Ideální nemocnice je taková, ke které mají pacienti důvěru. Přijme je bez zbytečných průtahů, vyšetří je s úctou a respektem, srozumitelně jim vysvětlí navržený postup léčby, seznámí je s možnými riziky, nabídne jim vysokou úroveň ošetření a péči v čistém a příjemném prostředí s kvalitní stravou a laskavým přístupem. Zároveň tam pracují spokojení profesionálové, těší se stabilnímu finančnímu zázemí a investuje do svého rozvoje. Podle rozsáhlého průzkumu HealthCare Institute se v Česku tomuto ideálu nejvíce blíží Nemocnice České Budějovice, která se již třetí rok v řadě umístila na nejvyšší příčce žebříčku Nemocnice ČR. Druhou nejlepší nemocnicí se stala ta strakonická a třetí místo patří Úrazové nemocnici v Brně.

Hodnotilo se na základě čtyř klíčových oblastí. Kromě bezpečnosti a spokojenosti jak hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů se průzkum doptával na pocity a podmínky práce zaměstnanců, čtvrtou oblastí pak bylo finanční zdraví instituce. Na otázky týkající se spokojenosti odpovídalo od února do srpna více než 85 tisíc respondentů z celé České republiky, zatímco finanční kondici nemocnic posuzovala porota na základě účetních závěrek a dotazování.

Dílčí vítězství si z letošního ročníku odnáší Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, která mezi fakultními nemocnicemi zazářila hned ve třech kategoriích: jako nemocnice s nejspokojenějšími hospitalizovanými i ambulantními pacienty a zároveň jako zaměstnavatel. Mezi ostatními nemocnicemi zase zabodovala Karvinská hornická nemocnice, ta získala nejvíc bodů za důvěru svých pacientů a za rychlou organizaci přijetí k hospitalizaci.

Nemocnice ČR 2022

Favoritem zaměstnanců je podle průzkumu mezi personálem vítězná českobudějovická nemocnice. Zajímavým prvenstvím se může pochlubit Nemocnice Hranice v Olomouckém kraji, kde pacienti nejméně čekají na plánovaný zákrok, nebo Rokycanská nemocnice, kde se nejméně hospitalizovaných pacientů při svém pobytu nakazilo nějakou infekcí nebo nemocí.

Větší důvěra, ale delší čekání

V otázce důvěry pacientů ke zvolené nemocnici došlo letos po loňském poklesu k výraznému zlepšení, jak upozorňuje projektová manažerka průzkumu Martina Farkavcová: „V této otázce bylo zaznamenáno historické maximum, kdy od roku 2013 (necelých 67 procent) důvěra ve zvolenou nemocnici postupně narůstala až na současných 77,5 procenta.“ Dalším pozitivním trendem je podle organizátorů průzkumu zlepšující se pozornost nemocničního personálu k bolesti pacientů. Účinnou a včasnou reakci na případnou bolest v roce 2022 rozhodně zaznamenalo 79,3 procenta respondentů, což je o 9,1 procentního bodu více než v předešlém roce.

Zhoršení se naopak projevilo u doby čekání na plánovaný zákrok nebo pobyt v nemocnici. O téměř deset procentních bodů ubylo lidí, kteří na svůj zákrok čekali jen do jednoho měsíce, zatímco počet těch, kteří museli čekat jeden až tři měsíce, vzrostl o 5,7 procentního bodu.

Jedním z hodnocených faktorů byl i pozitivní přístup zdravotnického personálu k pacientům. V kategorii nazvané „Nemocnice pro život“, na které spolupracoval charitativní projekt B. Braun, respondenti odpovídali na otázku, jak často se personál nemocnice při komunikaci s nimi usmívá. „Pacienti se mnohdy v nemocnicích cítí nejistě a vlídné zacházení považují za velmi důležitý faktor v souvislosti se svým pobytem v nemocnici,“ vysvětluje Farkavcová. S nejusměvavějšími pracovníky se pacienti setkali ve Fakultní nemocnici Ostrava a v Domažlicích.

Důležitou součástí průzkumu byla i letos úroveň online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven. Ta se podle organizátorů dlouhodobě zlepšuje jak v informačním obsahu, tak z hlediska uživatelské přívětivosti. „Je vidět, že zdravotnické subjekty si dávají záležet na tom, aby pacienti co nejsnáze našli potřebné informace, ideálně na svém mobilním telefonu. Mnohem profesionálnější je i komunikace na sociálních sítích,“ říká Vladan Crha, ředitel agentury AMI Digital, která se na hodnocení v rámci této kategorie podílela.

Dlouhodobý pozitivní trend v online komunikaci nemocnic a zdravotních pojišťoven potvrzuje i zakladatel HealthCare Institute Daniel Vavřina: „Je vidět, že většina z nich vložila jistě nemalé prostředky do svého digitálního já. Sledujeme pozitivní změny a posuny směrem k pacientům a pojištěncům, kteří dnes mají možnost již standardně rezervovat si svou návštěvu u lékaře v nemocnici nebo dostávat zprávy od nich elektronickou formou.“

Nově se letos organizátoři průzkumu zaměřili i na míru zabezpečení webových stránek nemocnic a zdravotních pojišťoven. Na vyhodnocení spolupracovala společnost Mastercard, která pro analýzu kybernetických rizik zdravotnických portálů využila nástroj RiskRecon. Nemocnicí s nejlepším zabezpečením se stala Oblastní nemocnice Jičín, mezi fakultními nemocnicemi zvítězila ta plzeňská.

Moderní medicína

Stáhněte si přílohu v PDF

Zadluženost pojišťoven roste

Také u zdravotních pojišťoven probíhalo hodnocení ve čtyřech oblastech. Největší váhu (40 procent) měla spokojenost pojištěnců, další vliv na výsledné ocenění pojišťovny měla úroveň preventivních programů (25 procent), finanční kondice pojišťovny (25 procent) a zpětná vazba ředitelů nemocnic (10 procent). Šetření probíhalo i formou simulovaných požadavků, kdy proškolení tazatelé navštěvovali pobočky, volali na informační linky a kontaktovali pojišťovny prostřednictvím e‑mailů a dopisů. Na nejvyšší příčce se v celkovém žebříčku opět umístila Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, která zvítězila i v oblasti finančního zdraví a v hodnocení ambulantních lékařů.

U finančního zdraví pojišťoven průzkum ukázal, že koronavirová krize neměla v roce 2021 zásadní dopad na jejich hospodaření, protože vysoký růst nákladů na zdravotní péči do značné míry eliminovala zvýšená úhrada za pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát. Celková zadluženost zdravotních pojišťoven tedy zatím nedosahuje kritických hodnot, přesto však mírně narůstá. Podle společnosti Audit One, která na vyhodnocení finanční kondice pojišťoven spolupracovala, se dá v příštím roce očekávat, že zadluženost zdravotních pojišťoven dále poroste, což může mít na jejich stabilitu negativní dopad.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Moderní medicína.

Nemocnice ČR 2022

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist