Malajsie. Ve spolupráci s tamním českým zastupitelským úřadem jsme byli osloveni místní firmou, která si naše řešení vytipovala jako ideální pro místní trh. V červnu tohoto roku jsme otevřeli místní pobočku v Kuala Lumpur a intenzivně pracujeme na obchodních případech, které náš malajský partner identifikoval. Před 15 lety nám na trhu personálních systémů také nikdo nedával šanci, ale dokázali jsme, že tvrdou a poctivou prací se z nováčka může stát vedoucí firma na trhu. Věříme, že se nám to nakonec podaří i v tomto případě.